Jste zde


Úskalia psychickej manipulácie - II.
Ragnar

Okrem týchto nástrojov, ktoré sa týkajú komunikácie - či už osobného rozhovoru alebo vystúpenia v médiách - využívajú manipulátori aj iné nástroje zamerané na vnucovanie svojej vôle ostatným. V zásade ide o rôzne spôsoby zneužitia prevahy. Tieto spôsoby môžeme kvôli prehľadnosti rozdeliť na tri základné skupiny:

1. Zneužitie potrieb človeka - manipulátori sa často zachytávajú toho, že v podstate každý človek má určité potreby, s naplnením ktorých momentálne nie je spokojný. Voči osamelému vystupuje manipulátor kamarátsky, zdanlivo podporujúco, lichotením a zahrnutím prejavmi priazne. Voči človeku, ktorý má problémy niesť zodpovednosť za rozhodnutia, vystupuje manipulátor ako sebaistý, no zároveň ochotný prevziať zodpovednosť za rozhodnutia druhého. Ponúknutím jasných a zjednodušených pravidiel zas zapĺňa prázdne miesto u tých, ktorí nenachádzajú orientáciu v zložitom svete. Tu sa skrýva aj riziko časti tzv. duchovnej literatúry, konkrétne tých kníh, ktoré ponúkajú zdanlivo jasné a logické riešenia takmer všetkých problémov. Aj na ostatné problémy a potreby človeka, ktoré často ostávajú otvorené, nevyriešené, neuspokojené - ako je napríklad potreba byť užitočný pre iných, vytvoriť si "zásluhy pre spásu" alebo na potrebu nájsť zmysel života - má hľadajúci šancu dostať rýchle, jednoduché a najmä pohotové odpovede práve od manipulátorov rôzneho druhu. V skratke - čokoľvek, po čom človek túži, od jednoduchého úsmevu po riešenie hádanky zmyslu života, môže nájsť u dostatočne pružného manipulátora. Len sa hľadajúci nesmie začať pýtať. Veľmi rýchlo by sa totiž mohlo ukázať, že tie odpovede boli vyrobené na momentálne želanie...

2. Zneužitie snahy rozvinúť svoju osobnosť - mnohí manipulátori sa obracajú na potenciálne "ovečky" s ponukou, že im pomôžu takým či onakým spôsobom v rozvinutí osobnosti, v sebavýchove. Je zdanlivo zbytočné pripomínať, že rozvoj osobnosti v duchovnom otroctve, keď človek stratí svoju slobodnú vôľu, je sebaklam zrejmý už na prvý pohľad. Typickým prejavom manipulátora v tejto oblasti je udržiavanie učeníka v nevedomosti. Vysvetlenia, ktoré podáva, sú hmlisté, nejasné. Duchovná disciplína však musí učeníkovi pomôcť lepšie porozumieť samému sebe, nie naopak, vyvolať v ňom ešte väčší zmätok.

3. Zneužitie sugestibility - v tomto bode sa dostávame na tenký ľad domnienok. Sugescia patrí k pomerne nedostatočne vysvetleným psychologickým javom. To však neznamená, že nie sú známe prostriedky, ako ju využívať v psychickej manipulácii. Princíp sugescie je v tom, že sa manipulátor pokúsi nejakým spôsobom obísť kritické myslenie človeka a vpraviť mu do mysle názor, presvedčenie alebo emóciu tak, aby nad tým nepremýšľal. To sa dá dosiahnuť niekoľkými spôsobmi.

a) Všeobecne prispieva výpovedi na sugestívnej sile, keď je vyslovená nenútene, v priebehu plynulého prejavu, keď je podaná v hladkých frázach, okorenených vtipom. Možno si to všimnúť pri mnohých rečníkoch - po dlhšom vystúpení nie je často možné zreprodukovať ani len približne, o čom vlastne rozprávali. Publikum sa však dobre bavilo. Ak šlo o prejav na nejaké "duchovné" témy, je pravdepodobné, že rečník vyslovil niekoľko tvrdení, ktoré mali poslucháči prijať bez premýšľania - a ak si ich ani nevšimli, pravdepodobne ich takto aj prijali.

b) Sugestívnej sile prospieva, keď rečník zrkadlí emócie v publiku, no zároveň zľahka vysiela impulzy (napríklad v odchýlkach od tónu reči alebo v postoji či výraze tváre), ktoré usmerňujú náladu u poslucháčov. Silnejšie táto stratégia pôsobí v prípade, že rečník hovorí ku skupine alebo k mase; ak má človek takýmto spôsobom manipulovať jednotlivcom, musí disponovať vysokou úrovňou senzitivity.

c) Využitie zmeneného stavu vedomia - monotónna hudba, opakovanie mantier, stav relaxácie alebo riadenej vizualizácie uvádza človeka do stavu, v ktorom je náchylnejší prijímať sugescie. Podobne pôsobia cvičenia zamerané na koncentráciu na jeden bod (plameň sviečky apod.), prehĺbené dýchanie, stereotypné pohybové cvičenia, meditácie apod. Ide o cvičenia a rituálne úkony, ktoré sú súčasťou mnohých náboženských praktík. V danom kultúrnom okruhu prispievajú k posilňovaniu presvedčenia veriaceho alebo majú mnohé iné funkcie; často sú samy o sebe prospešné - ale v prípade využitia rôznymi manipulátormi sa môžu stať vstupným kanálom pre myšlienky, ktoré by človek samostatne neprijal.

d) Ovplyvnenie metabolizmu - vyčerpávajúci, do poslednej minúty nabitý program, menej spánku, než človek prirodzene potrebuje a zmenená strava (často jednostranná, napríklad "cukrová diéta" alebo naopak jednostranná zeleninovo-ovocná strava u niektorých kultov) podobne vytvárajú stav, v ktorom je človek vnímavý pre sugescie.

O ďalších postupoch, ako je napríklad využitie subliminálnych (podprahových) nahrávok, o vkladaní políčok s reklamou na filmový pás apod. sa už zmieňovať nebudeme. Čitateľ by sa totiž mohol v tomto momente zastaviť a opýtať - ako to teda je? Je snáď každý náboženský učiteľ, každý organizátor kurzov rozvoja osobnosti, každý rečník či hoci obchodník alebo politik psychologickým manipulátorom? Veď takmer všetko, čo sme v tomto článku spomínali, sa v tej či onej podobe vyskytuje takmer všade v našom svete. Ak by to mal človek brať vážne, musel by podozrievať hádam každého, že chce zneužiť jeho momentálne zaváhanie, bezradnosť či snahu pracovať na sebe.

Pokračování příště