Jste zde


Pět Tibeťanu a rituál
Angel Buna

Jak si posilovat zdraví, duševní pohodu, autoritu a rozvíjet svou osobnost? Nemůžeme změnit realitu, ale můžeme změnit sebe a bojovat proti nezdarům? Vnitřní změnou svých návyku, zbavíme se závislosti na lidech a věcech. Spoléhejme sami na sebe. Lidský život je vzájemné závislý na přírodě a na současné realitě. Úspěchů je možno dosáhnout, jen tehdy zbavíme-li se starých návyků a vytvořením nových ve spojitosti s realitou. Ve volbě, kterou můžu učinit sami. Ovládáním svých emocí, zdokonalit sama sebe je dlouhodobá bolestivá a náročná činnost, ale je to jediné řešení. Zhodnoťte a učte se na vlastních chybách a na zkušenostech a úspěších jiných. Naše neúspěchy často omlouváme geny dědičnosti, zvyky a vztahy ve společnosti. Vnitřní svoboda člověka vzniká, když máme schopnost jednat na základě vlastního rozhodnuti, která jsou osvobozená od vnějších vlivů.

 

Vzít do svých rukou plnou odpovědnost za náš život a uvědomit si, ze naše chováni a jednáni je formováno našim vnitřním rozhodnutím. Nikdo nám nemůže ublížit, když mu to nedovolíme. Nemůžeme se přizpůsobovat podmínkám, ve kterých momentálně reálně žijeme a obhajovat se problémy z minulosti, ale aktivně je řešit. Převzít plně odpovědnost a iniciativu za to, co se děje, kolem nás, aby se věci uskutečnily, tak jak chceme my a ne jinak. Nikdy nesmíme svalovat vinu na okolí, ale uvědomit si, ze naše chováni je důsledkem naši volby, umět se přizpůsobit okolí.


Jeden typ lidí se vymlouvá, že ho ovlivňuje okolí a prostředí a jsou potom závislí na chováni druhých. Dovolují jim, aby je ovládali a řešili jejích problémy. Druzí se řídí hodnotami a s vlastního přesvěceni a chyby hledají v sobě. Nikdo je nemůže pak zranit, ubližovat jím a ovlivňovat je. Člověk, který nechce vědět co bude, schovává se a nevěří ničemu, vytváří podmínky a možnost, aby byl ovládán a manipulován druhými, ale ten, který hledá chyby a problémy v sobě, začíná s myšlenkou a jasnou představou svého cíle. Dosahuje konkrétní řešeni a úspěch.


Proto hlavní vnitřní uspokojení a vnitřní postoj, je ovadání svých emocí. To je základ pro správné vlastní rozhodnuti.Vytvořit si vlastní přirozenou autoritu, která nedovolí druhým vás ovlivňovat. Respektuje náš a bere naše názory a váží si nás. Prvním předpokladem pro zvládnuti emocí, je dobrá tělesná kondice a harmonie těla a duše. Jednou z cest jak posílit svůj emoční potenciál je naučit se pracovat na svém vnitřním stavu. Využit tělesných a vnitřních cviků pro posíleni své psychiky, emocí a získaní většího sebevědomí a sebedůvěry.


Většina lidí je v zajetí svého těla a negativních emoci a nejsou schopní se zbavit svých starých návyku, depresí a strachu. Nemá jíž ani sílu, vést nový šťastný a harmonicky život. U nás jsou velmi oblíbené cviky Pět Tibeťanu, které je možno doplnit o plný nádech do plic a pozvolný dlouhý výdech, kde dojde velkému okysličení naši krve. To napomáhá pro harmonizaci naši nervové soustavy a emocí. Vesmírné energii, která prostřednictvím zvýšeného napěti, posiluje naši psychickou stabilitu. Vědomé řízené dýchání významné zlepši celkový oběh krve a harmonizuje tělo a duši. Dává mám vnitřní pocit uspokojeni a pohody a zbavuje nás deprese a strachu.


Cvičit Pět Tibeťanu jako rituál, cvičíme těsně po probuzeni v alfa hladině, před čistěním zubů dosáhneme i hygieny duše. Dojde k rovnováze energie těla i duše. Pravidelné provádění rituálu Vám pomůže, cítit se mnohem mladší a vitálnější, navodí dobrou náladu. Zbaví Vás všech neduhů a negativních myšlenek.


Rituálem přijímáme vesmírnou energii, která přivádí Vaše tělo opět k rovnováze a tato činnost má blahodárné účinky na obnovu vnitřní sily a harmonie. Naučíte se správně dýchat i pozitivnímu myšlení, kdo umí ovládat vesmírnou energii, pro toho neexistuje v živote nic nemožné. Dokáže překonat různé problémy i potíže a dosáhne klidu i harmonie.


Cvičte s námi:

1.rit. Postavíme se vzpřímeně a s hluboká se nadechneme, upažíme obě ruce do výše ramen a při dlouhém výdech se točíme jen do práva, každý vlastni rychlostí (ve směru hodinových ručiček) Po celou dobu otáčení dlouze vydechujeme a energie mám prochází celým tělem.

2.rit. Položíme se na záda a při hlubokém nádechu zvedáme nahoru najednou hlavu a nohy. Ramena, celá páteř a hyzdě zůstávají na zemi. S páteři se nesmi hýbat. (V Tibetu se říká , že je páteř zlatá hůl) S dlouhým výdechem spouštíme hlavu a nohy.

3.rit. Vzpřímený klek, opíráme se o špíčky prstu u nohou. Ruce necháme volně podél těla. U dlouhého výdechu, dáme bradou dolu k hrudníku. Při hlubokém nádechu vypneme prsa, hlavu zvedneme a držíme rovně, díváme se 45 stupňů vzhůru. S dlouhým výdechem se uvolníme a díváme se dopředu.

4.rit. Sed - dlaně rukou opřeme vedle těla Prsty směřují dopředu a nohy ohneme tak, abychom získali pří zvednutí těla do můstku v kolenou uhel 90 stupňů. S dlouhým výdechem, bradou dolu k hrudníku a s nádechem zvedneme tělo do můstku. Při výdechu se vracíme do sedu a hyzdě položíme mezi ruce.

5. rit. Klik, ruce opřeme o dlaně, nohy opřeny o prsty. S hlubokým nádechem zvedáme (hyzdě) tělo nahoru s oporou o dlaně a prsty nohou. Bradu sklopíme k hrudníku. S výdechem se vrátíme do původní pozice.


V knížkách se uvádí, že každý cvik Pěti Tibeťanu se provádí 21 krát , bez techniky dechu jde o cvičení, které posiluje svalstvo a klouby Rituál se provádí max. 7 krát a hlavní pozornost se kladena na plný nádech a pozvolný dlouhý výdech. Dochází k velkému okysličení krve, to napomáhá harmonizaci naši nervové soustavy a emocí. Posiluje naši psychickou stabilitu a harmonizuje tělo a duši.


Rituál je dobrou přípravou pro cvičení vnitřních cviků, které posilují vitalitu našich vnitřních orgánů a žláz. Udržuje stabilitu zdraví a pružnosti našeho těla a zajišťují nám dlouhověkost

Hodnocení článku:

Hodnocení: 
0
Zatím nehodnoceno

Angel Buna

Zaměření:

Dynamické cviky Tao pro zdraví, jsou opakem fyzických tělesných cviků a různých sportů, které nám dávají okamžitou tělesnou krásu, ale často nám zatěžují chod vnitřních orgánů a narušují jejich jemnou činnost. Teprve využíváním obou těchto systémů, lze dosáhnout dokonalé harmonie těla i duše a to v každém věku. Taoismus

 

Články:
http://ellib.bloger.cz/

- časopis Meduňka, číslo 2/2014
 

Kontakt:

Angel Buna

Web: http://www.cviky-tao.cz

Telefon: +420 731 107 27Další články autora
více