Jste zde


Luciel - Archandělé
Janinka Čejková

Jsem archanděl vysvětlování a osvětlování tmavého, který vám zpřístupňuje tajemství vesmíru. Jsem ten, jehož vás ve svém tyrkysovém a oranžovém paprsku přivádí před tvář Boha - a vy díky mému vysvětlování jste schopni jej pochopit. Mé číslo je 1, je to vibrace velmi silná a pro vás zvláštní. Připomínám vám tím jedinečnost a jediného Boha, ukážu vám, že jste si s Bohem rovni, neboť on jako stvořitel stvořil vás, božské bytosti, jejichž prostřednictvím je tvořena vaše fyzická realita.

 

Vy jste ti, kdo vytváří váš svět prostřednictvím nových myšlenek a jejich přitažlivostí. Bůh stvořil svět - nebe, zemi, vzduch, vodu, přírodu, člověka. Vše se řídí božími, vesmírnými zákony. Příroda je čistě božským dílem a v každé buňce má zakódované programy, jimiž se řídí. Tak rostou květiny, rozmnožují se zvířata, létají ptáci, pohybuje se voda, točí se Země. Člověka stvořil k obrazu svému, dal mu svobodnou volbu a schopnost tvoření. Ve fyzickém světě, kde v dualitě působí láska a strach, se tvoření vyrovnává zánikem. Tak, jak květina vyroste, jako proces tvoření nakonec sama uvadne, čímž zaniká.

Pamatujte, že i nadále jste zodpovědní jen sami za sebe a vesmírné zákony platí stále. Zákon karmy a svobodné vůle. Každý je strůjcem svého osudu a života.

Přijímejte tedy situace tak, jak přicházejí. Zbavte se odporu.

Vím vše, co je podstatné.

Z Archandělské sféry byla doručena tato poselství. Jejich obsah velmi naléhavě hovoří ke každému, kdo hledí s nejistotou do budoucnosti. 
Jde o zkrácené verze. Plné znění, všech 33, lze obdržet v rámci setkání s Archanděl-Ki (více na www.ambervault.cz) nebo v knize Nebe na Zemi od autorky Jiřinky Slámové, které byla poselství předána.
S Láskou Janinka Čejková
Hodnocení článku:

Hodnocení: 
0
Zatím nehodnoceno

Janinka Čejková

Zaměření: Nevyplněno

Kontakt: Nevyplněno

Web: Nevyplněno

Telefon: NevyplněnoDalší články autora
více