Jste zde

 

Podpůrné prostředky

Dobrý zrak bez brýlí VIII. - Příčiny očních neduhů 1

Dobrý zrak bez brýlí
Nemoci očí a vadný zrak spadají do dvou zcela odlišných kategorií. Oční nemoci jsou výsledkem patologických změn rozmanitých očních struktur jako následek funkčních nepořádků jak v samotném oku tak v celém lidském těle.Vadný zrak není však jen následkem takových patologických změn ale ještě i neschopnosti oka jako celku vhodně se akomodovat pro jeho instinktivní akt vidění. Krátkozrakost dalekozrakost atd. jsou vady vidění. Šedý zákal glaukom iritis jsou... více

Dobrý zrak bez brýlí VII. - Jak provádět léčení

Dobrý zrak bez brýlí
Každá hodnota kterou je nutno vytvořit si vyžaduje určitou námahu. Výjimkou z tohoto pravidla není ani úsilí o získání normálního dobrého zraku.Svůj denní režim si musíme upravit tak abychom byli schopni provádět všechny předepsané cviky. Odměnou má být navrácení dobrého zraku. Brýle pak budeme moci založit mezi své osobní památky a kuriozity na ukázku přátelům že jsme zvítězili nad svou fyzickou neschopností.Prvním požadavkem v léčbě je důvěra v... více

Dobrý zrak bez brýlí VI. - Další léčebné postupy dle H. Benjamina

Dobrý zrak bez brýlí
Jestliže chceme docílit normálního vidění pak musíme uvolňovat oči a také svalstvo které je obklopuje. Nesmí se zde vyskytovat jakékoliv napětí poněvadž pak jsou oči ztuhlé a nehybné mají strnulý pohled který je prvým příznakem vadného zraku.Normální oko je neustále v pohybu - nikdy není nehybné tento ustavičný pohyb je pro zdravou činnost oka nezbytný. Pro uvolnění očí osob s vadným zrakem zavedl Dr. Bates dvě významné metody. Je to "uvolňování... více

Dobrý zrak bez brýlí V. - Postup léčby vadného zraku

Dobrý zrak bez brýlí
Obsah systémuKdyž jsme si ujasnili rozmanité faktory které zapříčiňují vadný zrak docházíme k pojednání o metodách kterých se užívá u přirozeného léčení těchto neduhů. Objasňování příčin bylo podrobné proto abychom nápravná cvičení prováděli co nejsvědomitěji. Musí nám být jasno proč je vlastně děláme.Jelikož existují tři hlavní příčiny vadného zraku uvádíme též tři rozdílné postupy. Protože není možné definitivně stanovit... více

Dobrý zrak bez brýlí IV. - Příčiny vadného zraku

Dobrý zrak bez brýlí
1. Duševní napětíKrátkozrakost dalekozrakost nebo vetchozrakost jsou všeobecně přisuzovány ztrnulým svalům které obklopují oko. Jak je možné že se svaly oka takto napjaly a stáhly?Příčinou mnohých zrakových vad je duševní napětí které vyvíjí odpovídající tělesné napětí na oči na jejich svaly a nervy. Vysoce nervózní temperament s tendencí k duševnímu napětí a se strnulým myšlením je také jednou z příčin mnoha zrakových vad. Menší zrakové vady... více

Dobrý zrak bez brýlí III. - Proč jsou brýle škodlivé

Dobrý zrak bez brýlí
Vadný zrak je zapříčiněn nesouladem mezi polohou roviny ostrého zobrazení a polohou sítnice. Některé z příčin jsou: ochabnutí očních svalů tuhnutí oční čočky změna tvaru oka. Mohou jimi být rovněž následky úrazu.Oční svaly obstarávají pohyb oka různými směry i jeho tvarování. U hledání příčin krátkozrakosti i dalekozrakosti dochází Dr. Bates k závěrům že tyto vady jsou ústrojného charakteru a mimo jiné jsou i následkem škodlivých okolností... více

Dobrý zrak bez brýlí II. - Jak oko pracuje

Dobrý zrak bez brýlí
Abychom úplně pochopili rozdíl mezi metodami nové a staré školy musíme mít určité znalosti anatomie a fyziologie oka. Hlavní rozdíl mezi názorovými školami je ve způsobu vysvětlování jevu zvaného akomodace oka tj. změn které v oku probíhají při pozorování objektu blízkého a vzdáleného. Proto uvádím krátký popis struktury a funkce oka: Oko má kulovitý tvar o velikosti asi 25 mm a skládá se ze tří vrstev:oční běliny (očního bělma) vpředu... více

Dobrý zrak bez brýlí I. - Úvod

Dobrý zrak bez brýlí
Zrak člověka je schopen zaznamenat světlo od 0003 luxů (brouk světluška) až po 80.000 luxů (denní světlo za bezmračného dne v červnu). Mezi nejzávažnější choroby patří nemoci očí. Podle statistik nosí každý třetí člověk na světě brýle.Možnost zlepšit si zrak má ovšem každý. Výsledek je závislý na mnoha faktorech a na důslednosti. Dále popisované způsoby přírodní léčby nejsou žádnou revoluční metodou avšak jejich prováděním lze nesporně zrak... více

Psychowalkman - 15 let používání v české esoterice

Pohled do dávnověku relaxačních a meditačních technik Nejen člověk ale i jiní savci se snaží dosáhnout relaxace. Vědci pozorovali šimpanze kteří chodili kilometry daleko jen kvůli tomu aby zažili nějaký příjemný a blahodárně působící zážitek. Šimpanzi například poslouchali zvuk zurčícího vodopádu nebo pozorovali zrcadlení slunečních paprsků na vodní hladině. Vždy šlo o přerušované neboli pulsující signály pro sluch a zrak. Vědci zjistili že... více

Cesta sebeobjevování - elektronický šamanismus

V dnešní době a v nejbližší budoucnosti se jeví jako nejsmysluplnější cesta k sebehledání bez rizik AUDIOVIZUÁLNÍ STIMULACE. Ano právě ty do očí blikající a do uší bušící stroje ke kterým má (měla) většina z nás takový ODPOR. Přiznám se že i můj názor na tyto mašinky prodělal nebývalý vývoj. "Je to odporná technika". "Možná vhodné jako doplněk pro natvrdlé začátečníky berličky pro ty co nejsou schopni ponořit se jinak" atp. Přístroj jsem... více

Stránky