Jste zde


Meditace na rozsvícení vlastního vnitřního světla
Leona

Spojení s vnitřním světlem má v sobě jako možnost každá bytost, která vznikla v univerzu. Jen si jej někdy opravdu nejsme vědomi a žijeme svůj život abychom si jej uvědomili do každé niterné myšlenky i události. Vezměme svůj život tak, že všechny události a příčiny i důsledky jsme utvořili sami, více či méně vědomě. Pak si můžeme uvědomit svou nekonečnou sílu a vůli a napojeni na lásku univerza také cokoliv měnit. Možná nejprve změníme jen svůj pohled a už tím své bytí vlastně prosvětlujeme.

Rozsvícení vlastního vnitřního světla tak, abychom mohli zářit jako slunce je dar stvořitele a také dar nás samých sami sobě. Každá zářivá částečka nás samotných rozzáří další a další, všichni jsme propojeni. Události, které vzbuzovali strach se postupně pohledem zpět změní na pochopenou láskyplnou cestu.

Pohodlně se posaďte, lehněte si, přikryjte se, prostě si zvolte polohu, která je vám v této chvíli nejbližší a nepohodlnější. Takovou polohu, která vás nejvíc rozmazlí. Možná bude i důležité zvolit správnou chvíli, kdy vás nebude nikdo rušit.

Vylaďte se tak, abyste si byli sami sebe vědomi. Stačí jen říci, zamýšlím si být sebe sám vědom.

Vyslovte prosbu: mí duchovní průvodci, prosím, pomozte mi rozsvítit mé duchovní světlo trvale a jasně, abych zářil jako hvězda.

Zavřete oči a vězte, že jste zářivou bytostí univerza.

Nyní cítíte bytosti světla, jejich energie. Vstupujete s nimi do svého duchovního srdce, nekonečného prostoru a vy vidíte jasný zářivý bod. Jeho záře je silná, čistá, magneticky vás to táhne do něj vstoupit. Plně si jste vědomi, že je to vaše záře, teplé, hřejivé světlo, plné lásky. Cítíte hmatatelně různé barvy, jejich sílu, intenzitu, kvalitu, možnosti, slyšíte jemné tóny, cítíte jejich vůni. Cítíte své hluboké spojení se sebou samým.

Vyberte si nějakou barvu a úplně se v ní rozpouštíte, zní jemně a také jemně voní. Barva se stává jemnější a kvalitativně silnější, jemně voní.

Zůstáváte svým vědomím stále ve svém srdci a nyní si začínáte uvědomovat i své tělo, svá jemnohmotná těla, jejich ohraničení, vidíte je zřetelně a jasně a jen myšlenkou do nich posíláte barvu svého srdce. Vedete světlo dolů chodidly až do lůna země, tam se vaše světlo ukotvuje, nahoru hlavou - tam se zastavíte a dovolíte světlu omýt celý prostor a vzbudit nové světelné programy. Jak vás vede vaše intuice, omýváte světlem každý prostor.

Nyní se na sebe podíváte a vidíte, jak vaše tělo i těla jemnohmotná jsou plná záře, zpívají v harmonii a krásně voní. Vidíte, jak krásná světelná, zářivá, voňavá bytost jste. Rozhlédnete se kolem sebe a vidíte, jak kolem vás je mnoho zářivých bytostí, bytostí světla. Cítíte sounáležitost a lásku, hlubokou radost a uvědomujete si, jak je život, jenž držíte ve svých rukou vzácný, jaký báječný dar jste dostali.

Máte-li chuť podívejte se na záležitost, které vás nejvíc trápí očima toho světla, beze strachu a s plným vědomím lásky. Jsou vaší součástí na cestě, jsou to vzácné drahokamy, které vás dovedly až sem na toto místo plné záře. Vidíte, že máte mnoho síly a odvahy tyto záležitosti řešit a tuto sílu si s sebou vzít a jít s vědomím láskyplné síly a obrovské pomoci a podpory ostatních bytostí je řešit, přečkat, léčit.

Udržujte si toto vědomí lásky a síly a nekonečné jásavé radosti, vůně a světla. Pošlete toto uvědomění a lásku, kam potřebujete, pokud to tak cítíte.

Vězte, že jste tato silná zářivá bytost stále, kdykoliv a v jakékoliv situaci.

Opakujte tuto meditaci kdykoliv budete potřebovat, nechte se vést svou intuicí, rozhodně jste to vy a také vaši průvodci, kdo ví nejlépe, kudy světlo vést.

Meditace je skutečně naplněna světlem, její postup je obrazný a nemusí vyhovovat každému. Jen přivede léčivé bytosti a anděly ku pomoci.

Přeji vám na vaší cestě harmonii, lásku.