Jste zde

 

Představujeme

Jak spolupracovat s anděly a přírodními duchy

„RŮŽE – působí v souladu s čakrou srdce. Přírodní duchové kteří působí v mých růžových houštinách přinášejí lidstvu zákon rovnováhy. Má rudá růže a bílá růže jsou dokonale vyvážené a tvoří tak růžový květ čisté neomezené lásky. Trny na mých růžových keřích jsou symboly nesnází které čekají člověka na jeho cestě k duchovnímu osvícení. Možná se píchnete a vytlačíte z prstu kapku krve symbolizující slzy a smutky na cestě... více

Životní cesta v zrcadle mýtů

„Manželství Dia a Héry – závazek a svoboda ...VÝKLAD: Manželství Dia a Héry rozhodně nepatří k těm harmonickým. Dnešní společnost ochotně odsuzuje každého současného muže který se chová podobně jako antický Zeus. Manželství Dia a Héry je přesto naplněno vášní a vzrušením a partneři bez sebe nemohou existovat. Je snadné zaujmout všeobecně přijímané morální stanovisko a odsoudit Dia za jeho nevěru. Toto manželství má však hlubší roviny jež nám... více

Jak se stát médiem

„Někdy je třeba otázku několikrát zopakovat. Jakmile se zdá že se objevil mentální obraz nebo vize může médium začít hovořit. Pokud médium prohlásí že bylo navázáno spojení dovolí ostatním účastníkům klást otázky. Ptejte se pokorně a nezapomeňte se představit. Nebuďte poplašeni pokud médium promluví jiným než svým obvyklým hlasem a tónem. Jestliže někdo z přítomných začne drmolit nepřerušujte ho možná právě přebírá zprávu. Nebuďte... více

Déjá vu – pohledy do minulých životů

„Jeden člověk podstoupil regresi aby zjistil proč se mu ztrácejí důležité dopisy. Jeho příběh je názorným příkladem odvetné karmy. Kdysi býval kočím poštovního dostavníku. Jednoho dne bylo obzvláště nepříjemné vlhké a studené počasí. Vypadalo to že ještě před soumrakem začne sněžit. Muž projížděl se svým dostavníkem přes pusté pláně a věděl že může snadno uvíznout. Měl doručit důležitý balíček do domu který ležel poněkud stranou... více

Imaginace jako prostor setkání s nevědomím

„Negativní představy bychom měli zastavovat jen když se stupňují a není žádná možnost usměrnit je v rámci imaginace. Zastáváme-li negativní obrazové představy neznamená to ještě že na jejich místo prostě nastoupí pozitivní představy. Zastavíme-li negativní představy v rámci terapie stane se často že imaginující vytvoří jakoby pro terapeuta příjemný obraz. Jakmile je však schopen vidět pozitivní představy změní se jeho nálada a přeruší se tak... více

Božsky obyčejná, božsky lidská

POCTA ŽIVOTU A PRÁCI EILEEN CADDYOVÉ „Jednou jsem si četla v Bibli a došla jsem k místu které jsem četla již mnohokrát. Avšak tentokrát se mi zdálo že ta slova jsou tu přímo pro mne a podivila jsem se jejich významu. Byla to Ježíšova slova: ‘Amen pravím vám budete-li mít víru jako zrnko hořčice řeknete této hoře: Přejdi odtud tam a přejde; a nic vám nebude nemožné.’ (Matouš 17:20). Přemýšlela jsem o těchto slovech a meditovala nad nimi. Zajímalo mne... více

Kniha keltské moudrosti

Tělo je zrcadlem duše Tělo je svátost. To krásně vystihuje stará tradiční definice svátosti. Svátost je viditelné znamení neviditelné milosti. V této definici se uznává že neviditelný svět se projevuje ve viditelném světě. Hluboko v srdci neviditelného světa spočívá touha projevit se. Veškerý náš vnitřní život a intimita duše touží po tom aby nalezla zrcadlo ve vnějším světě. Touží po formě v níž by mohla být viděna vnímána a dotýkána. Tělo je... více

Aktuální reinkarnace

Aktuální reinkarnace „Již od tří let upadal David Morris syn zubního chirurga Samuela Morrise z Jeruzaléma do jistého druhu tranzu a promlouval v něm rodičům neznámým jazykem z něhož mohli rodiče pouze tu a tam zachytit a uhádnout nějaké slovo. Protože této hatmatilce nerozuměli říkali jí giberština. Časem si na jeho příležitostné a zvláštní promluvy zvykli a věnovali jim již jen malou pozornost. Jednoho dne když bylo Davidovi dvanáct let zavolala matka... více

Stránky

Zdraví

Více článků

Vzdělání

Více článků

Věštení

Více článků

Filozofie

Více článků

Esoterika

Více článků

ESP

Více článků

Různé

Více článků