Jste zde

 

Zdraví

Antroposofická medicína

Může mít onemocnění člověka nějaký smysl? Na tuto opomíjenou otázku v životě nemocného člověka hledá odpověď antroposofické lékařství. Antroposofické lékařství vychází z duchovně vědeckého směru nazvaném antroposofie z něhož dnes vychází i další iniciativy a směry. Nejznámějším je například waldorfská pedagogika která se snaží rozvíjet dětskou osobnost ve svobodně myslícího cítícího a jednajícího člověka. Waldorfské školy působí... více

Spletité cesty sebedestrukce aneb Kouření II.

Šedesátá léta přešla normalizace socialistické společnosti přitvrdila nekuřáctví se začalo čím dál víc rozmáhat kuřáctví čím dál víc prodražovat. A dnes se národ skládá snad už téměř z poloviny z nekuřáků. Zajímavé přitom je že se tehdy soudruhům kormidelníkům společenského dění mistrně podařilo rozdělit národ. A kupodivu podle toho opovrhovaného amerického vzoru (!). Už jme nebyli černí a bílí. Ani chudí a bohatí či vzdělaní a... více

Spletité cesty sebedestrukce aneb Kouření I.

Bylo by asi zbytečné popisovat zabarvení plic kuřáků změny v endokrinním systému vedoucí až k diabetu či jiným lahůdkám. To již mnohokrát popsali jiní a povolanější. Zkusme se zamyslet nad tím jak a proč se jedinec stane kuřákem proč jím zůstává a co mu tento bohulibý návyk přináší osobně a společensky. Očekávám že budu za toto téma zahrnut nesouhlasnými reakcemi kuřáků (dělám si šprťouchlata ze sebe). Asi tak jako mě roznesli... více

Klackem do nitra vosího hnízda

Díky práci na Duši se téměř denně setkávám s kontroverzními otázkami. Jak si vedle sebe vlastně stojí klasická s alternativní medicínou. Má vůbec smysl pokud znám výborného léčitele ještě chodit se svými "bolístkami" k praktickému lékaři? Není alternativní léčba pouhým placebem které nesprávně aplikováno může způsobit více škody než užitku? Je to ten odvěký střet dnešní doby mezi starým a novým. Aby mi bylo správně rozuměno pod pojmem NOVÝ... více

Jaké nosíte brýle?

Zdá se vám tato otázka málo duchovní? Kdepak. Jen otvírá otázku významu nemocí. Je nemoc nehoda nebo něco jiného? Za nehodu či náhodu se rádi schováváme ale z filozofie i vědy vyplývá že vše je zákonité a náhoda je jen jiné označení pro nevědomost. Mnoho autorů i lékařsky vzdělaných přichází s novým avšak dosti nepopulárním názorem že rozlišovat psychosomatické a nepsychosomatické nemoci je nesmysl. Každá nemoc je ovlivněna psychikou dokonce je... více

Stránky

Zdraví

Více článků

Vzdělání

Více článků

Věštení

Více článků

Filozofie

Více článků

Esoterika

Více článků

ESP

Více článků

Různé

Více článků