Jste zde


Imaginace jako prostor setkání s nevědomím
Verena Kastová

Klikněte a do 5 dnů můžete tuto knihu číst ...

„Negativní představy bychom měli zastavovat, jen když se stupňují a není žádná možnost usměrnit je v rámci imaginace. Zastáváme-li negativní obrazové představy, neznamená to ještě, že na jejich místo prostě nastoupí pozitivní představy. Zastavíme-li negativní představy v rámci terapie, stane se často, že imaginující vytvoří jakoby pro terapeuta příjemný obraz. Jakmile je však schopen vidět pozitivní představy, změní se jeho nálada a přeruší se tak destruktivní kruh. Avšak i když pacient konstruktivní obrazy neprožívá, pomáhá již zkušenost, že se takové negativní obrazy dají opravdu zastavit, že jim nejsme pouze vydáni napospas. Své negativní myšlenky zastavíme již tím, že se je pokusíme převést do obrazů; pak se jich totiž lekneme, cítíme, jak jsou destruktivní, a jsme spíše připraveni od nich upustit. Pokud se jimi však polonevědomě trýzníme, pak ze sebe děláme s mírným požitkem a přece za velkého utrpení velkolepou oběť.“

 

(ukázka z knihy Imaginace jako prostor setkání s nevědomím, nakladatelství Portál)


Imaginace jako prostor setkání s nevědomím – Verena Kastová
VYUŽITÍ PŘEDSTAVIVOSTI PŘI TERAPII I SEBEPOZNÁNÍ
Schopnost vstoupit do světa vlastní představivosti má podstatný význam jak pro terapeuty a jejich klienty v rámci terapeutického procesu, tak pro každého, kdo má zájem porozumět sobě samému. Naše imaginace a fantazie jsou totiž zdrojem přirozených tvůrčích sil, jež docházejí svého vyjádření v uměleckých dílech, v tvorbě nových vědeckých hypotéz, v každém duchovním vzepětí, ale i v objevování nových životních cest a možností.
Verena Kastová, zkušená autorka a terapeutka, ukazuje, jak lze imaginaci v tomto smyslu využít, jak navázat dialog se svým vnitřním světem a jak se svými fantaziemi a obrazy zacházet. Názornost výkladu umocňuje množství příkladů a kazuistik z autorčiny praxe, stejně jako popis technik a přístupů ke světu našich imaginací.
brož., 167 s., 199 KčKnihu můžete zakoupit přímo zde u vydavatele