Jste zde


Dobrý zrak bez brýlí VIII. - Příčiny očních neduhů 1
František Vícha

Dobrý zrak bez brýlí

Nemoci očí a vadný zrak spadají do dvou zcela odlišných kategorií. Oční nemoci jsou výsledkem patologických změn rozmanitých očních struktur jako následek funkčních nepořádků jak v samotném oku, tak v celém lidském těle.

 

Vadný zrak není však jen následkem takových patologických změn, ale ještě i neschopnosti oka jako celku vhodně se akomodovat pro jeho instinktivní akt vidění. Krátkozrakost, dalekozrakost atd. jsou vady vidění. Šedý zákal, glaukom, iritis jsou nemocemi oka.

Mnoho očních nemocí se zřejmě prolíná s procesem vidění a někdy dokonce řádnému vidění zabraňují. Nelze ale směšovat případy, kdy oko není s to dobře si promítat různě vzdálené objekty na sítnici se skutečně vadným zrakem.

U zdravého člověka se může vyvinout vadný zrak, jehož příčinou bývá duševní napětí. Ale pro vývoj očních neduhů to již musí být něco mnohem horšího. Nesmíme zapomínat, že oko je součástí lidského těla a jako takové se také podílí na jeho funkčních nepořádcích, které se týkají celého lidského organismu. Když tedy zjistíme skutečnou příčinu očních nemocí, pak je to rozhodující okolnost pro postup léčení.

Ortodoxní léčení je založeno na nesprávných předpokladech, jako např. místní podráždění očí, prodlužované oční napětí atd. Takové faktory určitě také hrají svou úlohu při vzniku očních neduhů, ale mají jen sekundární význam. Původ očních neduhů je v celkovém tělesném stavu člověka a jeho zdravotní minulosti.

Dnes je možno tvrdit, že žádný člověk, který má skutečně dobré zdraví, nemůže onemocnět zánětem spojivek, šedým zákalem apod. Snížená vitalita a otrávený krevní oběh jako následek špatné životosprávy a všeobecně špatného života jsou vždy kořenem všech obtíží. Klasická léčba tento fakt často podceňuje. Proto je léčení takových neduhů často nedostačující. Přírodní léčba a jedině ona může člověka zbavit nemocí celkovým očištěním jeho tělesného systému.

Jestliže člověk s očním neduhem uvěří, že musí dát do pořádku celé své tělo, již tím se dostává na cestu k vyléčení.

 

Šedý zákal a jeho léčení

 

Šedý zákal (cataract)

Ihned za duhovkou je umístěna oční čočka, přes kterou prochází světlo dovnitř oka. U šedého zákalu se čočka stává neprůhlednou a se zhoršováním choroby je přístupu světla do oka stále více bráněno. Konečným stádiem je slepota. Odstranění čočky (nebo její části) chirurgickým zásahem je považováno za jediné východisko.

Když se zjistí, že se u člověka začíná vytvářet šedý zákal, zpravidla se již nic nedělá pro zamezení budoucího vývoje. Lékaři čekají, až je šedý zákal "zralý" (což může trvat i několik let) a pak je odstraňován operací. Přírodní léčba se pokouší odstraňovat příčiny neduhů, nikoliv následky. Je známo, že lidé, kteří trpí cukrovkou nebo Brightovou nemocí, onemocní někdy šedým zákalem. Kořenem pro vznik šedého zákalu jsou toxické okolnosti v organismu nemocného člověka, v důsledku závadného stravování a všeobecně špatného způsobu života. Zácpa s dlouhým trváním je téměř vždy předběžným činitelem, obzvláště s jinou velmi toxickou okolností, a tou je revmatismus.

Proud krve nemocného člověka je plný toxických látek, které se roznášejí po celém těle. Jestliže je oční čočka následkem napětí a přetížení nebo místního dráždění apod. oslabena (sklon k závadné situaci), začnou toxické látky osudově působit právě tady.

Šedý zákal je tedy toxické zanášení oční čočky, které trvá řadu let. (Pokud se vyskytne šedý zákal u dětí, pak je to často výsledek onemocnění matky cukrovkou v průběhu jejího těhotenství.)

Jestliže jsme dovolili šedému zákalu, aby se vyvíjel po mnoho let a "hluboce se zakořenil", pak často nepomůže už nic jiného, než odstranění operací. Jestliže je však šedý zákal v počátečním stádiu, je tu ještě možnost se jej přirozenými prostředky zbavit. I ve velmi pokročilých případech lze často zabránit tomu, aby nenastalo větší zhoršení. Přírodní léčbou je možné provádět očistu krve a tkání tak, že se šedý zákal v některých případech zcela vytratí, u jiných případů je možno zamezit nejhoršímu.

 

Léčení šedého zákalu

"Je to sice velmi podivné, ale když píši tuto stať," uvádí H. Benjamin, "dostal jsem kopii The Homeopathic World od pana Barkera, vydavatele, který zde uvádí vlastní zkušenosti s léčením šedého zákalu přírodní léčbou, po tom, co byl ujišťován vedoucím očním lékařem, že od slepoty ho může zachránit jedině operace."

Sděluje: Před několika lety jsem přišel ke svému očnímu lékaři ve West Endu, aby mi vyšetřil oči. Běžné testy se čtením nebyly uspokojující. Pak velmi zkušený oční lékař zkoumal můj zrak ophthalmoskopem. Po několikerém otálení a dívaje se na mne rozpačitě řekl: "Obávám se, že je to periferiální neprůhlednost v obou očích." - "Dobrý bože, to je šedý zákal!" Nemohl jsem to pochopit...

...Nenavštívil jsem jen jednoho očního lékaře, ale hned pět nebo šest, které moji přátelé vysoce doporučovali. Prvý muž mi přímo řekl, že mám šedý zákal v obou očích a že se nedá nic jiného dělat, než jej operovat. Také, že je neduh stejně silně vyvinutý na obou očích, takže zrak stejně ztratím. Informoval mne, že není jiný druh léčení pro šedý zákal než operace. Oční kapky nebo masti, které by mi mohli dát, že jsou stejně neužitečné. Všichni specialisté postupně přiznávali, že mi nemůže pomoci nic než operace...

Když jsem dostal nové brýle a zjišťoval, že se mé oči neustále zhoršují, přišel jsem jednoho dne do styku s mužem, který na sobě zkusil metody přírodního léčení očí. Tento muž mne přesvědčil, abych navštívil praktičku nejnovějších metod očního léčení. Ta můj zrak prozkoumala a řekla mi, že doufá, že se mi zrak zlepší, kdybych se odhodlal provádět její léčebný postup.

Poslouchal jsem víc o tomto léčebném postupu s nejhlubší skepsí. Avšak tonoucí se chytá i stébla. Rozhodl jsem se tedy provádět pokyny oné paní. To se stalo asi před osmi měsíci...

Změna, kterou jsem zjistil u svého zraku, byla výrazná. Mohl bych ji popisovat málem jako zázrak. Doposud jsem byl na svých čtyřech brýlích absolutně závislý. A nyní - brýle na dálku jsem odložil již před několika měsíci. Ale i dále jsem zkoumal napětí očí, zda se bez brýlí obejdu. Nyní pociťuji značné napětí v očích, jestliže se pokusím brýle užít.

Pokud se týká čtení, pak jsou mé pokroky více než znatelné. V dobrém světle mohu číst knihu bez brýlí, jestliže je typ písma střední velikosti nebo například noviny The Times čtu 1-2 hodiny zcela bez únavy. Když jsem se vracel z kontinentu do Anglie, četl jsem ve vlaku 4-5 hodin souvisle a brýle jsem nechal v kapse.

O několik měsíců později si pan Barker zavolal specialistu, který mu předtím dělal vyšetření, aby mu znovu oči prohlédnul. Ohromený lékař mu řekl: "Tomu já vůbec nemohu rozumět. Vaše oči se od té doby, co jsem vás viděl naposledy, zlepšily jako zázrakem. Jejich stav by měl být značně horší, vždyť již máte hodně přes 60 let! Teď už nemusíte nosit brýle, které jsem vám poslední léta předepisoval! Jsou pro vaše oči příliš silné..."

Tak to jsou zkušenosti pana J. Ellise Barkera, muže, který je široko-daleko znám, který nikdy jen tak něčemu neuvěřil, zvlášť co se týká zdraví. Jistě tedy jeho experiment s nejnovějšími metodami léčení očí povzbudí i jiné postižené šedým zákalem a jinými očními defekty, aby se aspoň přesvědčili, co v jejich případě mohou tyto léčebné metody způsobit.