Jste zde


Platón
Dave Robinson

Klikněte a do 5 dnů můžete tuto knihu číst ...

„Sofistés: Záhady a zmatky
Sofistés představuje Platónův největší pokus vytvořit analytickou filozofii, v níž se snaží rozřešit povahu ,bytí‘. Zkoumá nedostatky realistického i idealistického postoje. To, co ,existuje‘ nebo co je ,reálné‘, musí znamenat více než jen ,to, co je hmatatelné‘. Sofistés je těžká, složitá a nejistá kniha především díky zmatku ve vlastních Platónových myšlenkách a jazyku. Ptá se, zda ,být‘ je totéž co ,být aktivní‘ a řeší mnoho dalších technických filozofických problémů.“


 

(ukázka z knihy Platón, nakladatelství Portál)


Platón – Dave Robinson, Judy Groves

Tato kniha odlehčenou, přesto však fundovanou formou komiksu přibližuje velkou osobnost řeckého filozofa Platóna. Platón je bezesporu jedním z nejstudovanějších a patrně i jedním z největších filozofů všech dob. Na své aténské současníky směroval otázky, jimiž je vedl k zamyšlení nad velkými tématy, která označujeme jako filozofická. V rozsáhlém Platónově díle můžeme nalézt jeho stanoviska k vědním oblastem, jako je povaha vědění a reality, politika, etika, matematika, ekonomika a další. Kniha popisuje, jak byl tento velký filozof ovlivněn myšlenkami Sókratovými a Pythagorovými, srozumitelně vysvětluje základní myšlenky platonismu a naznačuje, jak Platón ovlivnil současnou filozofii, například moderní myslitele jako Karl Popper nebo Jacques Derrida. Knihu uvítají studenti filozofie, humanitních oborů a další zájemci o filozofii.

brož., 177 s., 199 KčKnihu můžete zakoupit přímo zde u vydavatele