Jste zde


Božsky obyčejná, božsky lidská
David Earl Platts

Klikněte a do 5 dnů můžete tuto knihu číst ...

POCTA ŽIVOTU A PRÁCI EILEEN CADDYOVÉ

„Jednou jsem si četla v Bibli a došla jsem k místu, které jsem četla již mnohokrát. Avšak tentokrát se mi zdálo, že ta slova jsou tu přímo pro mne, a podivila jsem se jejich významu. Byla to Ježíšova slova: ‘Amen, pravím vám, budete-li mít víru jako zrnko hořčice, řeknete této hoře: Přejdi odtud tam a přejde; a nic vám nebude nemožné.’ (Matouš 17:20). Přemýšlela jsem o těchto slovech a meditovala nad nimi. Zajímalo mne, co je pro lidstvo v současné době nejvyšší a zdánlivě nepřekonatelnou horou, která musí být přemožena prostřednictvím ,víry jako zrnko hořčice‘. Napadlo mě, že onou horou je ,strach‘. Zdá se mi, že v současném světě je tolik strachu, že je jako mor, který ničí dobré, pozitivní a krásné věci a zanechává vše zničené a v troskách. Strach škrtí a dusí lidskost.“

 

(ukázka z Božsky obyčejná, božsky lidská, nakladatelství Alman)


Božsky obyčejná, božsky lidská – David Earl Platts
Čím je Eileen Caddyová tak zvláštní? Slova této ženy inspirovala miliony lidí a změnila jejich životy. Lidé jimi byli nadšeni proto, že hovořila o obyčejnosti. Eileen je ženou své doby; má jemnou, svrchovaně ženskou a silnou duši. Nesnaží se být dokonalá či odlišná, je spokojená se svou „božskou obyčejností“. Avšak má i další dar: je ochotna kdykoli udělat cokoli, o co je požádána. I v osmdesáti letech, kdy začíná čelit obtížím svého věku, každé ráno jako první již před svítáním medituje ve findhornské svatyni. Naslouchá svému „tichému vnitřnímu hlasu“, stejně jako to dělala uplynulých padesát let. Naslouchá, a potom jedná.
brož., 118 s., 138 KčKnihu můžete zakoupit přímo zde u vydavatele