Jste zde


O barvách - část I.
akad. mal. Rosti Fečová

Dnes se dostáváme k tématu, které je mně - jakožto výtvarnici - obzvláště blízké: jsou to barvy. Ráda bych se s Vámi podělila o některé poznatky či zkušenosti, jejichž známost je obecně prospěšná. Přestože jde o jevy známé a dokonce i vědecky prozkoumané, běžně se o těchto věcech neví - nutno říci, že k naší velké škodě. Podle mého názoru by se k barvám a jejich použití mělo přistupovat mnohem zodpovědněji, totiž s vědomostí toho, jak která barva na člověka působí.

 

Běžně se ví, že barvy působí na psychiku člověka, ale je na to nahlíženo většinou tak, že záleží na tom, jak člověk subjektivně barvy vnímá, jak je "silný" či naopak "slabý", tedy psychicky odolný. To by tedy znamenalo, že působení barev na člověka by bylo závislé na jeho subjektivním vnímání.Toto je jeden z obrovských "obecně oblíbených" omylů. Ve skutečnosti je tomu tak, že barvy působí na člověka a jeho organismus objektivně, tedy nezávisle na jeho vědomí a vůli.


Zjednodušeně si to můžeme vysvětlit následovně: každá barva zastupuje určitou část barevného spektra (tedy hranolem rozloženého slunečního záření) a jako taková má určité měřitelné frekvence. Tyto vibrace -jako každé jiné záření- působí na organismus člověka a různou měrou ho ovlivňují. Podle měřitelné frekvence odpovídají určitým barvám určitá energetická centra lidského těla, tedy čakry. Můžeme si jednoduše představit barvu jako vysílač a adekvátní čakru čakru jako přijímač. Podle kompetence té které čakry (tedy podle orgánů, které čakra "obhospodařuje") je ta která konkrétní barva vhodná nebo nevhodná pro určitou část našeho těla, přičemž některé barvy jsou pro lidský organismus škodlivé úplně (např. černá). Konkrétně řečeno: 1. čakře odpovídá barva červená, 2. čakře oranžová, 3. čakře žlutá, 4. čakře zelená, 5. čakře světle modrá, 6. čakře tmavě modrá (indigo) a 7. čakře fialová.


Smutným faktem, svědčícím o nepoučitelnosti člověka, je výzkum dánského lékaře, prof. Nielse Finsena, který byl v r. 1903 (tedy téměř před 100 lety!) oceněn Nobelovou cenou za medicínu. Prof. Finsen je považován za zakladatele moderní fototerapie (tedy léčení světlem - ozařováním) a na jeho poznatky navazuje také léčení barvami, tedy colorterapie. Bohužel jeho poznatky zřejmě nepadly na úrodnou půdu, neboť v běžném životě málokdo umí barvy vědomě používat. Neumějí to dokonce ani odborníci, u nichž by se znalost působení barev dala právem očekávat - tedy interiéroví architekti, umělci, módní návrháři či vizážisté. Tito všichni mohou svou neznalostí barev poškodit lidi, kteří využívají jejich služeb. (Příkladem toho je např. módou diktovaná obliba černé barvy v oblékání.)


Podíváme se nyní konkrétně na to, jak která barva působí. Barvy působí na člověka fyziologicky, psychicky, esotericky a symbolicky. Fyziologické působení znamená působení na konkrétní části lidského těla, psychické působení na psychiku člověka, esoterické působení je vliv barev na odpovídající čakry a symbolické působení ovlivňuje člověka na nevědomé úrovni. Z toho vidíme, že vliv barev na nás pramálo záleží na tom, co si o nich myslíme a jaký k nim máme osobní vztah. Taktéž naše obliba (či naopak neobliba) určitých barev není rozhodujícím faktorem - bývá spíše vodítkem pro to, jak najít naši osobní "Achillovu patu". Pokuď některou barvu vyloženě nesnášíme, často to právě naopak znamená, že bychom ji zoufale potřebovali, neboť právě čakra odpovídající naší neoblíbené barvě je zablokovaná ve své funkci.


Vyjdeme nyní z toho, že bílé světlo se po průchodu hranolem rozloží na 7 základních barev, což je 7 výše jmenovaných barev přiřazených k čakrám. Sedm barev duhy, symbolu naděje, je zároveň 7 základních barev, prospěšných lidskému organismu z hlediska jeho energetického systému. Napadá-li Vás nyní, že to je úžasná souhra náhod, tak na to honem rychle zapomeňte. Tyto "náhody" jsou totiž praktickou ukázkou toho, jak je vše okolo nás i uvnitř nás důmyslně konstruováno. Je to velice přesný jemný mechanismus! Základem nauky o barvách je barevný kruh, který obsahuje 6 barev základních: 3 barvy primární (tj. červenou zastupující tělo, modrou zastupující mysl a žlutou zastupující duši) a 3 barvy odvozené - sekundární (tj. fialovou, zelenou a oranžovou - to jsou barvy vzniklé smícháním 2 barev základních). Sedmou barvou je indigo. To je velmi speciální barva, která obsahuje vždy 1 šestinu každé ze 6 základních barev. Je umístěna ve středu barevného kruhu, a proto se k ní hodí každá další barva. Žlutá, oranžová a červená působí jako barvy teplé, zelená, modrá a fialová působí studeně.

Hodnocení článku:

Hodnocení: 
0
Zatím nehodnoceno

akad. mal. Rosti Fečová

Zaměření: Nevyplněno

Kontakt: Letohradská 62
170 00 Praha 7

233 378 206
602 958 687
artterra.zde.cz

Web: Nevyplněno

Telefon: NevyplněnoDalší články autora
více