Jste zde


Tajemství štěstí a úspěchu
Angel Buna

Miliony lidí na celém světě se každý den snaží dosáhnout svých cílů. Realizovat své sny, přání a touhy. Vynakládají na to veškeré úsilí, ale převážně bez valných výsledků. Proto se pachtí dál. Další skupina jsou ti, kteří svých cílů dosahují a to s vypětím všech svých sil. Záhy však jišťují, že jejich splněná přání nemají tu hodnotu, o které snili. Proto si stanovují nové a vyšší cíle a věří, že realizací některého dojdou naplnění. A tak to jde stále dokola.

 

A pak jsou tu ještě další - ti, kteří sní, tvoří, plánují a vše se jim daří a navíc je na této cestě splněných přání provází pocit neskonalého blaha, pohody a klidu. Jsou to ti, které si, jak se zdá, štěstěna vybrala za své společníky na celý život a nad kterými s největší pravděpodobností drží svou ochranou ruku rovnou celá kavalérie andělů. Je jednoduché je poznat a téměř nemožné si jich nevšimnout - v jejich stopách roste krása a zanechávají v životech druhých zvláštní omamnou vůni - jakýsi magický nádech neskutečna. Jsou to ti, kteří byli obdařeni zvláštní silou a bylo jim umožněno poznat Tajemství štěstí a úspěchu.


Toto tajemství není samo o sobě nikterak tajné a nikdo jej pečlivě nestřeží, ale z mnoha rozličných důvodů zůstává většině naší populace skryto.Stejně jako všechny děje na světě mají i úspěch a štěstí své příčiny a důsledky.Výsledky mého poznání jsem zkoncentroval do systému nazvaného "Tajemství štěstí a úspěchu," které Vám nyní s velkou radostí předkládám. Napojení na tento energetický systém umožní komukoliv dosažení zcela optimálního a harmonického způsobu života a to naprosto. Jinými slovy zcela absolutně.


Chcete-li se stát milionářem, duchovním mistrem, krasobruslařem, špičkovým kuchařem nebo mít harmonické vztahy, zbavit se nemocí, postavit dům, či cokoliv jiného, prostě ať jsou vaše sny a přání jakákoliv, budete muset udělat několik kroků k tomu, aby se z oblasti vaší představivosti přesunuly do vámi prožívané reality.


Určitě si budete muset uvědomit, jaký je váš současný život. Učinit takovou malou kalkulaci nebo spíš na svůj současný stav pohlédnout drobnohledem lásky a akceptovat tuto situaci takovou jaká je, není totiž možné vytvářet novou realitu, když jsme současně připoutáni svou nespokojeností, hněvem, nenávistí či jinými negativními emocemi k životu, který rádi nemáme a přesto jej žijeme. Není jednoduché přijmout to, co nemáte rádi, ale je to snad jediná možná metoda, jak připravit vlastní život pro vytvoření nových podmínek.


Zvládnete - li toto, musíte si uvědomit, co skutečně, ale skutečně chcete. Že to vypadá jednoduše? Ne, tak to rozhodně není - málokdo totiž opravdu ví, co si přeje. Jistě, všichni máme mnoho snů a cílů, ale většina z nich nevychází z nás samotných. Jsou to naučené vzorce, které se velmi často neslučují s naší podstatou a směrem, kterým se chceme vydat. Proto člověk, který chce mít radost z realizace svých plánů si musí nejprve ujasnit, jaké cíle to přesně jsou. Toto ujasnění lze docílit jednoduchým způsobem - otočením vědomé pozornosti do svého nitra. V každém člověku jsou v podvědomí vepsány odpovědi na všechny otázky, které toužíme znát. Proces uvědomování skutečného směru naší cesty, opravdové povahy našich snů a přání je uchvacující a radostně povznášející.


Ale pouhé uvědomění by nás k realizaci posunulo jen o píď. K tomu, aby váš duševní potenciál mohl realizovat vaše přání v reálném čase a místě, je třeba přesně konkretizovat přání. Proč? Protože tato situace je naprosto stejná, jako kdybyste přišli do autosalonu a prodejci řekli, že chcete auto. Pravděpodobně by následovala logická odpověď a Jaké auto? Osobní, nákladní, jakou barvu, obsah motoru, v jaké cenové relaci? A kdy jej chcete? To jsou upřesňující otázky, které je velmi důležité si položit a nalézt na ně odpověď. Když tyto odpovědi máte, představujte si co nejpřesněji, jak se váš sen stává skutečností. Pak zbývá už jen jediné - neulpět na představách.


Vše v životě roste a prospívá, když má prostor a tak je tomu i s vašimi sny. Nejdřív je musíte operovávat a potom, aby došly naplnění, je s radostí propustit do nekonečného prostoru vesmíru. Toto vše maximálně podpoříte pomocí speciálně sestavených meditačních technik, které přelaďují vlnění mysli na hlubší frekvenci. Díky tomu je možné svých cílů a pocitu naplnění dosáhnout.


Dodržujte tato pravidla:

 • Překážku i prohru přijímejte s klidem, ale snězte se analyzovat důvody neúspěchu a neopakovat ho.
 • Nebojte se rizika.
 • Každá nová informace budiž pro Vás přínosem, i když možná teď ještě nevidíte možnost jejího využiti.
 • Stanovte si osobni cíl svého postupu, krátkodobý i dlouhodobý a dodržujte ho.
 • Ovládejte se, nestavte na obdiv své city.
 • Buďte pozorní a milý k druhým, nikdy se neuchylujte k násilí nebo ponižování jiných lidí.
 • Nepodceňujte žádnou činnost i z té, která je Vám nepříjemná se snažte vytěžit něco pro sebe.
 • Nikdy nedělejte nic samoúčelně.
 • Nebojte se žádné překážky.
 • Nebojte se žádné práce, protože v každé lze najit něco pro Vás život pozitivního.
 • Buďte příjemní,vseli, vystupujte věcně a rozhodne.
 • Buďte nápadití, musí se o Vás vědět, nesnažte se však prosazovat jen vlastni názory za každou cenu.
 • Zbavte se konfliktnosti.
 • Plňte všechny pokyny svého podvědomí.
 • Oblékejte se slušně, ale nikoliv výstředně.
 • Snažte se být skromnější, nechlubte se, ale ani nestavte na obdiv své připadne neúspěchy.
 • Najdete si přátele, kterým můžete důvěřovat a kteří maji podobny životni styl jako vy.

Hodnocení článku:

Hodnocení: 
0
Zatím nehodnoceno

Angel Buna

Zaměření:

Dynamické cviky Tao pro zdraví, jsou opakem fyzických tělesných cviků a různých sportů, které nám dávají okamžitou tělesnou krásu, ale často nám zatěžují chod vnitřních orgánů a narušují jejich jemnou činnost. Teprve využíváním obou těchto systémů, lze dosáhnout dokonalé harmonie těla i duše a to v každém věku. Taoismus

 

Články:
http://ellib.bloger.cz/

- časopis Meduňka, číslo 2/2014
 

Kontakt:

Angel Buna

Web: http://www.cviky-tao.cz

Telefon: +420 731 107 27Další články autora
více