Jste zde


Dobrý zrak bez brýlí VI. - Další léčebné postupy dle H. Benjamina
František Vícha

Dobrý zrak bez brýlí

Jestliže chceme docílit normálního vidění, pak musíme uvolňovat oči a také svalstvo, které je obklopuje. Nesmí se zde vyskytovat jakékoliv napětí, poněvadž pak jsou oči ztuhlé a nehybné, mají strnulý pohled, který je prvým příznakem vadného zraku.

 

Normální oko je neustále v pohybu - nikdy není nehybné, tento ustavičný pohyb je pro zdravou činnost oka nezbytný. Pro uvolnění očí osob s vadným zrakem zavedl Dr. Bates dvě významné metody. Je to "uvolňování dlaněmi" a "houpání". V dalších odstavcích uvádíme popis těchto metod a další fyzikální postupy:

Uvolňování dlaněmi

Když spíme, naše tělo odpočívá a vytváří nové zásoby energie nervů, která bude následující den využívána. Avšak některé orgány jsou v trvalé činnosti a odpočinek nemají. Pro tyto případy nabízíme metody, jejichž pomocí lze příslušnému orgánu užitečný odpočinek vytvořit. Vadné oči nutně potřebují takovýto "kompletní odpočinek". Má trvat od 1/2 do 1 hodiny nebo i déle a to každodenně. Je třeba co nejpečlivěji uvolnit oči a tkáně, které je obklopují, účinněji než ve spánku. I během dne je možno poskytnout očím odpočinek (zvláště, když je zrak unaven). Na okamžik oči zavřeme a překryjeme je dlaněmi. Tak zlepšíme tento přirozený a ne zcela vědomý proces.

Pro uvolňování dlaněmi (viz. obrázek) je zapotřebí si sednout tak pohodlně, jak jen je možno, do křesla nebo na sedačku. Vědomě se uvolňujte, ciťte se volně a příjemně - pak zavřete oči a zakryjte si je dlaněmi tak, že je přes sebe lehce překřížíte tak, aby levá dlaň byla na levém oku a pravá na pravém. Dlaně trochu miskovitě prohněte, na oči je netlačte a ponechte dost místa, aby byl nos volný. Spusťte lokty až na kolena, která držte přitlačena k sobě. Je to velmi pohodlná poloha a jestliže si ji jednou vyzkoušíte, budete ji už provádět automaticky. Můžete si najít i jiný pohodlný způsob sezení se zakrytýma očima. Mějte stále oči zavřené, uvolněné a zakryté dlaněmi. Takto si oči odpočinou mnohem účinněji než jakýmkoliv způsobem, a čím černější barvu vidíte, když si zakrýváte oči dlaněmi, tím více budou oči uvolňovány.

Myšlení má rovněž odpočívat, stejně jako oči, a proto se má člověk stranit záležitostí, které ho silně ovlivňují. Je lépe myslet jen na své oči nebo pokoušet si představovat čerň, kterou vidíme, ještě černější a černější nebo dát přednost volnému přelétávání myšlenek na příjemné věci a zajímavé objekty.

Jestliže budete toto uvolňování provádět po 10, 20 nebo i 30 minut 2-3x denně (záleží na závažnosti vašeho případu), brzy zjistíte významné zlepšení zraku. Tato metoda "uvolňování očí dlaněmi" je jedním z největších aktiv přírodní léčby očí.

 

Houpání

Jsou zde ještě jiné metody, které vedou k uvolňování očí a okolních tkání. Mají vliv na celý nervový systém. Způsobují uvolňování mysli a těla a mimořádně pomáhají zmírňovat napětí v očích.


Takovouto metodou je houpání (viz. obrázek) a provádí se takto: Postavte se zpříma, rozkročeni asi na 30 cm, ruce volně podél těla. Co nejvíc se uvolněte a začněte se jemně kývat celým tělem ze strany na stranu. Představujte si, že jste kyvadlo hodin a houpejte se stejně pomalu. Zvedejte při tom střídavě jednu a druhou patu, ale nikoliv zbytek nohy. (Pamatujte, že se má mírně houpat celé tělo, sem a tam, nikoliv jen hlava a trup. Neohýbejte se přitom ani v pase ani v bocích.)

Jemné hýbání nebo kývání má způsobit celkové uvolnění nervového systému a má se praktikovat 2-3x denně po dobu 5-10 minut, anebo alespoň tehdy, když jsou oči unaveny a bolí.

Je výhodné provádět "houpání" před oknem (ale je možné i před obrazem, hodinami apod.). Okno je vhodné také proto, že se jím díváme i na předměty mimo okno (venku) ve směru houpání a tím si zdůrazňujeme zdánlivý pohyb okna v opačném směru. Takto zvyšujeme efekt cvičení. Opačný pohyb objektů v pozadí si dobře uvědomujte. Po asi jednominutovém houpání s otevřenýma očima (dbejte vždy na to, aby byly uvolněné, ne ztuhlé a napjaté) zavřete oči a v houpání pokračujte. Současně si pohyb okna v opačném směru živě představujte. Pak znovu otevřete oči a další minutu se kývejte s očima otevřenýma. Střídejte oči otevřené a zavřené. Oči udržujte uvolněné a během houpání jimi mrkejte. Samozřejmě cvičíme bez brýlí.

Mrkání

Normální oko mrká v pravidelných intervalech po celou dobu, kdy je otevřené, aniž si to uvědomujeme. Avšak lidé s vadným zrakem mrkají méně často, vědomě a křečovitě.

Měli bychom si tedy vypěstovat návyk mrkat často a pravidelně a tak předcházet napětí očí.

Učte se mrkat 1-2x za deset vteřin (ale bez námahy!), zvláště při čtení. Přesvědčíte se záhy, že vám to umožní číst déle a s menší námahou.

 

Sluneční svit

Hodnota slunečního svitu je ve všech případech léčení vadného zraku velmi značná. Lidem s vadným zrakem doporučujeme, aby slunečního záření dopřáli svým očím co nejvíce.

Zavřete oči a vystavte je slunci. Přitom hlavou mírně pohybujte ze strany na stranu, tím zajistíte, aby sluneční záření dopadalo na všechny části v oku se stejnou intenzitou. Provádějte asi 10 minut 3x denně, kdykoliv je to možné.

Tímto způsobem vháníme do očí krev a uvolňujeme svaly a nervy. Nikdy nemají být přitom brýle na očích.

 

Pohled na slunce

Tento cvik je možno provádět nejvýše 1 hodinu po východu a ne dříve než 1 hodinu před západem slunce, tj. v létě před pátou ráno a po 19. hodině večer.

Z levé ruky vytvořte misku a přikryjte jí levé oko. Pravým okem se dívejte na "jedna" přímo do slunce, na "dva, tři, čtyři" mrkejte, přitom se stále dívejte do slunce. Totéž opakujte druhým okem. Cvik provádějte každým okem 10x. Znovu zdůrazňujeme, že se nesmí tento cvik provádět po páté hodině ranní a před 19. hodinou večerní. Jinak si zrak poškodíte, nikoliv zlepšíte. Cvik se provádí samozřejmě bez brýlí.

 

Studená voda

Studená voda je dalším velmi efektivním prostředkem na uvolňování očí a okolních tkání a má se aplikovat takto:

Opřete se o umyvadlovou mísu, ponořte ruce do vody, naberte do dlaní vodu a ze vzdálenosti asi 5 cm šplíchejte rázně vodu do očí (ne však násilně). Opakujte asi 20x, pak mněte zavřené oči 1-2 minuty ručníkem.

Oči velmi významně osvěžíte. Toto je velmi dobrý prostředek také proti únavě očí. Provádějte nejméně 3x denně. Důležité je, aby voda byla studená, nikoliv vlažná.