Jste zde


Dobrý zrak bez brýlí III. - Proč jsou brýle škodlivé
František Vícha

Dobrý zrak bez brýlí

Vadný zrak je zapříčiněn nesouladem mezi polohou roviny ostrého zobrazení a polohou sítnice. Některé z příčin jsou: ochabnutí očních svalů, tuhnutí oční čočky, změna tvaru oka. Mohou jimi být rovněž následky úrazu.

 

Oční svaly obstarávají pohyb oka různými směry i jeho tvarování. U hledání příčin krátkozrakosti i dalekozrakosti dochází Dr. Bates k závěrům, že tyto vady jsou ústrojného charakteru a mimo jiné jsou i následkem škodlivých okolností osvětlení, zvláště umělého, biografu, televize, přílišného čtení apod. Špatné pracovní podmínky nemohou způsobovat vadné vidění, ale mohou přitížit dnešní tendenci vadného zraku, jejíž příčinou jsou napjaté a ztrnulé svaly na vnější straně oka.

Pokud neprozkoumáme příčinu těchto potíží, pak předpokládáme, že u oka krátkozrakého, dalekozrakého a vetchozrakého není žádné možnosti ani prostředku, jak je přirozeným způsobem uvést do normálního stavu. Optikářská profese se soustředila pouze na problém pomoci lidem s vadným zrakem překonat jejich nesnáz nejpohodlnějším způsobem a tím je zavedení brýlí.

Jestliže oční specialista dodal pacientovi vhodné brýle, pak se domnívá, že učinil vše, co je v jeho silách. Umožnil nositeli brýlí, aby jejich pomocí viděl lépe než předtím a přesvědčil ho, že jeho defekt je překonán. Brýle tak uvádějí člověka se špatným zrakem do stavu falešného uspokojení (prášek proti bolesti hlavy nebo zubů rovněž nic nespraví!).

Takový pacient si představuje, že když nyní vidí lépe, jsou na tom jeho oči líp a když pak brýle nosí léta a mění je stále častěji za silnější, že je to tak správné. Ale ve skutečnosti se budou oči neustálým nošením brýlí i nadále zhoršovat.

Jaká je tedy hodnota brýlí? Jsou rychlým a snadným prostředkem na odstranění dočasně zhoršeného vidění. Ale nemohou být pro zrak trvalou pomůckou.

Když se rozhodneme k trvalému nošení brýlí, pak tím odhazujeme přirozenou možnost pro zotavování oka. Oko totiž má nyní svou akomodaci pevně určenu brýlemi s tím důsledkem, že svaly, umožňující dřívější akomodaci, jsou působením brýlí trvale udržovány ve ztuhlé poloze (tuhnou a snad i trochu atrofují jako svaly nohy v sádrovém obalu). Vlastní příčina potíží nejenže není odstraňována, ale ještě je zhoršována pomocí této "pomůcky k vidění". V době nošení brýlí se navíc nekoná žádný pokus o změnu těchto umělých podmínek, při nichž oční svaly tuhnou, a tak můžeme jen konstatovat, že samotná dnešní praxe s předepisováním brýlí je hlavní příčinou trvalého zhoršování zraku namísto správnějšího odstraňování jeho závad. (Tragické důsledky může mít nošení brýlí pro řidiče motorových vozidel: brýle nutí hledět kupředu, čímž vytvářejí určitý druh klapek na očích, zužují zorné pole z normálních až 180° na jejich zlomek, a pak se snadno přehlédne patník, strom, nebo i vozidlo z boční ulice!)

 

Brýle a přírodní léčení

Jestliže si člověk s vadným zrakem uvědomí skutečnou roli brýlí, že totiž jejich soustavným nošením se zrak ustavičně zhoršuje, projeví zájem o metody přírodního léčení. Zpočátku bude jistě pociťovat, že toho chce najednou příliš mnoho, nebo bude chtít odložit brýle okamžitě. Je třeba překonat určitou počáteční dobu nepohodlí a vlastní činnosti, která musí nezbytně uplynout od zahájení léčení až k době, která znamená takové zlepšení, že bude moci brýle odložit.

Není nutné odkládat brýle ihned, když se zahájilo léčení (ačkoliv v takových případech jsou nejlepší a nejrychlejší výsledky). Brýle je možné nosit, ale měnit je za slabší a slabší, podle postupu léčení, až do doby, kdy jich zcela nebude zapotřebí. Můžete je nosit v průběhu léčení do práce i pro konání domácích povinností, ale mají se vždycky odkládat při odpočinku a samozřejmě vždy při cvičení a dalších částech léčby. I když budete odkládat brýle jen na několik hodin denně, již to umožní vašim očím, aby mohly pracovat přirozeně. Po několika týdnech budete příjemně překvapeni zlepšením zraku. Brýle budou najednou pro vás příliš silné a bude potřeba je nahradit slabšími, těmi, které jste již před lety odložili.

Je tedy zřejmé, že přejímání těchto léčebných metod nebude překážet vaší každodenní práci. Léčebné metody jsou míněny tak, abyste je mohli provádět ve svém volném čase, doma, nebo tam, kde je to právě pro vás nejvhodnější. Se zlepšováním svého zraku můžete začít ihned. Odměnou za námahu vám bude postupný a souvislý pokrok, který zaznamenáte v průběhu léčby.

Tento pokrok je přirozeně závislý na stupni vadného vidění a délce doby, kterou každý den léčbě věnujete. Čím déle jste nosili brýle, tím déle bude trvat odstraňování návyků špatného napětí očních svalů i závad nervů, které jsou na ně napojeny.

Jestliže budete přírodní léčení provádět s důvěrou a pravidelně, zlepšení se dostaví, jak dokazují výsledky získané praktikováním těchto metod v mnoha zemích světa.