Jste zde


O energetických vazbách manipulačních
akad. mal. Rosti Fečová

Minule jsme se seznámili s existencí škodlivých energetických vazeb a konkrétně se zabývali vazbami na 1. a 2. čakře (tj. vazbami rodičovskými a sexuálními). Pro osvěžení paměti připomínám, že jde o pomyslné úsečky, které nás spojují na příslušných čakrách s energetickým systémem druhého člověka. Tyto vazby existují a fungují nezávisle na našem vědomí a nepodléhají naší vůli. Je přitom lhostejné, zda v jejich existenci věříme nebo ne.

 

Tentokrát zaměříme svoji pozornost na oblast 3. čakry a na škodlivé energetické vazby, které na mi mohou být napojeny.


3. čakra - solar plexus - je velikou křižovatkou vegetativního nervstva. Je obecně známo, že úder na solár (např. při boxu) člověka v tu chvíli spolehlivě vyřadí ze hry. 3. čakra spravuje především vnitřní orgány v dutině břišní, tj. hlavně žaludek a střeva, slinivku břišní, slezinu, játra a žlučník - zjednodušeně řečeno, má na starosti naše trávení (je přitom jedno, zda jde o potravu nebo třeba naše zážitky či emocionální stavy, které je třeba zpracovat). Kromě toho 3. čakra zabezpečuje naše právo JEDNAT, tj. projevit navenek to, cítíme a prožíváme. Tím je tato čakra úzce spojena s 2. čakrou, jakožto hlavním emocionálním centrem. Ústředním tématem 3. čakry je síla, moc, ego, jednání a strach.Podpůrčí barvou pro 3. čakru je barva žlutá a podpůrným elementem oheň (v úzké souvztažnosti se Sluncem).


Pozitivní stránkou 3. čakry je zdravé sebevědomí , zdravé sebeprosazení se a integrace ega jako přirozené součásti člověka, aniž by ego přitom získalo nadvládu nad celým naším energetickým systémem. Ego má totiž velký sklon k panovačnosti a rádo zapomíná na to, že není ve firmě pánem, ale pouze jednatelem. Ve skutečnosti je podřízeno činnosti 4. čakry a "autentickému já" (nebo chcete-li "vnitřnímu dítěti"), které má přímé spojení s naším "vyšším já" a je přímo napojeno na vesmírný zdroj.


Z tohoto vidíme, že jen málo schází k tomu, abychom se vychýlili z rovnováhy a sklouzli do některého z extrémů, kterými jsou buď přílišná podřízenost a pasivita a nebo naopak přílišná aktivita - a s tím úzce související manipulace druhými lidmi. Naše přílišná pasivita může být znakem toho, že jsme někým potlačováni a manipulováni, přílišná aktivita naopak může znamenat, že máme sklon manipulovat druhými. Přitom si ani jedno, ani druhé nemusíme uvědomovat.


A tak se dostáváme k samotnému tématu MANIPULACE. Prapříčinou manipulace (neboli ovládání druhých lidí) je odcizení se člověka od přírody a od přirozených zdrojů energie. Ty pravé zdroje k "dobíjení našich baterek", to jsou energie zemská a vesmírná. Takto dosud čerpají energii přírodní kmeny, stejně jako tomu bylo u našich předků. Čím je však člověk civilizovanější, tím je vzdálenější přirozenému čerpání energie z přírody. Proto se lidé uchylují k jinému osvědčenému prostředku, jak získat potřebnou energii - a to je čerpání energie z druhých lidí. Jedním ze způsobů, jak čerpat energii z druhého člověka, je právě manipulace.


Lidé si přitom neuvědomují, jaké jsou nevýhody této metody: jednak energie, získaná z druhého člověka, není tak čistá jako z vesmírného zdroje, jednak její množství není dostatečné, takže náš energetický systém nenapojí na dost dlouho. Tím se dostáváme do začarovaného kruhu - musíme hledat další zdroj. Další obrovskou nevýhodou čerpání energie z druhých lidí je to, že si tak naprosto zbytečně zvyšujeme svoji karmickou zátěž.


Tím, že lidé čerpají energii ze sebe navzájem, se naše lidské soužití mění na neustálý boj o moc, boj o energii. Konzumní společnost a tvrdé prostředí byznysu, zaměřené na neustálý výkon a úspěch bez servítků a skrupulí, otupuje naše smysly a dokonce se snaží nás přesvědčit o tom, že takové bezcitné chování (znáte to: To je jen obchod, nic osobního!) je obecnou normou, že to takhle má být - a že je to tak správně. Je nám namlouváno, že nejlépe se člověk ubrání manipulaci tak, že sám začne manipulovat druhými!


Tím se prosím nenechte zmást ani odradit od svého vlastního cítění. To, že se něco děje (i když třeba i v masovém měřítku), ještě neznamená, že to je v souladu s vesmírnými zákony, jimž jsme všichni bez výjimky podřízeni - i když se to na první pohled nezdá. Platí zde jednoduché rčení: "Boží mlýny melou pomalu, ale jistě" aneb "Co zaseješ, to také sklidíš." Jaké jsou důsledky našeho chování a jednání, které nejsou v souladu s vesmírným "vyšším principem", můžeme snadno sami vypozorovat - ať už v globálním měřítku, nebo v našem osobním životě. V oblasti našeho zdraví a psychiky se změny projeví někdy až za delší dobu, někdy naopak hned vzápětí. Mluvíme-li konkrétně o 3. čakře: kromě nemocí zažívacího traktu, problémů se žaludkem, žlučníkem či pankreatem se k těmto poruchám řadí např. chronický stres, bezcitnost, nulová empatie, otupělost a vyhořelost (tzv. burn-out syndrom), pocit nenaplněnosti života a neustálé (často marné) hledání rovnováhy a štěstí.


Udržet se ve středu, tj. nenechat sebou manipulovat, nemanipulovat druhými a být napojeni na univerzální zdroj - to je samozřejmě velmi obtížné, ale zároveň nutné, chceme-li se v našem duchovním životě posunout vpřed. Je to pro nás velkou výzvou.


Manipulační hry (zvané též "ovládací dramata") jsou tedy soubojem o energii, kdo s koho. Jejich hlavními aktéry jsou typy lidí, které transakční analýza v psychologii nazývá: zastrašovatel, trpitel, tazatel a pozorovatel. Jinou terminologií, se kterou se můžete setkat, jsou zastrašovatel a tazatel nazýváni "horními psy"a trpitel a pozorovatel "dolními psy", a to podle aktivity či pasivity. Na pomyslné "horké ose" proti sobě stojí zastrašovatel a trpitel, na "chladné ose"(která tvoří kolmici k horké ose) proti sobě stojí tazatel a pozorovatel.


Tyto typy jsou stručně charakterizovány následovně:


Zastrašovatel je zjevný, horkokrevný agresor. Jeho energie je na první pohled hrozivá a valivá, v případě výbuchu hněvu nás naprosto smete jako tlaková vlna. Je to klasický typ "velkého šéfa", před nímž se třesou všichni podřízení, jedno zda v úřadu, ve škole nebo v rodině. Přestože vypadá nejhrozivěji, je zde jedna velká výhoda: na první pohled víme, s kým máme tu čest - a můžeme se na to lépe připravit a manipulaci odolat.


Trpitel je typická zastrašovatelova oběť. Z energetického souboje vyjde jako oškubaná slepice. Protože však sám také potřebuje získat energii, najde si někoho, kdo ho vyslechne, polituje, uchlácholí - a nakrmí ho svou energií. Je typický tím, že si neustále na něco stěžuje, vzbuzuje soucit a někdy vinu. (Někdy si ani slovně nestěžuje, ale vzbuzuje soucit a zájem o svou osobu svým " zuboženým" vzhledem.) Možná máte takového známého nebo kamarádku, po setkání s nimiž - poté co na vás vychrlili všechny své křivdy a ústrky - se cítíte jako vyždímaný citrón, aniž byste cokoliv namáhavého dělali.


Tazatel je také velký agresor, ale na rozdíl od přímočarého zastrašovatele není zjevný. Emotivně je chladný, jeho manipulace je velmi rafinovaná. Vzhledem bývají obvykle upravení, dámy nalíčené, chování mají vznešené a distinguované. Jejich agrese je velmi zrádná, protože je naprosto nenápadná.Do očí se na vás bude usmívat, bude vám mazat med okolo úst, za zády vás však pomluví anebo připraví podraz - naprosto znenadání a překvapivě vám vrazí kudlu do zad ("I ty, Brute?"). Někteří představitelé tohoto typu jsou přitom velmi vzdělaní (často až "převzdělaní") a svou vzdělaností a erudicí budí mindráky ve svém širokém dalekém okolí. Další jejich oblíbenou metodou je, že vás nechají něco udělat - a pak vám i s úroky sečtou všechny chyby, jichž jste se přitom dopustili i nedopustili. Máte při nich permanentní pocit vlastní nedokonalosti, ať se snažíte sebevíc. (A čím víc se snažíte stoupnout v jejich očích, tím víc je krmíte vlastní energií.)


Pozorovatel je také chladný, ale snaží se do ničeho nezapojit a hlavně do ničeho nenamočit. Často i vzhledově je velmi nenápadný, nejen co do oblečení, ale i fyzické podoby (typy neslané-nemastné, ani ryba-ani rak). Chovají se tak, aby si jich ostatní nevšímali, zůstávají v koutě a v pozadí, ale bedlivě sledují dění okolo sebe. Mohou si ho i nenápadně zaznamenávat (zápisky, fotografování, video…) - co kdyby se to mohlo někdy hodit? Vůči vlivům okolí jsou dokonale maskovaní a obrnění, nedávají najevo svoje city ani emoce. Zdá se, že vyzráli na manipulaci ostatních (nikdo se na ně nechytá). Nedávají energii druhým,ani sami ji z druhých nečerpají - avšak díky svému zapouzdření nejsou napojeni ani na univerzální vesmírný zdroj energie, a tudíž se jejich energetický systém stává stojatou vodou a posléze žumpou. Protože potřebují energii jako každý jiný, získávají ji nakonec od druhých lidí tím, že svou tajemností a nedostupností ("tajemný hrad v Karpatech") vzbuzují zájem druhých, kteří je tím, že je "dobývají", také pořádně nakrmí svou energií.


Předchozí schematické rozdělení rolí se vám právem může zdát jako zjednodušené: pravdou ovšem zůstává, že každý z nás má převažující tendenci k některé z těchto rolí, ať už na horké nebo chladné ose, po níž jsme s to pobíhat sem a tam dle situace. Podle konkrétního stavu věcí lavírujeme mezi různými rolemi, a když se rozhlédneme kolem sebe, vedle vyhraněných (tzv. "vypracovaných") představitelů jednotlivých typů se nejčastěji setkáváme s vícetypovými kombinacemi .


Pro toho, kdo by se chtěl touto problematikou zabývat více, doporučuji k přečtení "Celestinské proroctví" Jamese Redfielda (román i pracovní knihu) a také knihu Isabelle Nazare-Agaové "Nenechte sebou manipulovat", kde je mnoho praktických návodů, jak manipulaci rozeznat a jak jí účinně čelit.


Je třeba si uvědomit, že ovládací dramata jsou založena především na strachu. Největší strach míváme ze ztráty lásky, úcty, autority, postavení a energie. To nás nutí maskovat se a ukrývat své emoce a city. Maska nás na jednu stranu chrání (máme pocit, že nikdo na nás nemůže), na druhou stranu se k nám však skrze naši masku a naše brnění nemůže dostat ani to dobré, na co úpěnlivě čekáme. Demaskovat se však v sobě skrývá nebezpečí: otevřít se a ukázat svoji autenticitu, svoji opravdovost - to znamená vydat se druhým napospas. Pokuď na to nejsme připraveni, pokuď nejsme dostatečně "impregnováni" (tj. chráněni SHORA), můžeme se cítit naprosto bezbranní. O tom, jak se naimpregnovat a udržet ve středu, si budeme povídat někdy příště.


Výsledkem ovládacích dramat jakožto energetických her je získání energie druhého člověka (případně více lidí). Z vlastní zkušenosti víme, jak se cítíme, když nás "někdo sejme" nebo nepozorovaně dostane tam, kam chtěl. "Vítěz" odkráčí hrdě a zvesela, dostatečně nakrmen naší energií, zatímco nám bude nějakou dobu trvat, než se vzpamatujeme z energetického mínusu a znovu se dostaneme na svoji obvyklou energetickou úroveň.


A teď přichází kardinální otázka: co s tím? Prvním krokem je rozeznat takovou hru, uvědomit si, o jaké ovládací drama jde a kdo co na koho hraje.(Pozor: ani my sami v tom často nejsme nevinně!) V okamžiku, kdy takové drama rozpoznáme, by měl následovat druhý krok: NEPŘISTOUPIT NA HRU TOHO DRUHÉHO! Často se budeme muset smát tomu, jak se ubohý manipulátor snaží - a přitom už se na nás nechytá… Ale pozor: jelikož manipulátoři poté, co zjistí, že se nechytají, často zvyšují dávky své zjevné nebo skryté agrese, a proto je záhodno současně zapracovat také na naší "impregnaci".


Na to, kdo námi manipuluje (event. kým manipulujeme my) si kromě reálných situací v našem každodenním životě si můžeme "posvítit" také na mentální úrovni. Stejně jako u ostatních energetických vazeb se nám v meditačním stavu ukáže, jaké vazby jsou na naší 3. čakře. Podle toho, jakého druhu tyto vazby jsou, jak jsou silné a úporné, zvolíme nástroj k jejich odpojení. V případě, že jde o zvlášť úporné vazby, které mohou jít až do některého našeho minulého života, využijeme pomoci našeho vyššího vedení. Pokud si netroufáme na svépomoc, obrátíme se na spolehlivého terapeuta, který nám v tomto procesu bude nápomocen. Je také dobré vědět, že některé vazby je třeba rušit opakovaně, protože mají velkou tendenci se znovu průběžně obnovovat.


S některými lidmi zažijeme pouze určitou situaci, která pomine, s jinými jsme v dlouhodobém kontaktu (především v rodině a na pracovišti). Bohužel je prokázáno, že dlouhotrvající soužití s manipulátorem se velmi destruktivně podepíše na našem celém energetickém systému a projeví se velmi negativně v našem fyzickém či duševním zdraví. V takovém případě je namístě komplexní terapeutická péče, "šitá na míru" zcela individuálně.

Hodnocení článku:

Hodnocení: 
0
Zatím nehodnoceno

akad. mal. Rosti Fečová

Zaměření: Nevyplněno

Kontakt: Letohradská 62
170 00 Praha 7

233 378 206
602 958 687
artterra.zde.cz

Web: Nevyplněno

Telefon: NevyplněnoDalší články autora
více