Jste zde


Brožúrka zmysly - II.
Saša Pueblo

EMÓCIE

RADOSŤ. Musíte sa dokázať vcítiť a vyvolať pocit, že všetko je nádherné, príjemné, radostné, šťastné, spokojné a blažené. Prežívajte túto emóciu naplno a bez akýchkoľvek zábran a "nadoraz"! Dokážte si navodiť pocit ohromného šťastia bez akéhokoľvek dôvodu.

SMIECH. Len tak ako "šibnutý", bez dôvodu si nasadiť na tvár úsmev a rozosmiať seba samého a mať pocit, že sa smejú všetci a všetko okolo vás.

SMÚTOK. Ťažšie bude navodiť si pocit smútku zo straty nádeje, z toho, že vám ukrivdili bez dôvodu, užili ste si bezdôvodnú nevďačnosť. Prežívajte bezdôvodne vlastný žiaľ.

ZLOSŤ. Nacvičte si bezdôvodnú zlosť tak, že až sčervenáte. Prípadne si nacvičte zlosť, pri ktorej zblednete. Nezabúdajte pri zlosti zaťať zuby, prípadne päsť.

ÚZKOSŤ A STRACH. Úzkosťou tu rozumieme navodenie strachu, bez dôvodu a príčiny. Teda strach pre strach. Úzkosť treba nasmerovať na jednotlivé orgány v tele ako srdce, žalúdok, črevá a iné. Vyvolajte si pocit strachu, že sa vám dôležitá vec nepodarí. Vychutnajte si do "špiku kostí" strach z operácie, z choroby, bolesti. Majte strach zo zvierat, z prírodných živlov. EMOCIONALITA

Do oblasti emocionality v tomto prípade zaradíme neobyčajne živé predstavy zachádzajúce až do oblasti halucinácií. Pokúste si navodiť predstavu, že nejaký druh jedla máte radi a máte naň strašnú chuť a zároveň ho v predstavách vyhodíte. Predstavu realizujte s veľkým emočným nábojom. Navodiť si môžete predstavu obrovského hladu a následne pocit, že ste sa dosýta najedli. Zložitou na zvládnutie je postupne navodená predstava, že váš vnútorný svet je svet okolo vás a len vonkajší svet je vo vás. Predstavujte si, že okolo vás behajú rôzne sfarbené malé figúrky a usilujte sa o vyjadrovanie neskrotných emocionálnych prejavov. Navoďte si halucinácie s emočným nábojom ako sú kosti, lebky, plamene, truhly, odrezané ruky, britva, sekera, rozmlátený kostolný zvon a iné. Predstavujte si ako sa jednotlivé predmety menia na iné a sledujte zmenu emocionality. Cieľom týchto cvičení je dostať svoje emócie do oblasti nekontrolovanosti vašou vôľou a vrátiť ich naspäť do stavu plnej kontrolovanosti. Rozhodujúce pre nácvik emocionality je chovať sa bez zábran ako dieťa a tak sa aj naučiť emocionálne reagovať. Konajte veci bez rozmýšľania len tak, ako vás to pochytí. Zviera, keď je hladné, ide žrať, keď je unavené, tak oddychuje, keď je napadnuté, bráni sa. Jednoducho o svojom konaní nepremýšľa, koná inštinktívne. Iné cvičenia vedú do stavov bez emócií s pocitom, že nie ste schopný žiadnych emocionálnych reakcií doslova a do písmena v žiadnej situácii.

PUDY

Pudy smerujú vždy k určitému konkrétnemu cieľu. Medzi základné pudy pre náš účel budeme považovať pud orientačný, obživný, sociálny, pud sebazáchovy a sexuálny. Musíte sa naučiť vysokému stupňu kontroly pudov, ich tlmenie, ale tak isto totálnemu stavu bez kontrolných mechanizmov vedúcich až k vraždeniu, krádežiam, znásilneniu a podobne. Samozrejme, že tu mám na mysli realizovať tieto stavy výhradne v rovine vlastnej predstavivosti.

PUD ORIENTAČNÝ. Ste schopný si v predstavách zapamätať všetky ulice a domy vo svojom okolí. Musíte sa naučiť v nich pohybovať tak, ako v reálnom svete.

PUD OBŽIVNÝ. Naučíte sa navodiť si stavy hladu a naopak stavy úplnej nasýtenosti. Vychutnáte si prístup puritánov a budete jedlo považovať za nutné zlo. Naopak vychutnajte si najrozmanitejšie jedlá vo svojej fantázii ako praví gurmáni.

PUD SOCIÁLNY. Vo svojich predstavách sa vcítite do pozície samotára uzatvoreného pred svetom. S predstavami pôjdete tak ďaleko, že si vsugerujete, že na svete ste iba vy sami. Zvládnite aj opačnú pozíciu veľmi spoločenského človeka.

PUD SEBAZÁCHOVY. Vychutnáte si pocity samovraha, ktorý sa pripravuje na smrť a nemá na to žiadny konkrétny dôvod. Vyberte si vhodný spôsob odchodu, ktorý vám bude vyhovovať a v predstavách to zrealizujte. Navodíte si aj opačný stav, keď sa v ťažkých životných situáciách rozhodnete bojovať za svoj život všetkými možnými a nemožnými prostriedkami.

PUD SEXUÁLNY. Bez akýchkoľvek výhrad znechutenia, morálnych a náboženských pravidiel si postupne predstavujete jednotlivé druhy sexuálnych aktivít. Nezabúdajte, že meditujúci musí dokázať pracovať so svojimi predstavami v oblasti fantázie bez zábran. Predstavte si čo najživšie, že sa venujete písaniu oplzlých erotických kníh, nakrúcaniu filmov. Ponorte sa do autoerotiky, teda onánie, vlastného sebaukájania. Vciťujte sa do roly homosexuála a lesby. Ocitnite sa v pozícii hypererotizmu - nadmerného pudu sexuality a zabudnite na všetko, okrem erotiky. Staňte sa masochistickým fakírom a vynájdite nové postupy, ktorými doplníte prax stredovej mučiarne. Pobehajte si v Adamovom rúchu po uliciach a navštívte svojich známych. Predstavujte si milovanie so svojimi rodičmi a deťmi. Nezabúdajte na krásu hromadného sexu. Predstavte si, ako vystavujete na obdiv okoliu holé telo manžela alebo manželky. Zamilujte sa sám do seba a obdivujte svoje krásne telo. Oblečte si šaty druhého pohlavia. Modlite sa ako pravý fetišista a zbožňujte topánočky milovanej bytosti. Zamilujte sa do vybájeného anjela a naopak, predstavte si, že ste stratili sexualitu, nemáte pohlavie, ste mníchom, inkvizítorom a pracovníkom mravnostnej polície. Pracujete na kastračnom úrade a vyrábate pásy cudnosti. Nakoniec nezabudnite na sexuálne aktivity so zvieratami, prípadne s výfukom z auta. Takýchto nechutných predstáv nájdete určite dosť.

MYSLENIE

Pokiaľ ste pri vedomí, teda naplno vnímate vnútorný a vonkajší svet vlastnými zmyslami, tak myslíte. Myslenie prebieha dvomi možnými spôsobmi. Vnútorným hlasom si pomocou slov v zvukovej podobe uvedomíte svoje pohnútky a aktivity. Iný postup myslenia je to isté si uvedomiť pomocou imaginačných obrazov bez slov, len a len obrazy a nie slová. Takýmto spôsobom mysleli v starých dobách. Postupne z obrazov vytvárali zjednodušené predstavy, teda znaky a posunky rukami. Súčasná civilizácia myslí v značnej miere v abstraktných znakoch, ktoré nevznikali zjednodušením obrazov, ale nelogickým priradením k obrazu. Musíme sa naučiť myslieť imaginárne a postupne si vytvoriť zjednodušený postup, ktorý vám umožní myslieť v obrazoch s patričnou rýchlosťou. Ďalšie meditačné techniky spočívajú v mimoriadnom ovládaní myslenia. Naučíte sa nechať v svojej mysli voľne bežať obrazy. Budete atakovať svoj mozog jediným obrazom, ktorý nedokážete vypustiť z mysle. Musíte mať pocit, že obraz je agresor bez šance sa mu brániť. Ďalší postup je dlhšiu dobu vytvárať obrazy a nedovoliť vytvorenie iných obrazov bez vašej vôle. Keď sa naučíte vyjadrovať v obrazoch, musíte ich aj dokázať vyjadrovať nahlas. K tomu všetkému musíte pridať aj reč svojich rúk a tváre a tela - gestikuláciu. Nezabúdajte svoje obrazové myslenie vždy konfrontovať s obrazmi z vonkajšieho sveta a nestrácať pri tom postoj realistického človeka. Samozrejme treba pracovať aj s vnútorným hlasom, ktorý myslí formou písmen a slov. Vnútorným hlasom sa naučíte donekonečna opisovať, čo okolo seba vidíte, jednotlivé udalosti a zážitky a to všetko budete opisovať abnormálne detailne, až puntičkársky. Naučíte sa vnútorným hlasom opakovať si iba jedno slovo prípadne skupinu slov bez pripustenia obrazov. Pri opisoch vnútorným hlasom pracujú aj emócie. Ďalej je treba vedieť odpojiť sa od vnútorného hlasu a doslova nereagovať a byť ľahostajný.

Pokračování příště

Převzato ze stránek www.meditacia.sk se souhlasem autora