Jste zde


Déjá vu – pohledy do minulých životů
Judy Hallová

Klikněte a do 5 dnů můžete tuto knihu číst ...

„Jeden člověk podstoupil regresi, aby zjistil, proč se mu ztrácejí důležité dopisy. Jeho příběh je názorným příkladem odvetné karmy. Kdysi býval kočím poštovního dostavníku. Jednoho dne bylo obzvláště nepříjemné, vlhké a studené počasí. Vypadalo to, že ještě před soumrakem začne sněžit. Muž projížděl se svým dostavníkem přes pusté pláně a věděl, že může snadno uvíznout. Měl doručit důležitý balíček do domu, který ležel poněkud stranou jeho obvyklé cesty. Znamenalo to mnohakilometrovou zajížďku. Podíval se na balíček, pomyslel na možné nepříjemnosti spojené s jeho doručením, vzpomněl si na dlouhou cestu domů a odhodil balíček do příkopu. Ztráta balíku měla závažné důsledky pro rodinu, která jej očekávala. Když se o tom muž později doslechl, trápilo ho svědomí. V jeho současném životě se tato karma projevovala se zarážející přesností. Přestože odesílal své dopisy a balíčky jako doporučené zásilky, ztrácely se.“

 

(ukázka z knihy Déjá vu – pohledy do minulých životů , nakladatelství Alman)


Déjá vu – pohledy do minulých životů – Judy Hallová
Mnoho lidí se dnes zabývá svými minulými životy, často ve snaze najít smysl toho současného. Jsou vůbec naše minulé životy pravdivé? Má jejich zkoumání nějakou cenu? A proč vůbec máme „jiné životy“? Déjá vu je první knihou, která sice přijímá princip reinkarnace, ale současně zpochybňuje věrohodnost některých minulých životů, na které se člověk upamatuje. Autorka této knihy působí již více než dvacet let jako poradkyně pro otázky karmy a ve své praxi přivedla stovky lidí do jejich „jiných“ životů. Jakmile překročíme rámec současnosti, přestává být čas lineární a chronologickou veličinou a nabývá podoby spirály, z níž můžeme vstoupit kamkoli.
V návratech do minulých životů se čas od času objevují mnohé známé osobnosti, například král Artuš a jeho dvůr, egyptští faraonové i Jidáš. Tato kniha důkladně zkoumá možnost vysvětlení tohoto jevu, jimiž mohou být kolektivní paměť, kryptomnézie (skrytá, nevědomá paměť), existence skupiny duší, přístup ke kronikám Akaša i vtištění (imprinting); v tomto kontextu se zabývá platností a významem minulých životů. Zkoumá také povahu času, stavy „mezi životy“ (s odkazem na tibetské knihy mrtvých Bardo a na egyptské knihy mrtvých), „budoucí“ životy i zdánlivé „minulé“ životy.
My všichni si klademe otázky, kdo vlastně jsme, odkud přicházíme a jaký je smysl našeho pozemského života. Důkladné zkoumání předmětu „jiných“ životů nám může pomoci najít odpovědi na mnohé otázky, ať už jsme přesvědčeni o pravdivosti oněch životů, nebo je považujeme spíše za symbolické či alegorické. Je důležité, abychom je správně pochopili a abychom s pomocí získaných informací zlepšili a naplno prožívali svůj současný život.
brož., 218 s., 218 KčKnihu můžete zakoupit přímo zde u vydavatele202.-Kč