Jste zde


Odevzdání
akad. mal. Rosti Fečová

Matka Země má schopnost tvořit a růst, ale také čistit, rozkládat a odplavovat. Její samoočistné schopnosti jsou obrovské a zázračné. Svou náruč a očistu nabízí také nám. Jsou problémy, strachy a bolesti, které nás trápí a tíží třeba i celá dlouhá léta - a právě takové bychom tak rádi odložili, a zbavili se tak jejich tíhy, aniž bychom někomu ublížili. Obrátíme-li se s prosbou na matičku Zemi, můžeme s důvěrou tato naše břemena svěřit právě jí.

 

Používá se k tomu krásný rituál: Svůj problém, strach nebo trápení, které chceme symbolicky odložit, vložíme do hlíny, která Zemi zastupuje. Nejlépe se k tomu hodí hrnčířská hlína nebo jíl, tedy přírodní materiál, ze kterého se dobře modeluje. (Pozor - umělé modelovací hmoty jako plastelína nebo modurit k těmto účelům nefunguje tak dobře jako hlína, i kdyby to mělo být jen obyčejné bláto.) Podobu negativa, kterého se chceme zbavit, můžeme vymodelovat nebo třeba i jen vztekle uplácat. Důležité je vědomě vložit své trápení do hlíny, a to vědomě a s pokornou prosbou. Poprosíme Matku Zemi, aby od nás odňala to, co sami nemůžeme unést. Na podporu tohoto procesu můžeme při tvoření z hlíny poslouchat nebo zpívat mantru - nejlépe takovou, která se k Zemi vztahuje (např. mantra Džajá, džajá, déví mátá namahá).


Pozor - někdy je náš problém takový, že s ním nelze nic dělat: tehdy hlínu nelze tvarovat - hlína se v tom případě drolí nebo naopak zůstává vcelku. To je pro nás znamením, že s tímto nelze dělat nic, pouze to odevzdat tak, jak to je.


Když máme předmět z hlíny hotový, najdeme si pro něj někde venku příhodné místo. Vyhrabeme si v zemi prohlubeň a znovu Matku Zemi pokorně poprosíme,aby naše negativum přijala a rozpustila. Můžeme to též provést např. formou rituálního pohřbu. Pak hlínu zahrabeme a můžeme se radovat a oslavovat (např. rozpustilým tancem), že jsme náš problém dokázali předat "příslušné instituci", která si sním poradí. Nezapomeňme také na závěrečné poděkování, např. mantrou Danjavád.


Chceme-li, aby odevzdání bylo opravdové, je důležité vyhradit si pro svůj rituál čas a plně se na něj soustředit. Odevzdání se nepodaří tehdy, nejsme-li dost pokorní a pokud se nám do tohoto procesu vloudí jakákoliv pochybnost o jeho účinnosti.


Je to vlastně symbolická forma požádání o vyšší vedení v určitém problému.
Hodnocení článku:

Hodnocení: 
0
Zatím nehodnoceno

akad. mal. Rosti Fečová

Zaměření: Nevyplněno

Kontakt: Letohradská 62
170 00 Praha 7

233 378 206
602 958 687
artterra.zde.cz

Web: Nevyplněno

Telefon: NevyplněnoDalší články autora
více