Jste zde


O poutech lásky
akad. mal. Rosti Fečová

Ačkoliv se to zdá k nevíře, také na 4. čakře, která je tradičně považována za sídlo LÁSKY, se mohou vyskytovat škodlivé energetické vazby. Dříve však, než se jimi budeme zabývat, řekneme se něco o "kompetencích" 4.čakry.

 

4. čakra, nazývaná též srdeční anebo centrální, se nachází uprostřed hrudi. Všichni víme, kde se nachází - ve spontánním gestu, když se zapřísaháme (nebo naopak lekneme), přikrýváme toto místo svou dlaní. Tomuto místu odpovídá křižovatka průdušnice a průdušek - a často (např. při zánětech průdušek) velmi názorně ukazuje na marnou snahu sladit protichůdné tendence našich vztahů, ať už rodinných, milostných či pracovních.


Zajímavé je, že 4. čakru má na starosti brzlík, tedy žláza s vnitřní sekrecí, která je z hlediska klasické medicíny v dospělosti nefunkční.


Srdeční čakra obhospodařuje především srdce, plíce a návazně celý cévní a dýchací systém. Pokud nefunguje správně, přicházejí choroby srdce, cév, krve, plic, průdušek atd.Také různé alergie, ekzémy a astma patří k projevům nesprávně fungující 4. čakry.


4. čakře se říká také centrální, a to naprosto právem. V energetickém systému člověka má výsadní postavení: tři čakry pod ní a tři nad ní předznamenávají její umístění i význam - je STŘEDEM celého našeho energetického koloběhu. Je třeba si uvědomit, že pokud vyvstane nějaký problém na úrovni této čakry, projeví se to v celém těle. Pokud je nemoc léčena, ale nejde se po příčině v oblasti vztahů, choroba se ráda stěhuje do jiné části těla, případně se vrací anebo se stává chronickou.


Zde se dostáváme k hlavnímu tématu 4. čakry, a to jsou VZTAHY. Ve slově "vztah" cítíme slovo "tah", tedy pomyslnou úsečku aneb pověstný "napnelismus" mezi dvěma lidmi.


Vztahy bývají nejrůznější, např. v rodině (mezi rodiči a dětmi, mezi sourozenci, mezi partnery, mezi generacemi apod.), na pracovišti anebo s lidmi, s nimiž nás pojí přátelství nebo láska. To, že jde o úsečku, je velmi užitečné si uvědomit: tato úsečka funguje správně pouze tehdy, pokud oba zúčastnění tahají za svůj konec, tedy OBA mají o vzájemný vztah zájem. Pokud jeden z nich poleví nebo dokonce upustí svůj konec lana, ten druhý zpravidla upadne na nos - pokud včas nezaznamená, že jeho partner ve vztahu už o něj nestojí. Iluze, že mě druhý člověk musí stále milovat, jelikož JÁ ho miluji, je stejně častá jako mylná, ne-li přímo zhoubná. O destrukcích, které vyvstaly v důsledku takovéto iluze, by se daly psát romány.


Důsledkem této iluze bývá důsledná deziluze.
Úsečka vztahu se projevuje také v časové rovině. Když si představíme vztah jako úsečku na časové ose, vidíme, že má někde začátek, někudy probíhá - a někde končí. A právě tento bod, který úsečku vztahu uzavírá, nám obvykle činí největší potíže. Pokud nejsme schopni rozeznat a hlavně akceptovat KONEC VZTAHU, způsobíme sobě (a často i svému okolí) velké trápení. Rozmazávání bodu konce nám situaci nijak neulehčí, ale naopak prohloubí vztahovou propast - a výsledek je tentýž, ovšem proces k němu je mnohem, mnohem bolestivější. Následky takových protahovaných rozchodů jsou v našem organismu dalekosáhlé a úplné uzdravení potřebuje dlouhý čas. Nejčastěji se objevují depresivní stavy, snížená imunita organismu (a s tím spojená častá nemocnost), chronická únava apod. Také příčiny rakoviny (hlavně "ženských druhů" rakoviny) můžeme směle hledat právě v podobných procesech. Je přitom jedno, zda jde o vztahy partnerské, rodičovské či jiné.


Víme již tedy, že 4. čakra je především o vztazích - a také o lásce. Ačkoliv se to často stydíme přiznat, právě LÁSKA je to, co ještě drží tento svět pohromadě: je to vyšší princip, pozitivní vibrace, čistá jemnohmotná energie. Je to také to, o co doopravdy stojíme :
a to i tehdy, když to nepřiznáváme a podřídíme náš život čemukoliv jinému, např. kariéře. Není-li náš život naplněn láskou, naše duše chřadne - a s ní postupně také naše tělo. Jelikož však lásku "není vidět", i jevy s ní spojené bývají často hůře rozeznatelné - a hlavně se jim bohužel nepřikládá dostatečná pozornost. Přitom právě srdeční čakra je pro naše zdraví či nemoc rozhodující.


Vztahy mezi lidmi jsou různé: přátelské nebo nepřátelské, láskyplné nebo nenávistné. Zjednodušeně řečeno - pozitivní nebo negativní. Podle toho jsou i energetické vazby (tak, jak jsme si o nich povídali v předchozích Kapitolách z praktické esoteriky) na 4. čakře jak pozitivní, tak i negativní. Láskyplné a přátelské vazby náš život obohacují a naplňují, dávají mu smysl a cíl. Naopak škodlivé (neboli patologické) vztahové vazby dokáží z našeho života udělat peklo. Např. tzv. diagnóza "zlomeného srdce" sice oficiálně neexistuje, přesto však ze zkušenosti víme, jak velká je to síla. Člověka, kterého postihne, je třeba léčit velmi citlivě a dlouhodobě. Někdy se ho vyléčit ani nepodaří, obzvláště v případech, kdy se takový člověk rozhodne ponechat si své utrpení ponechat a projít cestou sebedestrukce. Takovému člověku pořádně pomoci vlastně ani nejde a je třeba, aby si ten, kdo se snaží pomáhat, uvědomil hranice možností své pomoci a zjistil, zda pouze neláduje "nemocného" svou energií.


V takovém případě je dobré vědět, že si nebudujeme "svatozář", ale naopak tvoříme karmickou zátěž (tzv. bílou karmu), neboť zbraňujeme člověku v jeho vlastním procesu, byť může jít o sebezničení.


Škodlivým jevem, souvisejícím se 4. čakrou , jsou také "pouta lásky". Může se stát, že nás člověk, kterého milujeme a který miluje nás, svou láskou tak omotá, až téměř nemůžeme dýchat. (Připadáme si jako moucha lapená v pavoučí síti.) Láska nás začíná dusit - a my, vedeni pudem sebezáchovy, začneme našeho miláčka ze sebe střásat a odhánět ho od sebe, jen abychom se mohli opět svobodně nadechnout. Taková láska obyčejně skončí obrovským zklamáním a znechucením. Ten, kdo miluje, by si měl být tohoto rizika vědom a nezaměňovat lásku s manipulací, pokud nechce o svůj vztah definitivně přijít.


Malá kuriozita: Některé ženy "oplétají" své příbuzenstvo pletenými výrobky (svetry, šály, rukavice, ponožky….) tak dokonale, až si "oběť" ani nemůže pořídit žádný kus oděvu dle svého vkusu. Je to velmi příznačné v souvislosti s tím, co bylo popsáno výše.


K těmto jevům patří také heslo "Láska prochází žaludkem".
Vidíme, že jsme rázem spadli ze 4. čakry na třetí, a to se všemi důsledky: nejde tedy o lásku, ale o manipulaci. Na druhou stranu je důležité vědět, že "žena ovládá zdraví své rodiny z kuchyně". K tomu samozřejmě patří velká zodpovědnost. Je známá věc, že pokrmy chystané doma s láskou jsou úplně jiné než připravované hromadně.


A nyní vyvstává opět kardinální otázka: "Co s tím?" Jako obvykle, nejprve je třeba si uvědomit, na čem jsme - a podle toho se rozhodnout, co učiníme. Některé záležitosti jsou úkolem pro praktické řešení, jiné věci (např. škodlivé energetické vazby) je třeba řešit v mentální rovině. Nejlepší je zvolit některou účinnou meditační techniku, která je vhodná k odpojení takové vazby. Jak jsme si řekli již minule, tam, kde nestačí svépomoc, obrátíme se na příslušného odborníka.

Hodnocení článku:

Hodnocení: 
0
Zatím nehodnoceno

akad. mal. Rosti Fečová

Zaměření: Nevyplněno

Kontakt: Letohradská 62
170 00 Praha 7

233 378 206
602 958 687
artterra.zde.cz

Web: Nevyplněno

Telefon: NevyplněnoDalší články autora
více