Jste zde


Jak dosáhnout štěstí, pohody a úspěchů.
Angel Buna

Často se ptáme sami sebe proč jeden člověk žije šťastně v bohatství a blahobytu, jde od úspěchu k úspěchu, těší se obdivu i úctě ostatních a je stále zdravý.  Druhý  žije neúspěšně, je plný smutku ,nejistoty, strachu, žije v chudobě a je často nemocen.
Ten kdo hledá problémy a chyby v sobě, začíná s myšlenkou a jasnou představou svého cíle. Dosahuje konkrétní řešení a úspěch. Žije šťastně v bohatství a blahobytu. Jde od úspěchu k úspěchu. Těší se obdivu i úctě ostatních a je stále zdravý.  Posiluje svou přirozenou autoritu a rozvijí svou osobnost.   Uvědomuje si , jak změnit sebe,protože  nemůže změnit realitu.Ten který nechce vědět co bude, schovává se a nevěří ničemu, vytváří podmínky a možnost, aby byl ovládán a manipulován druhými.Jeho život je plný smutku, nejistoty a je často nemocen.

Kde je ta zázračná moc. Je v našem podvědomí, jsou to naše myšlenky, pocity ,touhy a přání. Stačí se jich zmocnit a od toho okamžiku zažijete z á z r a k, to co si přejete se začne realizovat. Naše vědomí, které komunikuje s vnějším světem, připravuje podmínky pro podvědomí, náš vnitřní svět. Jen člověk úspěšný a šťastny vždy ví co konkrétně chce a čeho chce v životě dosáhnout a dosáhne toho. Jakmile zvládnete  moc podvědomí, váš život se naplní trvale štěstím, radostí, láskou, zdravím a docílíte i trvalého úspěchu a bohatství.

Podvědomí však nehodnotí, co je dobré nebo špatné a realizuje Vaše přání tak, jak na ně Vy myslíte. Buď pozitivně, optimisticky s radostí a láskou nebo negativně s našimi pochybnostmi a strachem, že se to zase nepodaří. Sami si připravujete, jak budete v příštím období žít, nešťastně bez lásky nebo úspěšně a v bohatství.

Pozitivně myslet znamená mít trvale sebevědomí a sebedůvěru v životní pohodu, být úspěšný, používat p o z i t i v n í  prohlášení. Negativně myslet v nás vyvolává pochybnosti, zlost, strach a nenávist. Každý by měl zvládnout své myšlenky, pocity, nálady a převzít za ně plnou odpovědnost. Uvědomit si, že každý, je strůjcem svého štěstí nebo zklamání, to je jedna cesta, jak být šťastny a spokojený.

Co pro to máme dělat:  využijte každé příležitosti ke styku se svými přáteli a spolupracovníky, zapojit se do dialogu a obhajujte svoje názory. Stanovte si  cíl svého snažení a promyslete cesty jak ho dosáhnout. Naplánujte si své úkoly konkrétně tak, jak je to jen možné a snažte se je dodržovat, každý večer kontrolujte jejich plnění. Nebojte se žádného odmítnutí, začněte okamžitě znovu, prosazujte své zájmy jinými způsoby.Využijte příležitost, získat nové zkušenosti a poznat nové informace. Nevyhýbejte se střetům a z případného neúspěchu nevyvozujte ukvapené závěry.  Nepřipusťte pohodlnost. Uvědomte si, že Vaši partneři nejsou lepší než Vy, pouze se více prosazují. Staňte se členem nějakého klubu nebo spolku, vyberte si takový, který je zaměřen na službu nebo pomoc jiným. Zlepšete svoji fyzickou kondici, denně cvičte,otužujte se, budete se cítit jistější.

Neustále si denně opakujte pozitivní prohlášeni - Jsem odvážný, bojovný, plný síly a vždy vyhrávám.- Vím co chci a dosáhnu toho. - Mám rád chytré lidi, učím se od nich a vyhýbám se lidem hloupým.

 


Buďte neustále aktivní: zapojujte se do akcí, ke kterým máte pozitivní vztah. Nebojte se riskovat.
Pokud nebudete okamžitě úspěšní, nevyvozujte z toho ukvapené závěry. Snažte se opakovat neúspěšnou činnost znovu, ale promyslete svůj postup, abyste se vyvaroval předchozích chyb.
Každý neúspěch přijímejte s úsměvem a s rozhodnutím, že už se nebude opakovat. Lidé kolem Vás nejsou úspěšnější než vy, ale své neúspěchy přijímají s klidem a učí se z nich. Nebojte se překážek, naopak, vyhledávejte je, snažte se je překonat. Vystupujte sebejistě.  Stanovte si nejbližší cíle a termíny jejich splnění. zaměřte své úsilí na to, abyste jich dosáhli, denně kontrolujte jejich plnění.
Neustupujte silnějším, nátlak je často jejich jedinou zbraní, pokud  z taktických důvodů musíte ustoupit, promyslete a uskutečněte svůj protiútok v krátké době. Stanovte si v soukromém životě pravidla, vybudujete si v něm systém a dodržujte ho, až se stane součástí Vašeho já.

Opakujte si pozitivní prohlášení: - Chci překonat všechny překážky, dosáhnu toho, vyhraji
- Věřím sám v sebe, nemusím se snažit zalíbit nikomu. - Mám rád svět a svět má rád mě.
Jak být úspěšný: Každou překážku i prohru přijímejte s klidem, ale snažte se analyzovat důvody neúspěchu a neopakovat ho. Nebojte se rizika. Každá nová informace budiž pro Vás přínosem,
i když možná teď ještě nevidíte možnost jejího využití. Stanovte si osobní plán svého postupu , krátkodobý i dlouhodobý a dodržujte ho. Ovládejte se, nestavte na obdiv své city. Buďte pozorní a milí k druhým, nikdy se neuchylujte k násilí nebo ponižování jiných lidí. Nepodceňujte žádnou činnost a i z té, která je Vám nepříjemná se snažte vytěžit něco pro sebe. Nikdy nedělejte nic samoúčelně

Opakujte si pozitivní prohlášení: - Raduji se ze života, jsem schopen přijmout za něj odpovědnost
-Čím víc jsem úspěšný, tím víc se musím podělit se všemi ostatními. -Vím, že moje úspěšnost závisí na síle mé lásky k bližnímu, k okolí a celému světu

Jak docílit finančního zisku: Stanovte si postup, jak dosáhnout zpočátku jen malých úspěchů
a dosáhnete jich. Riskujte, ale s rozmyslem. Nepohrdejte žádnou informací, která by Vám mohla napomoci k naplnění uvedených cílů. Buďte pevní a tvrdí, vystupujte rozhodně, ale neubližujte.
Nebojte se hledat partnery, ale důvěřujte jen sami sobě. Kontrolujte své chování, své city a nikdy je nedávejte najevo. Práce se Vám musí stát koníčkem, proto si vybírejte takové oblasti činnosti, které Vám vyhovují. Pracovat se musí se zápalem a láskou. Zbavte se špatných návyků, urovnejte si rodinné a osobní záležitosti. Buďte šetrní, ale nezapomínejte, že i levné může být drahé, v případě potřeby se naučte být velkorysí. Peníze se musí investovat vždy ve správnou chvíli

Opakujte si pozitivní prohlášení: -Vyhrávám, protože se nebojím riskovat. -Mám požitek ze všeho co dělám, každý den čekám finanční  úspěch (zisk) -Čím víc mám, tím víc musím dávat, čím víc dávám, tím víc dostávám a jsem šťastnější.
Jak si trvale zajistit své životní jistoty: Nebojte se žádné práce, protože v každé lze najít něco pro Váš život pozitivního. Buďte příjemní,veselí, vystupujte věcně a rozhodně. Buďte nápadití, musí se o Vás vědět, nesnažte se však prosazovat vlastní názory za každou cenu. Zbavte se konfliktnosti,vše řešte kompromisem. Plňte všechny pokyny svého podvědomí. Oblékejte se slušně,ale nikoliv výstředně. Snažte se být skromnější, nechlubte se, ale ani nestavte na obdiv své případné neúspěchy. Nemněte bez vážných příčin často své zaměstnání. Najděte si přátele, kterým můžete důvěřovat a kteří mají podobný životní styl jako vy.


Vesmír je bohatý a pro všechny je všeho dostatek.  Snažte se být skromnější, nechlubte se, ale ani nestavte na obdiv své případné neúspěchy. Neměňte bez vážných příčin často své zaměstnání. Najděte si přátele, kterým můžete důvěřovat a kteří mají podobný životní styl jako vy.

Opakujte si pozitivní prohlášení: - Vesmír je bohatý a pro všechny je všeho dostatek.
- Každý den se mi dostává tvůrčích nápadů a inspirací. - Žít je ta nejkrásnější věc na světě.

Jak najít životního partnera, lásku: Navštěvujte místa, kde se setkáte s osobami opačného pohlaví, nevnucujte se však. Využijte svoji iniciativu k získání pozornosti, ke své osobě. Ženy,buďte přívětivé i když Vám to v některých případech dělá potíže. Muži, buďte k ženám, za každých okolností uctiví a galantní. Nehledejte uspokojení v tom, že pokoříte někoho, kdo má k Vám pozitivní vztah.Neponižujte druhé. Nedělejte si těžkou hlavu z odmítnutí, pokračujte ve svém  snažení, napodruhé se odmítá hůře. Nestyďte se dát osobě, k níž máte vztah i drobný dárek, udělejte to nenásilně a přirozeně. Čtěte básně a literaturu vůbec a neobávejte se o ní hovořit. Zajímejte se o oblasti, které zajímají vašeho partnera(ku)  a často o nich hovořte. Lásku nelze mísit se strachem. Lépe být smutný s láskou než veselý bez ní. Usmívejte se. To většinu lidí rozhází, protože neví, co si o nich myslíte V životě od nikoho nečekej žádnou pomoc, pomoci si musíš vždycky sami .
Opakujte si pozitivní prohlášení:- Miluji...... je to dobrý člověk , vážím si jeho(jeji) citlivosti a otevřenosti. - Učíme se plně chápat jeden druhého a přinášet si jen radost.- Rád miluji a rád jsem milován.
Jak se zbavit problému minulosti: Přestaňte se stýkat s lidmi, kteří Vám minulost připomínají.
Změňte prostředí, případně zaměstnání, je-li to nutné, přestěhujte  se. Věnujte se s plným zaujetím nějaké své zálibě, nemáte-li žádnou najděte si nějakou. Najděte si nové přátele. Naplánujte si svůj denní program, snažte se každý okamžik vyplnit nějakou činností, neprovozujte činnost, která na Vás
v minulosti působila negativně. Stavte si ve svém životě nové cíle, zaměřte své úsilí i svou
pozornost na jejich plnění. Nezpytujte svědomí, myslete na budoucnost. Usilujte o to, abyste se stali úspěšnými v nové činnosti. Vytvořte si nový osobní styl a jeho dodržováním si vypěstujete nové návyky. Starejte se o svoji fyzickou kondici, věnujte se více sobě.

Opakujte si pozitivní prohlášení:- Končím se svou veškerou minulostí, jsem svobodný, zproštěn
všeho zla.-Zbavuji se veškeré nahromaděné viny, strachu, zášti, zklamání a zaujatosti, jsem volný, čistý a svobodný.- Odpouštím všem, kteří mi ublížili a osvobozuji je od jejich viny, všichni budeme volní a šťastni.

Život celé naší planety je pouhý sen okamžiku. Štěstí našeho života záleží na druhu našich myšlenek. Kdybychom byli pořád šťastni, necítili bychom, že je to příjemné. Nebýt milován, to je smůla, ale nemilovat, to je neštěstí. Být šťastny sám a jiné blažit,  to je pravým úkolem člověka.Hodnocení článku:

Hodnocení: 
0
Zatím nehodnoceno

Angel Buna

Zaměření:

Dynamické cviky Tao pro zdraví, jsou opakem fyzických tělesných cviků a různých sportů, které nám dávají okamžitou tělesnou krásu, ale často nám zatěžují chod vnitřních orgánů a narušují jejich jemnou činnost. Teprve využíváním obou těchto systémů, lze dosáhnout dokonalé harmonie těla i duše a to v každém věku. Taoismus

 

Články:
http://ellib.bloger.cz/

- časopis Meduňka, číslo 2/2014
 

Kontakt:

Angel Buna

Web: http://www.cviky-tao.cz

Telefon: +420 731 107 27Další články autora
více