Jste zde


Životní cesta v zrcadle mýtů
Liz Green

Klikněte a do 5 dnů můžete tuto knihu číst ...

„Manželství Dia a Héry – závazek a svoboda
...VÝKLAD: Manželství Dia a Héry rozhodně nepatří k těm harmonickým. Dnešní společnost ochotně odsuzuje každého současného muže, který se chová podobně jako antický Zeus. Manželství Dia a Héry je přesto naplněno vášní a vzrušením a partneři bez sebe nemohou existovat. Je snadné zaujmout všeobecně přijímané morální stanovisko a odsoudit Dia za jeho nevěru. Toto manželství má však hlubší roviny, jež nám mohou zprostředkovat zajímavé náhledy do podstaty svazku dvou lidí. Proč spolu Zeus a Héra zůstávají, když se mohou snadno rozvést a najít si méně obtížného partnera? Zeus je ztělesněním tvůrčí síly a důvtipu. Z jeho ustavičného hledání ideálu lze usoudit, že je symbolem tajemné, proměnlivé, plodné a mohutné síly představivosti, kterou nelze spoutat a vtěsnat do běžných světských struktur a pravidel. Héra je zase bohyní domova a rodiny, symbolizuje struktury a svazky, které jsou založeny na stálosti, odpovědnosti, pravidlech a úctě k tradicím. Obě božstva jsou vlastně dvěma stranami jedné mince a odrážejí dva aspekty lidské duše, jež jsou v neustálém sporu, ale přesto na sobě závisejí. Ve většině vztahů lne jeden z partnerů k vynalézavosti a tvůrčím aspektům života, kdežto druhý partner se kloní ke stálosti a trvalosti. K životu jsou však zapotřebí obě schopnosti a jsou vlastní každému člověku.“

 

(ukázka z knihy Životní cesta v zrcadle mýtů, nakladatelství Portál)


Životní cesta v zrcadle mýtů – Liz Green, Juliet Sharman-Burke
Mýty, pověsti a nejrůznější tradované příběhy odnepaměti pomáhaly lidem porozumět tajemstvím vlastního života a osvětlit povahu lidství. Autorky do své knihy vybraly více než padesát příběhů z různých mytických tradic například greko-románské, židovské, egyptské, keltské, severské a uspořádaly je do oddílů, které se dotýkají různých etap a témat lidského života. Každý příběh je volně převyprávěn a pro snazší inspiraci opatřen komentářem. Knihu uvítají zájemci o mytologii, o nekonfesně pojatou regiozilitu, a čtenáři příběhů inspirujících k hledání vlastní životní cesty a řešení problémů jednotlivých etap života.
brož., 215 s., 269 KčKnihu můžete zakoupit přímo u nás za cenu 250.-Kč