Jste zde


Co je to řízené dýchaní

Hranice lidského věku se reálně neustále prodlužuje. Je stále větší počet lidí kteří se dožívají vysokého věku. Na druhé straně je stalé více zdravotních problému: mozkové srdeční pří hody dýchací obtíže zhoubné nádory apod. Co dělat pro to abychom byli zdraví aktivní a vitální v každém věku a zajistili si aktivní dlouhověkost? Vyhýbat se stresu mít trvalý aktivní přístup k životu přiměřeně podle svého věku se věnovat sportu a... více

Jak dosáhnout štěstí, pohody a úspěchů.

Často se ptáme sami sebe proč jeden člověk žije šťastně v bohatství a blahobytu jde od úspěchu k úspěchu těší se obdivu i úctě ostatních a je stále zdravý.  Druhý  žije neúspěšně je plný smutku nejistoty strachu žije v chudobě a je často nemocen. Ten kdo hledá problémy a chyby v sobě začíná s myšlenkou a jasnou představou svého cíle. Dosahuje konkrétní řešení a úspěch. Žije šťastně v bohatství a blahobytu. Jde od úspěchu k... více

Jak si udržet stálou kondici, aktivitu a vitalitu

Žijeme v době  nejen ekonomické ale i duševní krize. Proto se často ptáme jak si udržet stálou kondici aktivitu vitalitu a trvalé zdraví. To je otázka našeho každodenního života. Je hodně informací a knížek o cvicích způsobu dýchání a meditaci ale tělo nám chátrá a jsme pořád nervózní a nemocní. Snažíme se žít zdravě a přejít na nový životní styl nejde nám to. Kde je to tajemství když víme že všechny problémy a nemoci jsou odrazem našeho... více

Pět Tibeťanu a rituál

Jak si posilovat zdraví duševní pohodu autoritu a rozvíjet svou osobnost? Nemůžeme změnit realitu ale můžeme změnit sebe a bojovat proti nezdarům? Vnitřní změnou svých návyku zbavíme se závislosti na lidech a věcech. Spoléhejme sami na sebe. Lidský život je vzájemné závislý na přírodě a na současné realitě. Úspěchů je možno dosáhnout jen tehdy zbavíme-li se starých návyků a vytvořením nových ve spojitosti s realitou. Ve volbě kterou můžu učinit... více

Tajemství štěstí a úspěchu

Miliony lidí na celém světě se každý den snaží dosáhnout svých cílů. Realizovat své sny přání a touhy. Vynakládají na to veškeré úsilí ale převážně bez valných výsledků. Proto se pachtí dál. Další skupina jsou ti kteří svých cílů dosahují a to s vypětím všech svých sil. Záhy však jišťují že jejich splněná přání nemají tu hodnotu o které snili. Proto si stanovují nové a vyšší cíle a věří že realizací některého dojdou naplnění... více

Osobnost - to je naše vizitka

Proč je život jednoho člověka plný smutku nejistoty a strachu žije v chudobě a je často nemocen. Druhý žije šťastně v bohatství a blahobytu jde od úspěchu k úspěchu těší se obdivu i úctě a je stále zdravý. Aktivita v každém věku a pravidelné sledování vývoje novým věcí je nezbytným předpoklad pro rozvoj pracovní a osobní činnosti člověka v součastné době.Součastná úspěšnost každého jednotlivce je založená na sledování rozvoje společnosti a... více

Umění Tao -Taoismus II.

Charakteristika osmi principů Tao. 1. Filozofie Tao nám odhaluje logiku jíž podléhá vývoj našeho života a osudu. S využitím znalostí pojmů vědomí a podvědomí minulost přítomnost a budoucnost a sestavením osobního plánu odstraníme staré návyky závislosti a problémy. Obnovením síly našeho instinktu a intuice posílíme naší vůli sebevědomí a sebedůvěru. Ukazuje nám jak dosáhnout svých cílů a dlouhověkosti. Duševní rozvoj bez neustálého zájmu o své... více

Umění Tao -Taoismus I.

Taoismus je jedním ze základních směrů východní filosofie jenž vznikl v 5.století př. Kr. Zakladatel Lao-c' formuloval jeho strukturu. Hlavni kniha "Tao te ťingu" (Kniha o Tao a ctnosti) nás učí že člověk se nemá dát omezit věcmi tohoto světa ale osvobodit se od nich. Učinit v sobě vnitřní klid a osvobodit se od žádostí a vášní. Nechtít nic víc než to co potřebujeme. Být trvale skromný a pokorný a neuchýlit se od své přirozenosti a nebýt na nikom závislý... více