Jste zde


Odevzdání

Matka Země má schopnost tvořit a růst ale také čistit rozkládat a odplavovat. Její samoočistné schopnosti jsou obrovské a zázračné. Svou náruč a očistu nabízí také nám. Jsou problémy strachy a bolesti které nás trápí a tíží třeba i celá dlouhá léta - a právě takové bychom tak rádi odložili a zbavili se tak jejich tíhy aniž bychom někomu ublížili. Obrátíme-li se s prosbou na matičku Zemi můžeme s důvěrou tato naše břemena svěřit právě jí... více

1. čakra - oslava smyslů

Náš 1.seminář se konal na jaře. Jako na objednávku svítilo sluníčko takže jsme mohli pracovat i venku. To bylo pro probouzení a harmonizaci 1.čakry -čakry spojení s Matkou Zemí blahodárné. Pro mě osobně to byl víkend velmi příjemný a bezstarostný. Měla jsem také možnost sledovat že podle svých osobních "terapeutických požadavků" procházíme procesem velmi rozdílně. Mně dal důležitou zkušenost. Uvědomila jsem si jak málo využívám ve svém každodenním... více

Arteterapie - hra s jemnohmotnou energií

Jsem výtvarnice která - tak jako jistě mnozí z Vás - vstoupila na duchovní cestu. Začala seznamovat s prací s jemnohmotnou energií a postupně ve mně stále více sílila touha spojit moji profesi výtvarnou s duchovními aktivitami. Po jisté době tápání se z toho vykrystalizovaly dva projekty: ART[TERRA a Otevírání studánek. Zatímco ART[TERRA je skupinová terapie jako jedna z cest osobního rozvoje Otevírání studánek je komplexní program individuální. Pro někoho kdo se... více

O barvách - část II.

A teď již konkrétně k jednotlivým barvám: ČervenáBarva 1. energetického centra je barvou radosti aktivity a vitality. Je to živá teplá barva. V sexualitě působí na čistě fyzické pudy např. červené prádlo může aktivovat sexuální cítění. Červená barva dělá dobře nohám kyčlím kostrči a pánvi. Má vliv na správnou funkci konečníku pomáhá např. při zácpě a hemeroidech. Použitá na botách nebo kalhotách umožňuje dobré napojení na zemskou energii... více

O barvách - část I.

Dnes se dostáváme k tématu které je mně - jakožto výtvarnici - obzvláště blízké: jsou to barvy. Ráda bych se s Vámi podělila o některé poznatky či zkušenosti jejichž známost je obecně prospěšná. Přestože jde o jevy známé a dokonce i vědecky prozkoumané běžně se o těchto věcech neví - nutno říci že k naší velké škodě. Podle mého názoru by se k barvám a jejich použití mělo přistupovat mnohem zodpovědněji totiž s vědomostí toho jak která... více

O komunikaci

Pokračujeme dnes v našem povídání o energetických jevech a dostáváme se k 5. čakře a tím k tématu komunikace. 5. čakra zvaná též krční nebo hrdelní se nachází uvnitř krku a orgánově ji zastupuje štítná žláza. (Hormony štítné žlázy jsou důležité pro růst kostí vývoj orgánů mozku a svalstva.) To co nás teď však nejvíc zajímá je to že 5. čakra má na starosti artikulaci a mluvení - tedy verbální komunikaci. Pokuď 5.čakra nefunguje správně... více

O propuštění a odpuštění

Navážeme dnes na minulé povídání o energetických vazbách na 4. čakře a o jevech s nimi spojených. Dostáváme se k tématu které je rozhodující pro náš osobní vývoj a soulad či nesoulad s děním okolo nás: k odpuštění a propuštění. Přestože to vypadá jasně srozumitelně a hlavně snadně nenechme se tím mýlit. Ačkoliv se tím zabývá mnoho mentálních a meditačních technik často se setkáváme s tím že ve skutečnosti nám to nefunguje. Často nejsme v... více

O poutech lásky

Ačkoliv se to zdá k nevíře také na 4. čakře která je tradičně považována za sídlo LÁSKY se mohou vyskytovat škodlivé energetické vazby. Dříve však než se jimi budeme zabývat řekneme se něco o "kompetencích" 4.čakry. 4. čakra nazývaná též srdeční anebo centrální se nachází uprostřed hrudi. Všichni víme kde se nachází - ve spontánním gestu když se zapřísaháme (nebo naopak lekneme) přikrýváme toto místo svou dlaní. Tomuto místu odpovídá... více

O energetických vazbách manipulačních

Minule jsme se seznámili s existencí škodlivých energetických vazeb a konkrétně se zabývali vazbami na 1. a 2. čakře (tj. vazbami rodičovskými a sexuálními). Pro osvěžení paměti připomínám že jde o pomyslné úsečky které nás spojují na příslušných čakrách s energetickým systémem druhého člověka. Tyto vazby existují a fungují nezávisle na našem vědomí a nepodléhají naší vůli. Je přitom lhostejné zda v jejich existenci věříme nebo ne. Tentokrát... více

O energetických vazbách

Dnes již je mnoho lidí obeznámeno s tím že v lidském těle existuje důmyslně propracovaný energetický systém sestávající - zjednodušeně řečeno - z energetických center (čaker) a energetických drah. Základních energetických center je sedm každá čakra má na starosti určitou část těla a všechny spolu navzájem úzce souvisejí. Méně už je známý fakt že v průběhu našeho života vznikají energetické vazby mezi námi a druhými lidmi - jsou to jednak vazby... více

Stránky