Jste zde


O energetických vazbách
akad. mal. Rosti Fečová

Dnes již je mnoho lidí obeznámeno s tím, že v lidském těle existuje důmyslně propracovaný energetický systém, sestávající - zjednodušeně řečeno - z energetických center (čaker) a energetických drah. Základních energetických center je sedm, každá čakra má na starosti určitou část těla a všechny spolu navzájem úzce souvisejí.

 

Méně už je známý fakt, že v průběhu našeho života vznikají energetické vazby mezi námi a druhými lidmi - jsou to jednak vazby, které nám prospívají, jednak ty, které nám škodí. (Můžeme si je představit třeba jako úsečky, které spojují dvě příslušné čakry dvou jednotlivých lidí.) Tyto energetické vazby vznikají a existují nezávisle na našem vědomí a na naší vůli, projevují se autonomně (tzn. "dělají si, co chtějí"). Pokud nejsou pročištěny či případně zrušeny (odpojeny), mohou vnášet do našeho energetického systému velký nesoulad (lidově řečeno, nadělají v našem energetickém systému "pěknou paseku", aniž bychom si toho byli vědomi). A právě těmito škodlivými, tzv. "patologickými" energetickými vazbami se budeme postupně zabývat. Tentokrát se seznámíme s vazbami na 1. a 2. čakře.


1. čakra - kořenová neboli základní - se nachází na dolním konci kosti křížové. Do její " kompetence" patří nohy, chodidla, dolní konec páteře a kostrč, tlusté střevo a konečník. Slouží k naší stabilitě, uzemnění, napojení na planetu Zemi, přispívá k naší prosperitě a správnému živobytí, zabezpečuje naše "právo být a mít" (tj. pobývat na Zemi a být adekvátně existenčně zabezpečen). Podpůrným elementem pro 1. čakru je země, podporuje ji barva červená.


Prvočakrovou energetickou vazbou je základní spojení mezi rodiči a dětmi, konkrétně mezi matkou a dítětem a přes ni zástupně s otcem a dítětem. Tyto vazby vznikají v okamžiku početí dítěte a trvají po celý život (jsou-li obzvláště pevné, mohou se projevit i v dalším životě). Samy o sobě tyto vazby nejsou škodlivé, protože jsou existenciální (souvisejí s naší existencí, s naším bytím zde). Proto jsou také nezrušitelné (resp. není radno je rušit). V souvislosti s jinými energetickými vazbami (především druhočakrovými a manipulačními) se i tyto základní životní vazby mohou projevit jako škodlivé a mohou nám bránit v našem vývoji. V takovém případě je dobré se na tyto vazby zaměřit, podívat se, v jakém jsou stavu, pročistit je a prosvětlit.


2. čakra - sakrální - se nachází na horním konci kosti křížové, je centrem cítění, tvořivosti a sexuality, je místem vzniku emocí. Spravuje břicho, pohlavní orgány, močový měchýř, bederní část páteře a boky. Zabezpečuje "právo cítit",přispívá k naší přizpůsobivosti, uvolněnosti a potěšení. Podpůrným elementem pro 2. čakru je voda, podporuje ji barva oranžová.


Druhočakrové energetické vazby jsou dvojího druhu. Jsou to jednak vazby rodičovské, jednak sexuální. Oboje se v našem energetickém systému projevují velmi výrazně, opět aniž bychom si to vůbec uvědomovali. O to jsou zrádnější.


Tzv. rodičovská vazba na 2. čakře je známá např. z psychologie. Je potvrzeno mnoha příklady, že mnohem silnější pouto je mezi otcem a dcerou, matkou a synem. Podrobněji: jestliže se jako první dítě narodí rodičům dcera, je celkově - povahou a často i vzhledem - podobná svému otci, naopak první syn je nejvíce vázán na matku. To platí i v případě, že rodiče poskytnou svému dítěti "negativní příklad" a dítě se od nich později více či méně distancuje. Děti, které se narodí jako druhé, jsou více vázány na toho rodiče, který je z tohoto hlediska dosud "nezadán". U dalších dětí není situace jednoznačná, záleží na konkrétních případech (mohou být vázány např. na někoho z prarodičů, jejich druhočakrové vazby na rodiče zpravidla nebývají tak silné jako u dětí prvorozených, kde jsou nejvýraznější. To jsou také případy, kdy se dcera nedokáže odpoutat od svého otce a syn není schopen se vymanit z matčina vlivu ani tehdy, když už jsou dospělí a najdou si partnera - často pod dohledem rodičů. Pokud rodiče zjevně nebo vnitřně nesouhlasí s výběrem partnera svého potomka, tento vztah obvykle skončí krachem, i když může jít i o velkou lásku.


Do této sféry patří také ty jevy, které dojdou až do fyzického vyjádření a mohou se projevit jako incest. Častěji se vyskytují sexuální styky otec - dcera, méně často styky matka - syn (zde se víc projevuje sexuální touha, než konkrétně praktikovaný sex).


Z výše popsaného je jasné, že pokud se tyto vazby stanou patologickými a začnou se projevovat tak, že si člověk tzv. nemůže pomoci, je nanejvýš záhodno tyto energetické vazby zrušit, protože jinak může těžko dojít k nápravě situace. Tyto vazby totiž působí mimo čas a prostor, takže je úplně jedno, zda jsme se zmíněným člověkem pohromadě či nikoliv (tento člověk se mohl také již odstěhovat či zemřít - a vzniklá vazba působí dál, dokuď není vědomě odpojena).


Analogicky můžeme pohlédnout také na vazby sexuální.


Málokdo z nás ví, jak se v našem energetickém systému projevuje druhočakrové spojení mezi námi a našimi sexuálními partnery (současnými i bývalými). Sexuálním stykem vzniká energetická vazba, která - dokud není vědomě zrušena - působí dál i po fyzickém rozchodu obou partnerů. Následně jsme zapojeni do neviditelné pavoučí sítě energetických vztahů všech našich sexuálních partnerů, jejich dalších partnerů atd.(známá "pyramida" či "letadlo") . Pokud jsme schopni čerpat jemnohmotnou energii (zemskou či vesmírnou), často se stáváme "chutným soustem" pro ostatní zúčastněné v této pavučině. (Obzvláště ženy, které jsou na tyto jevy vnímavější, mohou až do svého fyzického těla pocítit, že se jejich partner -ať současný nebo minulý- právě věnuje sexuálnímu styku s jinou ženou.) Bez vědomé příčiny se můžeme cítit vyčerpaní a deprimovaní, mohou se objevit i různé bolesti (např. bolesti hlavy a záchvaty migrény), popřípadě výbuchy vzteku a následné zkratové jednání jakoby v afektu. Výjimkou nejsou ani psychické propady, jako např. deprese.


Dalším aspektem této energetické vazby je efekt "pružiny". Sexuálním stykem vznikne podle intenzity vztahu více či méně silná pružina, která může m.j. způsobit, že při setkání s bývalým partnerem mohou bez našeho vědomí a bez naší vůle vzniknout pocity, které nás nutkají k obnovení sexuálního vztahu, který by již byl pro náš další vývoj velkou brzdou.


Může se nám také stát, že cítíme vzájemně silné sexuální nutkání s člověkem, se kterým jsme se sotva seznámili nebo kterého známe jen povrchně. Aniž bychom chápali proč, "konečná stanice - postel" se jeví jako nevyhnutelná. Tehdy se zpravidla jedná o velmi silnou sexuální vazbu, která přetrvala ještě z některého minulého života. Proto je pro naši energetickou rovnováhu tak významné odpojení od všech našich bývalých sexuálních partnerů - a právě k tomu nám slouží tzv. sexuální odpojení.


Teď si nejspíš říkáte: a co si s tím počít?


Může se zdát, že v takové situaci je každá rada drahá. V první řadě je třeba si uvědomit, že jde právě o tento jev škodlivé druhočakrové vazby. Pokud si netroufáme na svépomoc, vyhledáme spolehlivého terapeuta, který nám s tímto energetickým odpojením pomůže. (Mimochodem - na našich kursech ART[TERRA se podrobně zabýváme energetickými vazbami na všech čakrách a učíme se je odpojovat. K tomu také slouží naše zvuková nahrávka na CD či MC nazvaná Zlatě zářivé meditace k 1. a 2. čakře. Také moje individuální poradna Otevírání studánek pomáhá m.j. i s tímto).

Hodnocení článku:

Hodnocení: 
0
Zatím nehodnoceno

akad. mal. Rosti Fečová

Zaměření: Nevyplněno

Kontakt: Letohradská 62
170 00 Praha 7

233 378 206
602 958 687
artterra.zde.cz

Web: Nevyplněno

Telefon: NevyplněnoDalší články autora
více