Jste zde


Psychowalkman - 15 let používání v české esoterice
Jan Valuch

Pohled do dávnověku relaxačních a meditačních technik

 

Nejen člověk, ale i jiní savci se snaží dosáhnout relaxace. Vědci pozorovali šimpanze, kteří chodili kilometry daleko jen kvůli tomu, aby zažili nějaký příjemný a blahodárně působící zážitek. Šimpanzi například poslouchali zvuk zurčícího vodopádu nebo pozorovali zrcadlení slunečních paprsků na vodní hladině. Vždy šlo o přerušované, neboli pulsující signály pro sluch a zrak. Vědci zjistili, že pozorováním těchto signálů dosahují všichni savci, včetně člověka, psychosomatického uvolnění. Současně zjistili, že psychosomatické uvolnění, známé pod méně přesným názvem relaxace nebo meditace, je naprosto nezbytný mechanismus nejen pro zdraví, ale i pro přežití. A zde nacházíme kořeny relaxace.
Odjakživa se lidé také snažili navodit zvláštní stavy vědomí – stavy meditační, a odjakživa je přitahovalo přerušované světlo a zvuk. Tak například kultovní bubnování, které není ničím jiným než opakující se zvukovou stimulací, se prolíná všemi přírodními národy až do dnešní doby. Není náhoda, že všechny dnešní přírodní národy používají stejné frekvence bubnování – aniž by si kdy mohli v minulosti tyto poznatky mezi sebou vyměnit. Je tedy jednoznačné, že určitý stejný ,,rytmus“ vyžaduje organizmus každého člověka.
Již z let 2020–2010 př. Kr. existují písemné záznamy z jižního Tibetu a západní Mezopotámie o náboženských obřadech, při nichž se lidé uváděli do stavu duchovního vytržení upřenými pohledy do plamenů svíček a poslechem zvuku chóru nebo bubnů. Roku 125 n. l. využíval římský filozof a terapeut Lucius Apuleius světelnou stimulaci pomocí odrazu slunečních paprsků od vybroušených ploch hrnčířského kruhu. Dále se dochovaly záznamy o využívání slunečních paprsků procházejících mezi loukotěmi kolovrátku s dokonalým stroboskopickým efektem. Touto metodou římský terapeut a filozof Claudius Ptolemaios uváděl skupiny lidí do stavu euforie a relaxace.
Všechny tyto pokusy dostaly nový impuls od konce 19. století s objevy anatomie nervového systému a mozku (Luigi Galvani 1779-1798). Kolem roku 1960 byl sestrojen první přístroj, který navozoval různé stavy vědomí pomocí světla a zvuku.

 

Co je psychowalkman?

Psychowalkman, odborně AVS přístroj (AVS = audiovizuální stimulace), je vědecká obdoba spirituálních a léčebných obřadů primitivních národů. Pracuje na pradávných principech, které člověk běžně praktikoval v přírodních podmínkách. Dokáže navodit meditační stavy vědomí, podobně jako to dělali šamani.
Ovšem to je dnes pouze jeden z mnoha používaných účinků. Nejvíce slouží AVS přístroj jako domácí alternativní ,,léčitel“. Je vcelku dokonalým řešením všemožné zátěže dnešní doby: dokáže odstranit únavu, preventivně navodit stav vysoké psychické odolnosti proti stresu, odstraní potíže se spánkem, deprese, špatné nálady, urychlí učení a mnoho dalších účinků. Jakoby se lidstvo vracelo ke svým kořenům a začínalo používat principy, které používalo odnepaměti a nějak je ,,ztratilo“. Dnes pro ně pochopitelně používá moderní technologie, nicméně princip je stejný.
,,Dokonalá“ psychika a schopnost ji  plně využívat (např. pomocí meditace či díky AVS přístroji) je zcela podstatná i pro celkové zdraví – psychika ovlivňuje tělo. Už se to nebojí říkat i někteří odvážnější lékaři. Osobně znám moc lidí, kteří nejenže tento názor zastávají, ale skutečně si ho i běžně prožívají a uzdravují se ,,přes psychiku“.
AVS přístroj obsahuje vždy ovládací jednotku, kde si volíte jednotlivé programy/účinky, sluchátka a brýle. Nasadíte si sluchátka a brýle, zavřete oči, stisknete tlačítko a začne světelně zvuková stimulace. Ve sluchátkách neuslyšíte hudbu, ale pouze speciální rytmy, tzv. binaurální rytmy. Hudba (jakákoliv) se dá k AVS přístroji poslouchat tak, že si CD nebo MP3 přehrávač kabelem k AVS přístroji připojíte.

Mýty a omyly

AVS přístroj mění svým působením frekvence mozku a dostává tak uživatele do různých a různě hlubokých stavů vědomí. Není to tak jednoduché, jakože byste na povel začali meditovat nebo se dostali do nějaké nirvány během stisknutí knoflíku. Proč to nejde tak jednoduše ani s moderní technikou – o tom vás nechám přemýšlet – určitě na to přijdete. Nicméně u každého programu znáte orientačně frekvenci mozku, na kterou se dostáváte. Například do hladiny alfa, která je v rozmezí 8-12 Hz (hertzů za sekundu). A to je dobré vědět pro jakoukoliv práci s lidskou myslí. Další hladiny vědomí, které můžete s psychowalkmanem navozovat, jsou delta (spánek), theta (podvědomí) a beta (běžné vědomí).
Musím zde připomenout jeden rozšířený omyl a to ten, že ,,dostat se do alfy umí každý, kdo to potrénoval“. Je to opravdu velký nesmysl a zjistil jsem to během nejrůznějších ověřování. Různé relaxační a meditační techniky a kurzy učí uvolnění a sestup (mysli) do nižších hladin vědomí nebo do jiných stavů vědomí. A v mnoha případech se člověk naučí uvolnit se nebo určitým způsobem směrovat mysl. Ale to uvolnění je tak malé nebo tak úzkého rozsahu, že z fyziologického hlediska dosáhne ve skutečnosti hladiny alfa jen málokdo. Respektive dostat se skutečně do alfy (8-12 Hz) na povel (během minut) dokáží jen velmi, velmi trénovaní jedinci. A těm takový cílený trénink trvá měsíce, někdy i roky (bez použití techniky). S AVS přístrojem nebo jinými pomůckami (,,trenérem“, jinou technikou apod.) to jde razantně rychleji.

 

Využití AVS přístroje v esoterice

Čerpám ze zkušeností stovek lidí z oblasti esoteriky a alternativní medicíny, se kterými jsem o účincích AVS přístroje a jejich zkušenostech mluvil osobně. Jsou to ,,běžní“ uživatelé i léčitelé a někteří z nich jsou pro mě úctyhodné osobnosti (např. Vlasta Marek, MUDr. Stanislav Grof, Michal Fabián). Dále čerpám ze svých četných zkušeností. K čemu se tedy AVS přístroj v esoterice především používá?

  1. Především navozování různých stavů a hladin vědomí (beta, delta, theta, alfa). Tím se obecně trénuje pružnost mysli a její schopnost na povel měnit svoje úrovně a přecházet z jedné vrstvy do druhé.
  2. Harmonizace hemisfér – stimulací mozku na jedné frekvenci dojde k vyrovnání práce obou mozkových hemisfér. Například se tím zlepší spojení mezi intuicí a logikou (jsou v souladu a tak člověk dokáže lépe využít oboje).
  3. Posílení (cílená stimulace) pravé mozkové hemisféry, což vede k pozorovatelnému zesílení kreativity, intuitivních a léčitelských schopností, práce s podvědomím.
  4. Vstup do hluboké meditační hladiny (nízká alfa nebo theta). Pomáhá ,,nováčkům“ i zkušeným meditátorům. Rychleji se dostanete do určitého zvláštního stavu vědomí – a pak můžete začít skutečnou meditaci.
  5. Navození některého cíleného změněného stavu vědomí a jeho následné využití pro další mentální techniky: vizualizaci, soustředění vědomí, objevování různých mentálních hladin, astrální cestování, transformaci osobnosti – použití afirmací, odnaučování návyků, mentální řešení sporů s lidmi. Možností je moc a vyžaduje to již určitou zkušenost s  AVS přístrojem i konkrétní mentální technikou…

Můj přítel Petr Kouba, který má něco ,,natrénováno“ a vyzkoušeno (patří k těm, kteří jógu cvičili tajně ještě za totality): ,,Působení psychowalkmanu vnímám tak, že mi vyhloubí v mysli určitý koridor. Tím pak sestupuji do nižších hladin a co dělám, záleží jen na mě. Můžu nekonečně dlouho se svojí myslí proplouvat mezi různými stavy vědomí a pohrávat si s tím. S vnitřním jádrem své osobnosti.“     
AVS přístroje, zvláště některé modely, obsahují cílené programy k těmto činnostem - harmonizace hemisfér, kreativita a další. Mimochodem, věděli jste, že mezi vývojáři AVS technologie je mnoho esoteriků a jogínů?    

 

Co mám vyzkoušeno já osobně

AVS technologie mi od začátku učarovala a za 15 let jsem vyzkoušel opravdu bezpočet možností. A také mi pomohla k tomu lépe pochopit a vstřebat esoteriku a duchovní věci. Cítím to tak, že AVS přístroj mi rozjasnil a otevřel mysl pro všechny tyto další duchovní a esoterické možnosti – a že jsem jich vyzkoušel! Tento proces se vlastně děje pořád. Ve vlastní mysli je pořád co objevovat a zlepšovat. Takže AVS přístroj každému doporučuji – jako nezbytného pomocníka pro jakékoliv esoterické a duchovní disciplíny. Podobně jako u fyzického cvičení slouží lehká činka jako prazáklad dalších cvičení. AVS přístroj je úžasný pro začátečníky, ale velmi dobře vím, že je stále užitečný i mistrům. Znám pár skutečných mistrů, kteří jsou uživatelé a přirození zastánci AVS technologie.  

Psychowalkman je staronový způsob, jak se vracet ke kořenům nás samotných, jak poznávat jiné roviny vědomí, jak meditovat a vůbec se udržovat ve vysoké kondici za všech životních okolností.
PS: V Galaxy teď máme (do konce května) jedinečnou a milou příležitost, jak psychowalkman pořídit - velkou slevu v rámci oslav 15 let. Neváhejte! :-)