Jste zde

 

Duchovní rozvoj

Brožúrka zmysly - II.

EMÓCIE RADOSŤ. Musíte sa dokázať vcítiť a vyvolať pocit že všetko je nádherné príjemné radostné šťastné spokojné a blažené. Prežívajte túto emóciu naplno a bez akýchkoľvek zábran a "nadoraz"! Dokážte si navodiť pocit ohromného šťastia bez akéhokoľvek dôvodu. SMIECH. Len tak ako "šibnutý" bez dôvodu si nasadiť na tvár úsmev a rozosmiať seba samého a mať pocit že sa smejú všetci a všetko okolo vás. SMÚTOK. Ťažšie bude navodiť si pocit smútku... více

Brožúrka zmysly - I.

V spomienkach na detstvo mi v pamäti zostalo niekoľko príhod ktoré výrazne zasiahli do môjho života. Ako dieťa som viac týždňov ležal v ťažkých horúčkach. Lekári boli bezmocní. Zachránila ma moja babka bylinkárka. Len vďaka nej som toto obdobie prežil a uzdravil sa. Babka mi pomohla ešte niekoľkokrát napr. keď som bol ako ona hovorila urieknutý. Vtedy ma umývala mojím močom dovtedy kým som sa nevrátil do reality. Keď k tomu všetkému pridám vysoký stupeň... více

Keď skratky nevedú k cieľu - II.

HEURISTIKA DOSTUPNOSTI Väčšine ľudí sa zdajú javy ktoré si dokážu ľahko vyvolať z pamäti pravdepodobnejšie než tie na ktoré si spomínajú ťažšie. Bádatelia na mnohých pokusoch ukázali ako robia ľudia odhady početnosti v prípadoch keď si bolo treba spomínať na výskyty rôznych udalostí. Napríklad dali manželským párom zoznam domácich prác a každý z partnerov mal vybrať tie na ktorých sa podieľa určite častejšie než druhý z dvojice. Prevažná... více

Keď skratky nevedú k cieľu - I.

Denne čelíme výzvam ktoré nás nútia rozhodovať sa a utvárať si názory. Hľadáme čo najpresnejšie informácie pretože sme presvedčení že len vtedy naše rozhodnutia môžu byť správne. Mať dostatok informácií je určite veľmi dôležité nemenej rozhodujúce je však dokázať ich správne využiť. Inak povedané vedieť korektne myslieť. A tu väčšina z nás robí najväčšie chyby. Nejde o chýbajúce vzdelanie; týchto chýb sa dopúšťajú rovnako jednoduchí ľudia... více

Tibetské meteority v ezoterike

V tomto príspevku sa budeme zaoberať meteoritmi z hľadiska ich veľkosti zloženia chemických prvkov ale aj minerálov a štruktúry. Tak isto sa budeme venovať rôznym formám meditácie s meteoritmi. Meteority sú definované ako prirodzené kozmické telesá ktoré svojou hmotnosťou a hustotou aspoň čiastočne prečkali prechod zemskou atmosférou a ich zbytky dopadli na zemský povrch. Nie vždy sa používal názov meteorit čo v gréčtine znamená vo vzduchu sa vyskytujúci. Pre... více

Úskalia psychickej manipulácie - III.

Tak zlé to samozrejme nie je. Nie každé netradičné náboženské zoskupenie - a takisto nie každá "sekta" v zmysle skupiny odštiepenej od oficiálneho prúdu - má znaky deštruktívneho kultu. Vôbec tu nejde o to aký je konkrétny obsah náuky ktorú sekta či organizácia šíri. Niekto si môže niektoré presvedčenia a náuky vykladať ako bizarné nepochopiteľné neprijateľné - a spoločenstvá ktoré ich šíria môže považovať za čudácke ale samy o sebe nemusia byť... více

Úskalia psychickej manipulácie - II.

Okrem týchto nástrojov ktoré sa týkajú komunikácie - či už osobného rozhovoru alebo vystúpenia v médiách - využívajú manipulátori aj iné nástroje zamerané na vnucovanie svojej vôle ostatným. V zásade ide o rôzne spôsoby zneužitia prevahy. Tieto spôsoby môžeme kvôli prehľadnosti rozdeliť na tri základné skupiny: 1. Zneužitie potrieb človeka - manipulátori sa často zachytávajú toho že v podstate každý človek má určité potreby s naplnením ktorých... více

Úskalia psychickej manipulácie - I.

Objavujú sa otázky v čom vlastne spočíva psychologická manipulácia pričom nie je vždy celkom jasné prečo je vlastne nebezpečná. Táto diskusia býva ťažká práve v súvislosti s rôznymi náboženskými spoločnosťami o ktorých sa zvykne hovoriť ako o sektách. Nie je označenie nejakého spoločenstva slovom "sekta" v skutočnosti len ohováraním len prejavom závisti zo strany tradičných náboženstiev? Domnievam sa že takto položená otázka neprinesie nič dobré. Ide... více

Meditace na rozsvícení vlastního vnitřního světla

Spojení s vnitřním světlem má v sobě jako možnost každá bytost která vznikla v univerzu. Jen si jej někdy opravdu nejsme vědomi a žijeme svůj život abychom si jej uvědomili do každé niterné myšlenky i události. Vezměme svůj život tak že všechny události a příčiny i důsledky jsme utvořili sami více či méně vědomě. Pak si můžeme uvědomit svou nekonečnou sílu a vůli a napojeni na lásku univerza také cokoliv měnit. Možná nejprve změníme jen svůj pohled... více

Symbolika živlov

Pre meditačnú prax je najdôležitejšia technika vizualizácie obrázkov OHŇA VODY VZDUCHU ZEME A SVETLA. Cvičenie 1.: Posadíte sa zatvoríte oči a predstavíte si obrázky OHŇA. Začínate predstavou horiacej sviečky potom predstavou malého ohňa. Ďalej pridáte predstavu horiaceho lesa. Každý obraz sa musíte naučiť podržať dlhšiu dobu v nehybnom stave tak akoby to bola fotografia. Cvičenie 2.: Posadíte sa zatvoríte oči a predstavíte si obrázky VODY. Začínate... více

Stránky