Jste zde


Dyslexie
Iva Hédlová

Děti, které při výuce čtení a psaní obtížně rozeznávají písmena a slova, jsou postiženy dyslexií.

 

Jde o poruchu učení, která do jisté míry postihuje asi jednu osobu z deseti. Jedné pětadvacetině populace způsobuje závažné potíže. Za jednu z hlavních příčin se považuje dezorganizace mozkových buněk v oblasti řečových center.


Dyslexii lze u dětí diagnostikovat v pátém nebo šestém roce, po nástupu do školy, kdy učitel zpozoruje jejich obtíže při čtení. Často se těžko učí řady, tzn. Např. dny v týdnu či měsíce v roce. Navíc mají potíže s rozlišováním hlásek a písmen.


Postižený také někdy trpí dyskalkulií , kdy se těžko učí čísla. Dítě např.při psaní adresy udá číslo domu 27 místo 72. Tyto obtíže nelze odstranit, postiženého provázejí po celým život. Nyní již však lze udělat mnoho pro to, aby se dyslektici se svojí obtíží naučili žít, někdy lze dokonce příznaky odstranit úplně či alespoň z části.


Při podezření na dyslexii je nutné pořádně prověřit zrak a sluch dítěte, poruchy učení mohou vyvolávat také ony.


Konzultace s učitelem - výuka do značné míry závisí na ROZSAHU PORUCHY V KONKRÉTNÍM PŘÍPADĚ. Dyslektické dítě potřebuje pečlivě rozvržený program rozvoje, založený na struktuře slov.


Co dělat a nedělat s dyslektickým dítětem

  • Dyslektikovi čtěte - i když už překročil dvanáctý rok věku. Potřebuje veškerou možnou pomoc a podporu doma i ve škole.
  • Zajímejte se o domácí úkoly a zápisky ze školy a procházejte je společně se svým dítětem.
  • Pokuste se získat magnetofonové nebo videonahrávky četby a povzbuzujte dítě také k tomu, aby v rádiu a televizi sledovalo hry, které jsou součástí povinné četby.
  • Vytvořte si dobré vztahy s učiteli dítěte a ujistěte se, že znají jeho speciální potřeby.
  • Pochvalte každý úspěch nebo zlepšení. Třeba i správné vytáčení telefonních čísel.
  • Pomozte dítěti, které se učí rozeznávat levou a pravou stranu. Např. umístěte zvonek na kole na pravou stranu a řekněte mu, aby jezdilo na té straně, kde má zvonek.
  • Nehubujte dítě, má-li potíže se zavazováním tkaniček - povzbuzení je základ.
  • Neztrácejte trpělivost, učí-li se dítě kalendář s obtížemi - pomozte mu, aby se ve dnech a týdnech vyznalo.
  • Nefavorizujte „ normální „ bratry a sestry.
  • Nevoďte dítě od jednoho specialistovi ke druhému jen proto, abyste ještě znali názor někoho jiného. Dítě to zneklidňuje. Najděte si někoho, komu budete důvěřovat a vydržte s ním.

Co doporučují alternativní terapeuti:

Osteopatie - terapeuti prohlašují, že mohou pomoci tam, kde je příčinou špatná poloha obratlů a páteřních kloubů.

Léčení skrze Vyšší Já - odstraní z podvědomí negativní programy a bloky a pomůže tak dítěti k mnohem lepší orientaci. Zlepšuje výsledky ve škole.


Stanovisko klasického lékařství
Lékař si s vámi rád probere jakékoliv poruchy učení, které může dyslektické dítě mít a poskytne mu pomoc a podporu podle svých nejlepších schopností.

Slavní dyslektici:

Leonardo da Vinci - umělec a vědec

August Rodin - sochař

Thomas Edison - vynálezce

Albert Eistein - otec moderní fyziky


Iva Hédlová - na základě podkladů z Reader´s Digest a svých zkušeností
Hodnocení článku:

Hodnocení: 
0
Zatím nehodnoceno

Iva Hédlová

Zaměření:

Ezoterika, alternativní medicína

Kontakt:

www.zdravi4u.cz
ivahedlova@volny.cz
737151843

Web: www.zdravi4u.cz

Telefon: 737151843Další články autora
více