Jste zde


Arteterapie - hra s jemnohmotnou energií
akad. mal. Rosti Fečová

Jsem výtvarnice, která - tak jako jistě mnozí z Vás - vstoupila na duchovní cestu.

 

Začala seznamovat s prací s jemnohmotnou energií a postupně ve mně stále více sílila touha spojit moji profesi výtvarnou s duchovními aktivitami. Po jisté době tápání se z toho vykrystalizovaly dva projekty: ART[TERRA a Otevírání studánek.


Zatímco ART[TERRA je skupinová terapie jako jedna z cest osobního rozvoje, Otevírání studánek je komplexní program individuální. Pro někoho, kdo se rozhodne na sobě začít pracovat, je výhodnější využít podpory skupinové energie, jinému více vyhovuje individuální postup. Někdy se také oba tyto způsoby prolnou.


Postupně Vás bych Vás ráda obeznámila s některými nejzajímavějšími úkazy a praktickými návody, jak promítnout jemnohmotnou energii do naší každodennosti. Podělím se s Vámi o své zkušenosti a poznatky, které ku mně průběžně přišly. Jde o moje autentické vědomosti, které nemám nastudované z knih, ale odzkoušené na vlastní kůži. Některé informace budou pro Vás možná šokující, ale zároveň si budete moci uvědomit na základě vlastní zkušenosti, že tomu tak opravdu je.


Co je to arteterapie? Zkráceně "léčba uměním". Při pasivní arteterapii necháváme na sebe působit výtvarná díla (např. v galerii), při aktivní arteterapii sami výtvarně tvoříme.


A teď k jednotlivým projektům:


VÝTVARNÝ SEMINÁŘ ART[TERRA


je cyklus arteterapeutických seminářů, je to zážitkový program zaměřený na rozvoj osobnosti. Cílem těchto seminářů je pracovat s tvořivým potenciálem, který je dán každému člověku. Celý kurs je sedmidílný (tj. jde o 7 na sebe navazujících víkendových setkání vždy 1x v měsíci). Sedm částí semináře se vztahuje k sedmi hlavním energetickým centrům (tj. čakrám) v lidském těle.


První díl semináře je "ochutnávkový" a na jeho konci je možné učinit vnitřní rozhodnutí, zda se zúčastnit celého cyklu. Pro toho, kdo bude chtít vykonat na sobě obzvlášť intenzivní práci a pocítit účinky tohoto "salónu vnitřní krásy", je nejlepší projít všemi díly semináře.


Program spojuje výtvarné umění, meditaci a meditační techniky, hudbu a pohyb.


Spojení všech těchto aktivit má napomoci uvolnění tvořivého potenciálu účastníků kursu. Zároveň samovolně dochází k očistě organismu a k působení na energetický (tj.čakrální) systém člověka.(Každá část semináře má jako hlavní téma práci na příslušné čakře.)


Každý seminář začíná společnou inspirací k danému tématu, pracuje se s barvami a různými výtvarnými technikami: postupně je možné si vyzkoušet práci s přírodninami, s papírem, expresivní malbu, pastel, kresbu v rytmu, akvarel a duchovní umění .


Společně se inspirujeme výtvarným uměním pravěku, uměním a věděním přírodních národů, orientálním uměním i evropskou kulturou. Velký prostor je přitom dán kreativitě účastníků: společně prožíváme dobrodružství výtvarné meditace.


K tomu přistupují také další zajímavé "nevýtvarné" techniky jako doprovodný program.


Seminář je vhodný pro všechny zájemce - včetně těch, kteří se domnívají, že nemají vůbec žádné výtvarné nadání. V důvěrné atmosféře malé skupiny lidí je možné si vyzkoušet nové věci, "osahat si novou zkušenost". Taktéž "výtvarně pokročilejší" mají dostatečný prostor pro intenzivní výtvarnou práci.


Pracujeme nejen v místnosti, ale při pěkném počasí i v přírodě.


OTEVÍRÁNÍ STUDÁNEK


Komplexní individuální terapeutický program


 • relaxace všech smyslů (relaxační hudba, aromaterapie, šálek čaje, "dotek anděla", energetické obrazy, Osho Zen Tarot…)
 • vyrovnání energie - reiki, shiatsu, akupresura
 • možnost intenzivního působení dvěma terapeuty zároveň
 • odbourávání stresu a případných bloků · hledání příčin potíží a východisek z "bludných kruhů"
 • meditační techniky - odpojování škodlivých energetických vazeb
 • účinný terapeutický rozhovor "techné maieutiké"
 • práce s "vnitřním dítětem"
 • kineziologie a astrologie
 • pasivní či aktivní působení arteterapie
 • Bachovy květové esence
 • působení přírodními prostředky a předměty
 • probuzení energie INTIMNÍ SFÉRY (speciální energetické působení zaměřené na 1.a 2.čakru)
 • PÁROVÁ TERAPIE pro dosažení souladu v intimním vztahuHodnocení článku:

Hodnocení: 
0
Zatím nehodnoceno

akad. mal. Rosti Fečová

Zaměření: Nevyplněno

Kontakt: Letohradská 62
170 00 Praha 7

233 378 206
602 958 687
artterra.zde.cz

Web: Nevyplněno

Telefon: NevyplněnoDalší články autora
více