Jste zde

 

Představujeme

Znáte svůj stupeň duchovního vývoje?

(Úryvek z knihy Jany Musilové Doteky světla) Chceme-li cokoliv porovnávat musíme mít k dispozici stupnici. Před patnácti lety byla vytvořena stupnice která umožňuje pochopit vzájemné vztahy bytostí a možnosti jejich komunikace a spolupráce. Stupnice byla rozdělena na deset dimenzí. Označíme-lil je čísly 1 až 10 potom číslo 5 představuje průměr. Většina obyvatel této planety se nachází na průměrné hodnotě tedy v duchovní dimenzi číslo 5 a jejím blízkém... více

Nekonečná síla

„Vnější projev je nejmocnějším nástrojem který máme k dispozici. Díky němu můžeme okamžitě měnit své nálady a dosahovat dynamických výsledků. jedno staré rčení říká: Když chceš být silný předstírej že jsi silný.‘ Je to svatá pravda. Očekávám že lidé z mých seminářů vyvodí vynikající závěry které změní jejich život. Mají-li toho dosáhnout musí být v tom nejvýkonnějším stavu neboť bez výkonného stavu nelze vykonávat úspěšné... více

Platón

„Sofistés: Záhady a zmatky Sofistés představuje Platónův největší pokus vytvořit analytickou filozofii v níž se snaží rozřešit povahu bytí‘. Zkoumá nedostatky realistického i idealistického postoje. To co existuje‘ nebo co je reálné‘ musí znamenat více než jen to co je hmatatelné‘. Sofistés je těžká složitá a nejistá kniha především díky zmatku ve vlastních Platónových myšlenkách a jazyku. Ptá se zda být‘ je totéž co být aktivní‘... více

Jak vidět a číst auru

„Světlá modrá je barva citlivosti. Svědčí o zvýšené emocionálnosti a představivosti. Příliš mnoho světle modré barvy v auře může ukazovat na usilování o zralost.V auře umělců spisovatelů herců či návrhářů interiérů se světle modrá mís s oranžovou či červenou; svědčí to o tom že tito lidé jsou prostřednictvím svých emocí vyladěni na svět okolo sebe. U většiny lidí však světle modrá energie obvykle vypovídá o melodramatické osobnosti nebo o... více

Jak spolupracovat s anděly a přírodními duchy

„RŮŽE – působí v souladu s čakrou srdce. Přírodní duchové kteří působí v mých růžových houštinách přinášejí lidstvu zákon rovnováhy. Má rudá růže a bílá růže jsou dokonale vyvážené a tvoří tak růžový květ čisté neomezené lásky. Trny na mých růžových keřích jsou symboly nesnází které čekají člověka na jeho cestě k duchovnímu osvícení. Možná se píchnete a vytlačíte z prstu kapku krve symbolizující slzy a smutky na cestě... více

Životní cesta v zrcadle mýtů

„Manželství Dia a Héry – závazek a svoboda ...VÝKLAD: Manželství Dia a Héry rozhodně nepatří k těm harmonickým. Dnešní společnost ochotně odsuzuje každého současného muže který se chová podobně jako antický Zeus. Manželství Dia a Héry je přesto naplněno vášní a vzrušením a partneři bez sebe nemohou existovat. Je snadné zaujmout všeobecně přijímané morální stanovisko a odsoudit Dia za jeho nevěru. Toto manželství má však hlubší roviny jež nám... více

Jak se stát médiem

„Někdy je třeba otázku několikrát zopakovat. Jakmile se zdá že se objevil mentální obraz nebo vize může médium začít hovořit. Pokud médium prohlásí že bylo navázáno spojení dovolí ostatním účastníkům klást otázky. Ptejte se pokorně a nezapomeňte se představit. Nebuďte poplašeni pokud médium promluví jiným než svým obvyklým hlasem a tónem. Jestliže někdo z přítomných začne drmolit nepřerušujte ho možná právě přebírá zprávu. Nebuďte... více

Déjá vu – pohledy do minulých životů

„Jeden člověk podstoupil regresi aby zjistil proč se mu ztrácejí důležité dopisy. Jeho příběh je názorným příkladem odvetné karmy. Kdysi býval kočím poštovního dostavníku. Jednoho dne bylo obzvláště nepříjemné vlhké a studené počasí. Vypadalo to že ještě před soumrakem začne sněžit. Muž projížděl se svým dostavníkem přes pusté pláně a věděl že může snadno uvíznout. Měl doručit důležitý balíček do domu který ležel poněkud stranou... více

Imaginace jako prostor setkání s nevědomím

„Negativní představy bychom měli zastavovat jen když se stupňují a není žádná možnost usměrnit je v rámci imaginace. Zastáváme-li negativní obrazové představy neznamená to ještě že na jejich místo prostě nastoupí pozitivní představy. Zastavíme-li negativní představy v rámci terapie stane se často že imaginující vytvoří jakoby pro terapeuta příjemný obraz. Jakmile je však schopen vidět pozitivní představy změní se jeho nálada a přeruší se tak... více

Božsky obyčejná, božsky lidská

POCTA ŽIVOTU A PRÁCI EILEEN CADDYOVÉ „Jednou jsem si četla v Bibli a došla jsem k místu které jsem četla již mnohokrát. Avšak tentokrát se mi zdálo že ta slova jsou tu přímo pro mne a podivila jsem se jejich významu. Byla to Ježíšova slova: ‘Amen pravím vám budete-li mít víru jako zrnko hořčice řeknete této hoře: Přejdi odtud tam a přejde; a nic vám nebude nemožné.’ (Matouš 17:20). Přemýšlela jsem o těchto slovech a meditovala nad nimi. Zajímalo mne... více

Stránky