Jste zde


Dobrý zrak bez brýlí I. - Úvod
František Vícha

Dobrý zrak bez brýlí

Zrak člověka je schopen zaznamenat světlo od 0,003 luxů (brouk světluška) až po 80.000 luxů (denní světlo za bezmračného dne v červnu). Mezi nejzávažnější choroby patří nemoci očí. Podle statistik nosí každý třetí člověk na světě brýle.

 

Možnost zlepšit si zrak má ovšem každý. Výsledek je závislý na mnoha faktorech a na důslednosti. Dále popisované způsoby přírodní léčby nejsou žádnou revoluční metodou, avšak jejich prováděním lze nesporně zrak zlepšit a odstranit i další zdravotní potíže.

Defektní vidění v dnešní době převažuje víc než kdykoliv dříve v historii lidstva. Pro tento stav je mnoho důvodů, hlavním je zvýšené užívání umělého osvětlení, zvláště elektrického a popularita filmu a televize. Očních vad a chorob bude z těchto důvodů v následujících letech stále přibývat.

Vadný zrak však nelze léčit pomocí brýlí, které jen umožňují snášet tento vadný zrak. Mnohým lidem brýle přímo vadí, nemohou si na ně zvyknout, mnohým působí komplexy. Je tu trvalé nebezpečí, že se brýle mohou zlomit nebo rozbít a jejich nositeli způsobí ještě zranění. To také brání mnoha lidem v účasti na zábavách a v provozování mnoha sportovních disciplín.

Přes tyto nevýhody jsou brýle hodnoceny jako pokrok civilizace, prospěšný člověku stejně jako telefon nebo rozhlas.

Milióny lidí se domnívají, že vadné vidění je nevyléčitelný problém a jedinou pomocí je zde nošení brýlí. Tito lidé by si měli uvědomit, že tím právě svou vadu ještě dále zhoršují. Brýle jakožto populární pomůcka a nutnost jsou vlastně "očními berličkami" a ztrácejí na své ceně. To, co bylo kdysi považováno za div vědy se tak stává překážkou pro lepší vidění.

Názor na hodnotu a nutnost brýlí ve všech případech vadného vidění je ve veřejném mínění pevně zakořeněn. Je založen na domněnce, že mnoho defektů vidění je následek permanentní změny oka. Podle těchto názorů pomůže jen předepisování vhodných čoček.

Před několika desítkami let vznikla nová myšlenková škola na základě výzkumů některých vědců, kteří uvažovali o příčině i léčení vadného zraku. Zakladatelé tohoto hnutí dokazovali, že vadné vidění není následek permanentní změny v zakřivení oka, ale jedině funkčních nepořádků, které lze překonat v mnoha případech jednoduchými přirozenými metodami a postupem, který nošení brýlí udělá zbytečným.

Je tedy patrno, že vadné vidění chtějí odstraňovat dvě školy - dva navzájem rivalizující směry: ti, kteří uplatňují staré metody, podle jejichž názoru je vadný zrak samotný nevyléčitelný, ale lze tuto závadu zmírňovat a druzí, kteří prosazují, že tyto zrakové defekty jsou následkem mnoha příčin, z nichž lze mnohé překonat a že mnoho očních defektů tedy není nevyléčitelných. Je zde možnost ony příčiny překonat a mnoha lidem vadný zrak zlepšit, eventuálně pomoci získat zpět normální vidění, když mohou zcela odložit "oční berličky" - brýle.

Oční lékař Dr. Bates se stal v uplynulých letech propagátorem léčebného postupu, zvaného "Batesova metoda". Na základě nesčetných pokusů prokázal, že dnešní hlediska na posuzování vadného zraku jsou zcela klamná. Triumfálně toto tvrzení prokazoval u tisíců lidí s vadným zrakem, jejichž choroby byly očními specialisty prohlašovány za nevyléčitelné.

Batesova metoda se v některých zemích praktikuje s velkým úspěchem. Benjamin je jedním z těch, kteří tuto metodu využili ke svému prospěchu a též jeho tolikrát vydávaná příručka dokládá zájem o ni. Proto dávám k dispozici podrobný obsah této metody současně s řadou doplňků o životosprávě podle dnešních lékařských výzkumů i podle názorů indických jógických badatelů.