Jste zde


Brožúrka zmysly - I.
Saša Pueblo

V spomienkach na detstvo mi v pamäti zostalo niekoľko príhod, ktoré výrazne zasiahli do môjho života. Ako dieťa som viac týždňov ležal v ťažkých horúčkach. Lekári boli bezmocní. Zachránila ma moja babka bylinkárka. Len vďaka nej som toto obdobie prežil a uzdravil sa. Babka mi pomohla ešte niekoľkokrát, napr. keď som bol, ako ona hovorila, urieknutý. Vtedy ma umývala mojím močom dovtedy, kým som sa nevrátil do reality. Keď k tomu všetkému pridám vysoký stupeň precitlivenosti, nemožno sa čudovať, že som sa vydal na starú klasickú cestu šamanov a usilujem sa spoznávať najhlbšie tajomstvá ľudskej duše. Platí nepísaná zákonitosť, že ľudia, ktorí zažili zvláštne zdravotné a duševné stavy, sa nemôžu vyhnúť tejto ceste a keď, tak potom trpia a sú nešťastní.

Meditáciám sa venujem veľmi intenzívne, od rána do noci a to skoro každý deň. Toto vysoké tempo ma prinútilo naštudovať základy psychológie a psychiatrie s cieľom vytvoriť systém kontroly "vlastného šialenstva". Meditácia spôsobuje v psychike značné zmeny. Neustále sa objavujú stavy, ktoré majú deštruktívny charakter a treba ich korigovať. Nebezpečné na deštruktívnych zmenách pri intenzívnych meditáciách je ich nenápadný postup a často náhle prepuknutie. Tieto skutočnosti ma viedli k vytvoreniu kontrolného systému, aby som sa vyhol nežiadúcim následkom. Vysvetlíme si jednotlivé pojmy z psychológie a ich využitie v meditačnej praxi, vrátane meditačných cvičení.

ZMYSLY

SLUCH. Musíte mať schopnosť správne vnímať hudobné tóny a vnútorným hlasom si ich pospevovať. Je treba vedieť celým svojím vedomím sa skoncentrovať na zvukové vnemy a vysokou intenzitou ich vnímať a analyzovať. Na druhej strane musíte mať vypestovanú schopnosť odpojiť sa od prichádzajúcich zvukov a uzavrieť sa do seba. Treba mať schopnosť z uvedených stavov koncentrácie a dekoncentrácie vracať sa do normálneho stavu. Dôležité je vedieť sa emocionálne napojiť na sluch a prehnane reagovať. Ovládať aj druhú polohu, emocionálne sa na vnímaní zvukov neangažovať. Musíte mať schopnosť sa skoncentrovať na vnútorný hlas a ostatné zvuky utlmiť. Potrebné je dosahovať stav zablokovania vnútorného hlasu a vnímať iba vonkajšie zvuky alebo iba ticho.

ZRAK. Je potrebné si vypestovať schopnosť rozšíreného vnímania podnetov z okolia so snahou zosnímať čo najviac predmetov v pohybe a priestore. Je to stav človeka v ohrození života a musíte zachytiť každý pohyb. Naopak musíte sa vedieť uzavrieť do seba a odpojiť sa od zrakových podnetov. Mimoriadne je dôležité vedieť doslova zapichnúť oči na jedno miesto a dlhú dobu ho prevŕtavať očami. Treba sa z týchto extrémnych stavov vracať do normálneho stavu vnímania. Mimoriadne dôležitá je schopnosť rozlišovania farebného spektra a emocionálne ladenie na jednotlivé farby. ČUCH. Týmto zmyslom musíte byť schopný rozlišovať čo možno najviac vôní. Čuchovú pozornosť treba vedieť upnúť na seba samého. Tak isto dobre treba vnímať aj okolité vône. Pre vás je dôležité naučiť sa doslova extaticky reagovať na príjemné aj nepríjemné vône a na druhej strane svoje prejavy a pocity na vôňu odpojiť. Na vôňu by ste mali dokázať zapojiť fantáziu a nechať sa ňou unášať.

CHUŤ. Schopnosť sa na chuť a pachuť skoncentrovať takým spôsobom, že chute v ústach pociťujete bez toho, aby ste niečo vôbec jedli. V opačnom smerovaní musíte dokázať nepociťovať chuť jedla pri jedení. A samozrejme vedieť vždy z týchto krajných stavov prejsť do reálneho. Na chuťové vnemy treba vedieť napojiť svoju gurmánsku fantáziu a na nechuť asketickú. Vychutnať si môžete aj stavy hladu a prejedenia.

HMAT. Nepostačí vám dobrá schopnosť rozlišovať jednotlivé predmety len pomocou prstov, ale musíte sa priam fanaticky skoncentrovať na končeky prstov a doslova mať pocit, že predmety pomocou prstov "vidíte". Opačný postup nám umožňuje doslova odmyslieť si prsty a nemať cit. Trénovaný by mal byť aj tlak prstov na podložku a jeho pociťovanie a vyvolanie pocitu tlaku bez skutočného tlaku na podložku.

Medzi hmatové schopnosti zaraďujeme schopnosť pociťovať priestor povrchom celého tela. Nestačí si len uvedomovať okolitý priestor a dobre sa v ňom orientovať. Musíte dokázať vnímať tento priestor povrchom tela. Treba vedieť povrchom tela vnímať samotný pohyb. K natrénovaným schopnostiam patrí aj vnímanie vnútorného priestoru vlastného tela a schopnosť koncentrovať sa na jednotlivé akupresúrne body po celom povrchu tela. Opačná schopnosť je zablokovať vnímanie predmetov a priestoru a ovládať pocit, že jednoducho neexistujete.

Dokonalé vnímanie stavu tepla, chladu, vlhkosti a ťažoby treba tiež ovládať. V miestnosti, v ktorej sedíte, je teplo, ale vy pociťujete na povrchu tela mrazivý chlad.

Schopnosť vnímania času tvorí dôležitú súčasť meditačného tréningu. Dokázať v tomto smere oklamať samého seba a prestať vnímať čas. Minulé, prítomné a budúce sa deje v tomto okamihu. Schopnosť spojiť obrazy z minulosti a budúcnosti v okamihu prítomnosti. Treba dokázať oklamať samého seba, že je len minulosť, iba prítomnosť a iba budúcnosť. Teda vnímať minulosť ako budúcnosť, budúcnosť ako prítomnosť a podobne.

Vnímať polohu svojho tela, vedieť sa nesmiernym spôsobom skoncentrovať na polohu svojho tela a fixovať ju predstavou, že ste socha. Opačný postup je strata schopnosti vnímať správnu polohu svojho tela a vsugerovať si, že sedíte na strope a niečo píšete.

Obzvlášť ťažké sú gnostické cvičenia, ktoré umožňujú natrénovať zvláštnu schopnosť prekryť reálne vnímanie halucináciami. Pozeráte sa na auto, ale vnímate ho ako slona. Počúvate príjemnú hudbu, ale budete vnímať vŕzganie dverí. Držíte v ruke kocku, ale máte pocit, že držíte guľu. Iný postup je vybaviť si o danej veci čo najviac údajov zo svojej pamäti a keď vytiahnete do operačnej pamäti čo najviac, siahnite k jasnovideckým technikám. Takto získate ďalšie údaje o skúmanom objekte.

FANTÁZIA

V meditácii je nutné dokázať pracovať s neobmedzenou fantáziou, nezviazanou žiadnymi logickými, emocionálnymi, časovými, či morálnymi pravidlami. Pestovanie absolútne živej a ničím neviazanej fantázie vyžaduje systematické búranie ľudskou spoločnosťou vytvorených oblastí tabu. V inom meditačnom postupe musíte dokázať prehĺbiť logické myslenie a stať sa človekom bez fantázie, uznávajúci iba vedecké dôkazy, ba priam sa stať ortodoxný, teda veriť iba tomu o čom sa môžete sami presvedčiť.

Vlastnú fantáziu rozkrútite na plné obrátky, keď budete na daný obraz vo svojej mysli intenzívne sa koncentrovať. V inom postupe budete k danému obrazu nepozorný. Nezabúdajte k fantázii pridať neskrotné emocionálne prejavy. Usilujte sa presvedčiť, že fantázia je tak živá ako vy sami. Fantázie sa môžu dotýkať priamo aj vašej osoby. Vyfantazírujte si, že neexistujete a uverte tomu. Z týchto fantázií sa vždy musíte vrátiť do reality. Fantázie a halucinácie musia hýriť farbami a rozprávkovými bytosťami. Nezabúdajte na halucinácie zvukov a hudobných nástrojov a hlasov. Fantázia vás môže bezdôvodne komandovať, týrať a vysmievať sa vám. Pri zrakových halucináciách vidíte všade drobných ľudí, vidíte sami seba alebo určité časti tela, magické oči hada. Tradičné halucinácie všade behajúcich bielych myší, pavúkov, švábov a chutných červov. Špeciálnu oblasť halucinačných fantázií tvorí videnie seba samého a rozhovor so sebou. Halucinácie chuťové a čuchové. Fantázie telové tvoria osobitnú oblasť. Máte predstavu, že ste si zabudli v práci ruku, máte pocit obrovskej sily, v noci prichádza diabol a ubližuje vám. Zaujímavé sú fantastické obrazy o tom, ako vám kradnú myšlienky, dostávate božiu milosť a iné.

Pokračování příště

Převzato ze stránek www.meditacia.sk se souhlasem autora