Jste zde


Stresory v mezilidské komunikaci
Iva Hédlová

Nosiči sociálního stresu mohou být různí lidé kolem nás. Někdy to je tím, že se chovají způsobem, který nám nevyhovuje.  Často kritizují, moralizují, kárají nebo naopak manipulují či se uzavírají do sebe a nemluví.

 

Stresovou situaci mohou vyvolat lidé, kteří:

 1. Mají nepříjemný výraz tváře – mračí se, jsou bez mimiky
 2. Stále uhýbají před pohledem druhých. Dívají se  jinam, otáčejí se
 3. Stále se omlouvají, vysvětlují, ujasňují
 4. Snaží  se v nás vzbudit lítost, dělají ze sebe ! chudáky „, jsou „ bez mocní „, sami sebe obviňují za kdeco
 5. Neustále si stěžují na své problémy, nemoci, na druhé, na osud
 6. Když s námi mluví, mluví jen o sobě, chtějí ovládat rozhovor, neposlouchají co jim říkáme, skáčou do řeči, odvádějí od tématu
 7. Nervózně gestikulují, trhají sebou, , těkají, poposedávají a přesedávají, , poklepávají rukama a nohama
 8. Vyčítají, kritizují, moralizují, obviňují, nadávají
 9. Jsou nadměrně loajální, se vším souhlasí, nikdy nemají svůj názor
 10. Jsou stále připraveni  k útoku, ironičtí, kousaví, ponižují a urážejí druhé, mluví povýšeně, zesměšňují,
 11. Vždy jsou vševědoucí, na všechno mají odpověď, stále poučují, radí v situacích, kdy si to nikdo nevyžádal
 12. Mluví příliš tiše, málo srozumitelně, nutí k nadměrné pozornosti
 13. Stále o někoho nadměrně pečují, jsou přehnaně starostliví
 14. Neumějí přiznat chybu, vše svalují na druhé
 15. Ignorují druhé,dávají najevo svůj nezájem
 16. Neustále lichotí, slibují
 17. Stále něco kritizují, nadávají na poměry, pomlouvají druhé
 18. Kňourají, naříkají, prezentují se jako oběti
 19. Stále chtějí, aby vše bylo po jejich, brání se kompromisům
 20. Neustále chtějí, aby s nimi někdo souhlasil, neúnavně přesvědčují
 21. Lžou, vymýšlejí si, vymlouvají se, zatloukají
 22. S gustem nesouhlasí, aby se mohli přít
 23. Jsou netaktní, neomalení

 

Dovednosti lidí, které je chrání před stresem:

 1. Často upřímně oceňují  u  druhých jejich práci
 2. Vciťují se do druhých a dávají jim to najevo
 3. Dovedou přijímat kritiku v klidu – zajímá je
 4. Říkají ano a ne v souladu s tím, co doopravdy chtějí a cítí
 5. Dovedou pozorně a citlivě naslouchat druhým
 6. Dávají  najevo respekt a úctu k sobě i druhým
 7. Dovedou uzavírat rozumné kompromisy
 8. Jasně a přiměřeně dovedou vyjadřovat svoje pocity a potřeby
 9. Dávají druhým prostor na vyjádření jejich pocitů a potřeb
 10. Chovají se příjemně, klidně, bývají usměvaví, nespěchají
 11. Dokážou otevřeně mluvit i o nepříjemných a bolestných věcech
 12. Dokáží kritizovat aniž by zraňovali, berou v potaz city druhého
 13. Mají upřímný zájem o ú potřeby, city a přání druhých
 14. Dovedou uklidnit rozjitřené emoce u sebe i druhých
 15. Dokáží proměnit spor v dohodu
 16. Nepomlouvají
 17. Dokáží otevřeně a beze studu mluvit o sobě
 18. Umějí přijmout odmítnutí druhého bez pocitů urážky nebo zrady
 19. Nemají strach ze zesměšnění, dovedou si ze sebe dělat legraci
 20. Chyby a nedostatky druhých berou laskavě a s pochopením
 21. Ke všem lidem se chovají jako k sobě rovným, nad nikoho se nepovyšují – mají svoji hrdost. Ale nejsou namyšlení a pyšní.
 22. Konfliktní situace zvládají s nadhledem, vždy kromě svého hlediska zvažují i hledisko druhých
 23. Nejsou závislí na hodnocení, ocenění nebo kritice od druhých, a proto se rozhodují i ve složitých situacích sami
 24. Dovedou obhájit osobně důležité cíle a vznést oprávněné požadavky
 25. Akceptují vlastní nedokonalost a limity
 26. Dovedou vyjádřit hněv, aniž by nad sebou ztratili kontrolu
 27. Jsou schopní vyjádřit lásku a přátelství, často je dávají najevo
 28. Mají odvahu se ozvat, když cítí nespravedlnost k sobě nebo druhým
 29. Umí přijmout pochvalu bez falešné skromnosti či nadměrné pýchy
 30. Dovedou samozřejmě navazovat kontakty s neznámými lidmi

 

Lidé, kteří mají tyto vlastnosti nebo dovednosti, jsou velmi příjemní partneři, nadřízení, spolupracovníci, přátelé i společníci.  Dobře se s nimi žije. Pomáhají nám cítit se samozřejmě, bezpečně a sebejistě a zapomenout na komplexy a nejistoty.  Probouzejí a podporují v nás to nejlepší. Míváme pocit, že jsou takoví od narození.  Nicméně jsou to většinou dovednosti, které si během života vypěstovali. Naučili se jim od rodičů, sourozenců, učitelů, přátel a jiných vzorů.

Iva Hédlová podle Jána a Hany Praškových ( Asertivitou proti stresu – vydavatelství Grada )

 

Zdroj: www.zdravi4u.cz
Hodnocení článku:

Hodnocení: 
0
Zatím nehodnoceno

Iva Hédlová

Zaměření:

Ezoterika, alternativní medicína

Kontakt:

www.zdravi4u.cz
ivahedlova@volny.cz
737151843

Web: www.zdravi4u.cz

Telefon: 737151843Další články autora
více