Jste zde


Jarmiel archanděl radosti a smíchu - Archandělé

Moje číslo je 2 a 4 barva žlutá a zelená. Jsem archanděl něhy a přijetí. Moje energie se vyznačuje lehkostí a je zářivá a hladivá. Moji kolegové archandělé vám předali již mnoho informací a některé byly velmi závažné a mnohdy těžko vstřebatelné Já přicházím abych vás i po vážných a náročných zprávách... více

Luciel - Archandělé

Jsem archanděl vysvětlování a osvětlování tmavého který vám zpřístupňuje tajemství vesmíru. Jsem ten jehož vás ve svém tyrkysovém a oranžovém paprsku přivádí před tvář Boha - a vy díky mému vysvětlování jste schopni jej pochopit. Mé číslo je 1 je to vibrace velmi silná a pro vás zvláštní... více

Serafiel archanděl důvěry a změn - Archandělé

Serafiel - archanděl důvěry a změn jsem archanděl změn a nových světů moje barva je modrá a růžová. Moje číslo je 33. Jsem ten kdo vás přenáší přes chvíle prázdna které nastanou když do vašeho života přicházejí změny. Vysvětlím vám jaké změny vás čekají aby vás jejich příchod co nejméně zaskočil. Vy moji milí se máte hlavně učit zachovat klid neboť pak jste schopni poslechnout lásku v sobě a být v bezpečí ať se děje cokoliv. Strach ve... více

Manuel - Archandělé

Manuel Přináším poselství pro ženy neboť jsou nositelkami duchovnosti aby přispěly k harmonizaci vztahů s muži. Má energie je velmi podobná mužské energii vyznačuje se však jemností a něhou. Jsem představitel spojení síly a něhy akce a citlivosti. Ve vašem světě dlouho vládna mužská energie a ta ženská byla považována za méně hodnotnou. Teď hovořím zejména k vám mé dcery neboť už bylo na čase uchopily pochodeň a posvítily na cestu všem sestrám... více

Azachiel archanděl očisty a zkoušek - Archandělé

Azachiel archanděl očisty a zkoušek Moje barva je žlutozelená mé číslo je 7. Jsem ten který vás provede zkouškami. Celý pozemský život je učení. Vaše duše zde prostřednictvím fyzického těla zakouší vše co potřebuje ke svému vývoji a růstu. Vše podléhá zákonům Božím a tím nejvyšším je Láska. Je to nejsilnější energie ve vesmíru neboť vyjadřuje energii samotného Boha. Proud Lásky je tak silný že smete vše co je na hrubé vibraci. Zejména lidské... více

Inofiel archanděl energie a informací - Archandělé

Inofiel archanděl energie a informací Jsem archanděl informací. Já jsem archanděl přinášející poselství a energii které říkáme informace. Ve vesmírném systému je vše tvořeno energií. Každá obsahuje základní údaje-zda je láskyplná či pochází ze strachu. V každé částečce jsou zakódovány určité informace a protože vlastností energie je pohyb a vývoj neustále ve vesmíru proudí informace ty se spojují s dalšími energetickými proudy a stále se... více

Gamafiel archanděl hojení a uzdravování - Archandělé

Gamafiel archanděl hojení a uzdravování Moje barva je modrozelená. Jsem ten který hojí rány tiší bolest a uzdravuje. Na svých vysokých vibracích jsou všechny bolesti a neduhy již vpravdě uzdraveny. Vaše tělo reaguje bolestí pokud vaše myšlenky slova a skutky prožíváte proti sobě. Je to vždy když jednáte ze strachu a neberete zřetel na své nitro a přání duše. Ve vašem  jednání bylo mnoho strachujež se projevil jako ohledy loajalita vypočítavost intriky... více

Rufiel archanděl osvícených soužití - Archandělé

Rufiel archanděl osvícených soužití Naučím vás žít v osvícených soužitích. Vaše vztahy byly naplněny závislostmi namísto prožívání radosti z lásky jste se topili ve strachu ze samoty a proto jste nakonec byli osamělými i když jsou kolem vás byli tzv. vaši blízcí. Ti jsou blízcí jen tím že jsou fyzicky přítomni jinak se mezi vámi nacházejí bariéry. Navzájem jste se neznali hráli jste spolu nečestné hry a vaše vztahy byly plné bolesti. Láska byla jen... více

Samaniel archanděl hojnosti a dostatku - Archandělé

Samaniel archanděl hojnosti a dostatku Moje barva je bílá a zlatá když vyslovíš mé jméno zalije tě vlna tepla. Jsem archanděl hojnosti a dostatku. Bůh otec ví že váš život ve hmotném světě podléhá fyzikálním zákonům které nás andělské bytosti nemající tělo míjejí. Otec vás miluje a ví že potřebujete mít spoustu hmotných záležitostí. Naším posláním je zajistit vám vše potřebné ke šťastnému bytí v pozemské úrovni. Proto jsem já posel... více

Zachariel archanděl vyššího vědomí - Archandělé

Zachariel archanděl vyššího vědomí Moje barva je blankytná.Otvírám vaše vyšší vědomí a vnímání energií jež vám byly dosud skryté.Vaše vibrace je vysoká natolik že jste schopni tvořit svou realitu podle svých představ. Je to jednoduché jen pro vás zvyklé žít život plný komplikací se ta jednoduchost jeví složitá. Ve vašich hlavách je mnoho balastu a je třeba v nich udělat pořádek a udržovat jej.Jak se rozloučit se starými myšlenkami a starých... více

Stránky