Jste zde


Tibetské meteority v ezoterike
Saša Pueblo

V tomto príspevku sa budeme zaoberať meteoritmi z hľadiska ich veľkosti, zloženia chemických prvkov, ale aj minerálov a štruktúry. Tak isto sa budeme venovať rôznym formám meditácie s meteoritmi. Meteority sú definované ako prirodzené kozmické telesá, ktoré svojou hmotnosťou a hustotou aspoň čiastočne prečkali prechod zemskou atmosférou a ich zbytky dopadli na zemský povrch. Nie vždy sa používal názov meteorit, čo v gréčtine znamená vo vzduchu sa vyskytujúci. Pre meteorit sa používali aj iné názvy ako hromový kameň, mesačný kameň, uranolit ako kameň z nebies, betýlie ako kameň, ktorý má dušu.

Veľkosť meteoritov kolíše vo veľkom rozpätí a to od obrov, ktorý majú aj 60 ton po mikrometeority, dosahujúce veľkosti len niekoľkých tisícin milimetra. Najväčšie je meteoritické železo, ktoré dobre odoláva rozkladu. Meteoritické železo z Hoba v Namíbii má hmotnosť 60 ton, z Gobi v Číne 30 ton, z Armanty v Číne 20 ton, z Cape York v USA 15 ton, z Otumpy v Argentíne 13 ton, z Norita v Mexiku 11 ton. Najväčšie meteoritické kamene sú z Kirinu v Číne 1800 ton, Kansasu v USA 1000 ton, Viktoria v Austrálii 470 ton, Perm v Rusku 300 ton, Kunašaku v Rusku 102 ton.

Je dobré si spraviť o meteoritoch prehľad z hľadiska ich chemického zloženia. V meteoritoch nebol doposiaľ zistený žiadny iný prvok, ktorý by sme nepoznali v zemskej kôre. V meteoritoch sú zastúpené skoro všetky nám známe prvky až na kryptón, xenón, promethium, astát, a francium. V meteoritoch neboli nikdy zistené náznaky existencie organizmov. Našli sa v nich však organické zlúčeniny. Najväčší rozdiel je v obsahu železa v meteoritoch - 24 percent, na zemi je vo vyvreninách iba 5 percent. Meteoritické železá obsahujú 91 percent železa. Železokamene obsahujú 55 percent železa a meteoritické kamene obsahujú 16 percent železa.

Pozrieme sa aj na nerastné zloženie meteoritov: alabandin, sírnik manganatý. apatit, fosforečnan vápenatý s chlórom, augit, alumosilikát Ca, Mg, Barringerit, fosfid železnatonikelnatý, bloedit, vodnatý síran sodnohorečnatý. Sú tu zastúpené prvky ako diamant, grafit, meď, nikel, železo, síra, zlato, ďalej karbidy a fosfority ako sinoit, osbornit a ďalšie, sulfity ako pyrit, valerit, troilit a ďalšie, halovce ako lawrencit, oxidy a hydroxidy ako magnetit, spinel, chromit a ďalšie, karbonáty ako dolomity, kalcit magnezit a ďalšie, sulfáty ako bloedit, sádrovec a ďalšie, fosfáty ako apatit, merrillit a ďalšie, silikáty ako olivín, pecorait a ďalšie, organolity ako uhlíkaté látky.

Zaujímavé je pre nás aj triedenie meteoritov na meteoritické železo, ktoré je tvorené prevažne niklovým železom, potom na železokamene, ktorých hmota je zložená z rovnakého podielu niklového železa a kremičitanov, nasledujú meteoritické kamene, ktoré sú zmesou rôznych kozmických minerálov.

Teraz sa poďme pozrieť na meteority z hľadiska ezoterického. Je potrebné si zohnať nejaký fyzický meteorit a vyskúšať priamy vplyv na človeka a to tak, že ho jednoducho chytíte do ruky a ruku zovriete v päsť. Postupne vyciťujete, ako to na vás pôsobí a aké máte z toho pocity. Potom môžete meteorit nosiť na retiazke pri sebe aj niekoľko týždňov a zisťovať jeho vplyv na vaše správanie. Neskoršie si môžete o meteoritoch zohnať odbornú literatúru a niečo si o nich naštudovať a lepšie ich spoznať. V rámci toho si prezeráte obrázky meteoritov a snažíte si ich dobre zapamätať. Predstavu meteoritu sa naučte udržať aj niekoľko minút. Tak isto sa naučte predstavu meteoritu priestorovo otáčať.

Po tomto základnom výcviku nasleduje napríklad veštecký výcvik a to tak, že do predstavy meteoritu preniknete veštecky s túžbou, aby ste mohli vnímať osud tohto meteoritu, odkiaľ, z ktorej časti slnečnej sústavy pricestoval na Zem. Takéto informácie sú uložené v každom meteorite. Iné meditačné techniky dovoľujú, aby ste prenikli do predstavy v meteorite a tu ako ilúziu vnímali mytológiu meteoritu. Ide o schopnosť vnímať vnútro predstavy meteoritu ako rôzne predstavy v oblakoch. Keď sa vám to podarí, tak tu budete vnímať niečo ako kostoly a chrámy plné živých bytostí. Mohli by sme hovoriť aj o bytostiach z kozmu. Bohužiaľ ide len o psychické pochody v našich mysliach, keď realitu vnímame inak ako rozumovo. Meteority môžete vnímať ako zmes zvukov, ktoré vám budú pripomínať určité hudobné efekty. Ide o schopnosť vnímať vo vetre hudobné tóny. Vnútro predstáv o meteoritoch môžete vnímať hmatovo ako slepec, ktorý vníma všetko ako mytológiu priestoru a určitého objektu.

Iný prístup k meteoritom ponúka Tibet, kde z rôznych meteoritov vytvorili napríklad tibetské misy a na týchto misách sa vyludzujú hudobné zvuky podobné zvukom, keď mokrým prstom chodíte po hornom okraji pohára. Z meteoritických predstáv môžete robiť magické úkony, z mytologických predstáv v meteoritoch môžete robiť magickú ritualistiku.

Pri všetkých druhoch meditácií s meteoritmi meditujúci človek pociťuje určitú ťažobu. Na tento druh psychického stavu si treba ostupne zvykať a meditácie odporúčam robiť pozvoľna a nie veľké množstvo naraz. Prajem vám veľa príjemných zážitkov z ezoterickej roviny meteoritov.

Převzato ze stránek www.meditacia.sk se souhlasem autora.