Jste zde


Umění Tao -Taoismus II.
Angel Buna

Charakteristika osmi principů Tao.

 

1. Filozofie Tao nám odhaluje logiku, jíž podléhá vývoj našeho života a osudu. S využitím znalostí pojmů vědomí a podvědomí, minulost, přítomnost a budoucnost a sestavením osobního plánu, odstraníme staré návyky, závislosti a problémy. Obnovením síly našeho instinktu a intuice posílíme naší vůli, sebevědomí a sebedůvěru. Ukazuje nám jak dosáhnout svých cílů a dlouhověkosti. Duševní rozvoj bez neustálého zájmu o své zdrávi nevede k harmonizaci těla a duše. Tao představuje řadu pouček, jimiž se můžeme řídit individuálně, abychom dosáhli úspěchu. Spočívá na poznání obecně platných zákonitostí, jež jsou sice skryty, ale projevují se vždy a všude. Nabízí nám podrobné informace o metodách vhodných k vedení a stimulaci společenského a individuálního osobního vývoje.


2. Tao vnitřní cviky pro zdraví vycházející z chovaní různých zvířat, směrové cviky, cviky zvěrokruhu a cviky posilující nervovou soustavu. Velmi důležité je u těchto cviku technika dýchání. Jedná se o hluboký nádech do plných plic a při dlouhém výdechu se napnou cvaly a vesmírná energie proudí prostřednictvím čaker do jednotlivých žláz.


Sestava vnitřních cviků, které pomocí správného dýchání podporují proudění vesmírné energie v našem těle. Tato energie svou vibrací posiluje všechny vnitřní orgány a celou naší nervovou soustavu. Stabilizuje zdraví, působí preventivně proti všem chorobám a léčí naše nemocné orgány. Obnovuje sílu našeho instinktu a intuice a prodlužuje naše mládí. Posiluje naší vůli, sebevědomí, sebedůvěru a prodlužuje lidský život. Jsou opakem fyzických tělesných cviků a různých sportů, které nám dávají tělesnou krásu, ale často nám zatěžují chod vnitřních orgánů a narušují jejich jemnou činnost. Teprve využíváním obou těchto systémů, lze dosáhnout dokonalé harmonie našeho těla i duše. Jednoduchý systém denních dýchacích cvičení plný nádech a dlouhý výdech je základem "vnitřních cviků" navozující vzájemnou harmonie mezi jin a jang a tím udržují zdraví v organizmu, posilují tělo i duši.


Vibrační meditace manter nám nejenom pročisťuje čakry a posiluje vnitřní organy, ale hlavně se učíme plnému nádechu a dlouhému výdechu. Vibraci při výdechu přebírá naše podvědomí a to nám prodlužuje dech bez našeho přičinění. Známe 32 manter, které působí i na naše meridiány. Pro začátek stačí používat jen 4 základni mantry, které uvádím: O a M vibruje 7, 6 a 5 čakra, MA a NY 4 a 3, PE a GY 2 a 1, HU a M všechny čakry. Pravidelná vibrační meditace posiluje vnitřní orgány, uzdravuje naše neduhy a působí preventivně na naše zdraví. Posiluje a stabilizuje nervovou soustavu, ovládá emoce a city. Tibetský pohled na čakry je jiný, než indický. Jejích charakteristiku najdete na webových stránkách Centra Eerie.


3. Tao vyrovnané výživy má podstatnou roli v našem životě. Důležitá je rovnováha mezi kyselostí a zásaditostí. Využívat více vlákniny, vitamínů a minerálních látek. Diferencovaná strava podle našich potřeb, našeho zdravotního stavu a věku. Výživa posiluje imunitní systém, dodává nám energii, zvyšuje a ovlivňuje naši aktivitu a odolnost.


4. Tao zapomenutých (opomíjených) poživatin, bylin a zeleného koření, jejich využívání při obohacování stravy, což je pravidlem a zásadou taoistické životosprávy. V účinném nasazování bylin a zeleného koření proti zdravotním potížím nejen léčí, ale trvale posiluje náš organismus.


5. Tao masáží, vyrovnávání a zvyšování energie. Pomáhá vracet zdraví druhým. Technika masáží, se soustřeďuje na dráhy meridiánů a na cirkulaci energie tělem k posilování a prodlužování životních funkcí.


6. Tao moudrost pohlavního života. Posiluje životnost pohlavních orgánů s využitím pohlavní energie k léčení různých specifických neduhů.


7. Tao umění sebeovládání. Ovládnutí energie, která nás obklopuje k získání sebedůvěry a jistoty. Využít svou přirozenost a poznatky o chování druhých k dosažení dokonalé vlády nad sebou i druhými k získání úspěchu a sebeuspokojení. Není problém naučit se tomuto umění naučit se sami uspokojit. Neboť často využíváte služeb lidí, kteří si sami nemohou pomoci a radí druhým. Sami jsou nemocní, mají osobní, rodinné nebo pracovní a finanční problémy. Věštec musí být zdravý, aktivní a vitální v každém věku. Neptejte se jen na živnostenský list, ale na jejich zdraví. Uvědomte si ,že nemocní lidé mají zvýšenou vnímavost, ale tu by měli použít na řešení svých problémů.


a) - Věštecká umění vykládání tarotu a karet nám dávají různé informace i upozornění a vedou nás životem. Je možné si vést i záznamy o otázkách a odpovědích a podle potřeby je využívat. Najděte si oblast, která Vás plně uspokojí a stane se Vaším pomocníkem i zábavou.


b) - Na základě systému věštění z rukou můžeme zjistit vlastnosti člověka. Čary nám dávají informace o charakteru a zdravotním stavu. Proměnnými drahami čar z rukou charakterizují vývoj osobního i profesionálního potenciálu každého člověka a mohou upozornit na nebezpečí a osobni slabosti. Poznáme-li včas tyto vlastnosti nebo návyky, dokážeme jim čelit nebo s nimi dále pracovat.


c) - Pozorné studium rysů obličeje určitého člověka (nebo vlastního obličeje) odhalí momentální schopnosti člověka, jeho osobní vlastnosti, zdravotní stav. Tato metoda slouží každému, kdo ji zvládne, jako vodítko k určení dalšího postupu k dosažení úspěchu.


d) - Taoistická numerologie (nauka o magickém významu čísel) odhalí nám situaci a poučí o cestách, jenž charakterizují náš život.


e) - Astrologický systém podle Severky, je úplnější než astrologie, umožňuje poznat náš osud a finanční budoucnost, fyzické a duševní vlastnosti sebe, partnera, dětí a další aspekty života.


f) - Systém směru je založený na poznání různých fyzikálních přírodních zákonů a zejména na poznání zákonitostí elektromagnetické energie. Dokonalá znalost těchto sil a zákonitostí nám usnadní vlastní orientaci v prostředí a poloze nemovitého a dalšího majetku.


g) - Studium symbolů se věnuje odhalování významu forem různých zákonitostí, které podmiňují přírodní jevy. Poznávání a využití meteorologických změn i tendencí ve vývoji různých záležitostí.


8. Tao pro úspěch - odhaluje mechanismy, jimiž se řídí různé důležité životní události a síly, které těmto záležitostem dávají směr. Metody analýzy těchto sil, s jejichž pomocí je možné určit schémata vývoje a vypracovat na jejich podkladě strategii úspěchu. Pomáhá nám dát správný směr a náplň naší každodenní činnosti na základě obecně platných zákonitostí.


Metody analýz:


a) - Studium symbolů a znaků představujících konečné proměny, které se odehrávají ve vesmíru. Současně podléhají přesným zákonitostem platným ve fyzice, v chemii, v biologii v geometrii, algebře a v dalších odvětvích matematiky a ostatních věd.


b) - Tao zvratu se opírá o studium společenské filozofie a psychologie jednání tak, jak je zachycuje soubor 64 hexagramu I-tingu. Tvoří ho šest čar, které dohromady představují současnou etapu v osobním a společenském životě.


c) - Předvídání budoucnosti podle prostoru a času. Princip cyklického pohybu. Co se děje, se znovu opakuje v jiné formě. Studiem jevu v časoprostoru. Správně vykládat jevy, jenž se dějí v hranicích času tak, jak my ho chápeme a vnímáme.


Osm pilířů taoismu obsahuje poznání všech stránek naší každodenní existence. Jejich pojetí odpovídá požadavkům plného uspokojení základních fyzických a duchovních potřeb a tím nám umožňuje využít a rozvinout všechen náš lidský potenciál.

Hodnocení článku:

Hodnocení: 
0
Zatím nehodnoceno

Angel Buna

Zaměření:

Dynamické cviky Tao pro zdraví, jsou opakem fyzických tělesných cviků a různých sportů, které nám dávají okamžitou tělesnou krásu, ale často nám zatěžují chod vnitřních orgánů a narušují jejich jemnou činnost. Teprve využíváním obou těchto systémů, lze dosáhnout dokonalé harmonie těla i duše a to v každém věku. Taoismus

 

Články:
http://ellib.bloger.cz/

- časopis Meduňka, číslo 2/2014
 

Kontakt:

Angel Buna

Web: http://www.cviky-tao.cz

Telefon: +420 731 107 27Další články autora
více