Jste zde


Dobrý zrak bez brýlí IV. - Příčiny vadného zraku
František Vícha

Dobrý zrak bez brýlí

1. Duševní napětí

 

Krátkozrakost, dalekozrakost, nebo vetchozrakost jsou všeobecně přisuzovány ztrnulým svalům, které obklopují oko. Jak je možné, že se svaly oka takto napjaly a stáhly?

Příčinou mnohých zrakových vad je duševní napětí, které vyvíjí odpovídající tělesné napětí na oči, na jejich svaly a nervy. Vysoce nervózní temperament s tendencí k duševnímu napětí a se strnulým myšlením je také jednou z příčin mnoha zrakových vad. Menší zrakové vady bývají přímo následkem napětí mysli, následkem napětí v mozkovém a nervovém systému, které může vznikat přepracováním, opotřebováním, starostí, strachem, úzkostí apod. Přitom jsou takové zrakové vady rozdílné podle temperamentu a nervového stavu jednotlivce.

Základní myšlenkou je tedy uvolňování. Jestliže se uvolňuje mysl, rovněž se uvolní oční svaly a nervy. Dokonalý zrak je možný pouze při soustavném provádění jak duševního tak i tělesného uvolňování. Nesmíme tedy zapomínat ani na důležité činitele fyzické. Je-li příčinou vadného zraku strnulé vnější svalstvo očí, pak každý činitel, který způsobuje nevhodné napětí v těchto svalech, může být jednou z příčin vadného zraku.

 

2. Strava

U hledání možných příčin strnulých a stažených očních svalů je nutno si uvědomit, že oko je součástí lidského těla, proto podléhá okolnostem, které ovlivňují celý organismus. Názor, že oko může fungovat samostatně, je zcela nesprávný. Je hodně faktorů, které působí na celý organismus, ale my si nejdříve musíme všimnout stravování.

Již určitou dobu je známo, že nemoci jako jsou cukrovka a zánět ledvin, mají vliv na oči a lékaři si přiznávají, že určité případy šedého zákalu jsou diabetického původu. Dokonce i laikům je známo, že tečky před očima jsou spojeny s nemocemi jater a trávicího ústrojí. Ale pozoruhodný vztah mezi očima a kteroukoliv součástí těla je všeobecně málo znám, vyjma těch lidí, kteří znají vědu o duhovce - irisdiagnostiku.

Podle poznatků těchto diagnostiků se jakákoliv změna, ať funkční nebo organická v kterémkoliv orgánu nebo části těla, odráží v očích v zabarvení duhovky, která je v kontaktu s jednotlivými orgány. Tento podivuhodný vztah mezi duhovkou a celým tělem je následkem jedinečné interkomunikace mezi očními nervy a systémy anatomickými a cerebrospinálními.

Praktici přírodního léčení zjistili, že různé záněty očí jsou symptomy otravy krve, způsobované hlavně přemírou škrobu, cukru a proteinů. Šedý zákal je projevem chronických okolností těchto podmínek. Domněnka, že u starších lidí dochází ke zhoršení zraku v důsledku věku, není správná, neboť zrak se jim zhoršuje především nevhodnou stravou.

Benjamin uvádí, že špatné trávení nemá vliv jen na samotné oči, ale i na další tělesné procesy. Svaly a krevní cévy, které obklopují oči, jsou ucpávány výslednými zplodinami a prokazují tak nedokonalý metabolismus těla jakožto následek nevyvážené a příliš koncentrované stravy.

Jestliže se již jednou svaly a krevní cévy ucpaly, pak je nemožný správný průtok krve a svaly, namísto měkkosti a ohebnosti, se stávají tuhými a staženými. To má vliv na akomodaci oka a později i na jeho zakřivování a konečným důsledkem je vadné vidění.

U mnoha lidí, trpících vetchozrakostí, je možno docílit náprav zraku jednoduše zavedením vhodné diety, a ovšem některými jednoduchými očními cviky. Abychom zdůraznili vztah mezi stravováním a viděním, uvádíme, že v řadě případů byl vadný zrak vyléčen jednoduše půstem. Zvýšené vylučování, které je způsobováno půstem, uvolňuje v lidském těle akumulované zásoby odpadových produktů, které jinak ucpávají krevní cévy a sice i ty, které obklopují oči. Výsledkem je uvolnění svalstva a tím také zlepšení vidění.

V předmluvě ke knize H. Benjamina uvádí lékař Stanley Lieff: "Po dosti dlouhém půstu mnozí z těch lidí, kteří trvale nosili brýle, byli s to je odložit zcela nebo je aspoň vyměnit za méně silné. Řada pacientů v jeho péči si takto vyčistila tkáně svého těla, což pak zajišťovalo ty nejlepší výsledky."

Podle objevů amerického vědce z poslední doby se cévy sítnice svou jemností podobají cévám hmoty mozkové a proto lze na nich pozorovat nejrychleji "ucpávání" vlivem nevhodné stravy, alkoholu a nemocí.

Pojmy z diety, stravování i půstu budou v dalších statích vysvětleny podrobněji, hlavně na základě spisů některých východních badatelů.

 

3. Nesprávné zásobení krví a vady nervů

Zatím jsme se zmínili o dvou hlavních příčinách vadného zraku, a sice o duševním napětí a o špatném stravování. Je zde však ještě třetí faktor, který má vliv na zrak člověka, a to je nesprávné zásobení krví a nervovou silou. Pokud toto zásobování neprobíhá správně, není možno dobře vidět. Každý činitel, který rušivě ovlivňuje cévy a nervy oka, je možnou příčinou vadného zraku. Na zásobování krví a nervovou silou má rovněž vliv duševní napětí i nesprávná výživa.

Hlavní sídlo pro mechanické ovlivňování přístupu krve a nervů do očí je ve svalech v horní části páteře a krku. Jestliže tyto svaly ustrnou, má to nepříznivý vliv na obratle, mezi nimiž procházejí nervy. Obratle omezují průchod nervové síly od systému nervu sympatiku do očí, navíc je ovlivňován vazomotorický nerv, který řídí artérie a tím je omezováno i zásobování krví do hlavy.

U všech případů vadného vidění se musíme přesvědčovat, zda jsou svaly v páteři a krku dokonale uvolněny a zda nejsou závady v páteři. Ztuhlá páteř má velký vliv na zásobení očí krví a nervovou silou.

Jinou okolností pak je napětí v očích a jejich svalech, krevních cévách a nervech, které je následkem užívání brýlí a je zpětně přenášeno do svalstva krku a šíje a ty se pak stávají ztrnulými. Snadno zjistíme, že lidé s vadným zrakem mají ztuhlé a stažené svaly v páteři.

Je tedy zřejmé, že úplný návrat k normálnímu vidění není možný, pokud se tyto stažené svaly neuvolní. Uvolňování páteře je pro léčebný postup velmi významné.