Jste zde


Existenciální analýza a Reiki

Irvin D. Yalom zjistil že v psychoterapii hrají zvlášť důležitou roli čtyři konstanty: 1. nevyhnutelnost smrti vlastní a těch které máme rádi 2. svoboda uspořádat si život podle našeho přání 3. naše konečná osamocenost 4. absence jakéhokoli zřejmého smyslu našeho života. Vypráví příběhy pacientů kteří se obrátili o pomoc... více

Redfieldovo Celestinské proroctví

Kniha Celestinské proroctví (The Celestine Prophecy) Jamese Redfielda vyvolala velký čtenářský ohlas protože se dotýká psychologických a duchovních otázek které si poslední dobou klade stále více lidí. Hlavní hrdina který touží poznat smysl života se vypraví do Peru aby pátral po tajemném Rukopisu objeveném v Celestinských ruinách jehož šíření se oficiální místa snaží všemi prostředky potlačit. Rukopis formou devíti vhledů osvětluje cestu... více

Zpráva o sebepoznání: Všechno má svůj čas

POZNEJ SEBE SAMA! Lepší poznání charakteristických rysů vlastní osobnosti a pramene osobních zkušeností přispívá k lepší orientaci a k informovanějšímu rozhodování o vlastním životě; o tom co budeme dělat jak budeme řešit problémy jak budeme trávit volný čas s kým a jak budeme žít atd. atd. Lepší uspořádání záležitostí vlastního života pak přirozeně vede k radostnějšímu šťastnějšímu a kvalitnějšímu životu jehož konkrétní podobu si asi... více

Spirála úspěchu VIII. - Ethos, pathos, logos

Model mezilidského vztahu Nejčtenější lekcí základního cyklu Spirály úspěchu byla druhá lekce věnovaná rozvoji vztahové inteligence. Při zpětném hodnocení mi ale paradoxně připadá že mentální model nabízený touto lekcí nebyl zrovna nejpoužitelnější či nejzajímavější. Model založený na pojmech osoby obsah a předmět je základem především právních vztahů. Když se podíváte do nějaké učebnice práva najdete ho tam. Dobré mravy a kodifikovaná... více

Spirála úspěchu VII. - Životní filozofie efektivního člověka

Cíl Cílem této lekce je prohloubit naše poznání rytmu a řádu proměn a hledat to co se nemění. Na čem v našem životě opravdu záleží? Pro co stojí za to žít? Moudrost a láska Na začátku tohoto seriálu jsme při úvahách o podstatě a zákonitostech úspěchu v informační společnosti přijali hypotézu že kritickými faktory úspěchu jsou znalosti a vztahy. Další lekce přinesly řadu podnětů jak jedno i druhé rozvíjet. Nyní v závěru seriálu je ta správná... více

Spirála úspěchu VI. - Rytmus a řád proměn

Cíl Cílem této lekce je uvědomit si jak se rodí náš úspěch. Začneme dynamikou proměn ve čtyřech časových rovinách navážeme úvahou o vnitřních strukturách proměn inspirovanou I-ťingem. Nakonec porovnáme dva proaktivní přístupy k proměnám. Cit pro rytmus a řád proměn který je takto vedeným zkoumáním rozvíjen představuje esenci Spirály úspěchu. Rytmus proměn Udělejme si pohodlí uklidněme svou mysl nikam nespěchejme. Nyní zkusme vnitřně poodstoupit od... více

Spirála úspěchu V. - Harmonická myšlenkově-životní praxe

Cíl Cílem dnešní lekce je řečeno s Komenským: zavedení takového řádu v záležitostech celého života aby mysl každého člověka (ve všech svých věkových stupních příjemně zaměstnaná) se mohla stát zahradou radosti. Protože základem našeho myšlenkového řádu jsou mentální modely podíváme se nejdříve na ně. Pak rozebereme model myšlenkově-životní praxe který nám může pomoci harmonicky realizovat zvolenou strategii osobního rozvoje. Mentální modely... více

Spirála úspěchu IV. - Strategie osobního rozvoje

Cíl Strategie osobního rozvoje je jedním z kritických faktorů vašeho úspěchu. V této lekci Spirály úspěchu se můžete seznámit se standardním přístupem k strategickému řízení a využít ho na cestě za svými sny. Přístup si můžete také prakticky vyzkoušet na starobylé strategii kterou Ježíš ve svém kázání na hoře zformuloval takto: "Jak byste chtěli aby lidé jednali s vámi tak vy ve všem jednejte s nimi; v tom je celý Zákon i Proroci." (Matouš 7 12) Model... více

Spirála úspěchu III. - Čtyřfázový cyklus osobního rozvoje

Cíl Všechny návštěvníky serveru DušeCZ.com & Esoterika.cz spojuje zájem o duchovní rozvoj a osobní růst. K dosažení skutečného úspěchu však nestačí jenom zájem - duchovní rozvoj a osobní růst je plodem každodenního úsilí a hledání. Tato lekce vám nabízí přístup k osobnímu rozvoji který je podstatou Spirály úspěchu. Jeho zvládnutí vám umožní využít informace z DušeCZ jako inspiraci k systematickému rozvoji svých znalostí a dovedností celé své... více

Spirála úspěchu II. - Vztahová inteligence

Cíl Vztahová inteligence je schopnost navazovat a rozvíjet mimořádně dobré mezilidské vztahy. Tato lekce nabízí rámec ve kterém můžete svou vztahovou inteligenci rozvíjet. Přináší vám příležitost zdokonalit své umění poznávat analyzovat a rozvíjet své vztahy. Tajná stezka k úspěchu Spirála úspěchu není receptem na úspěch. Je návodem na výzkum vašeho osobního úspěchu. Pouhým přečtením článku získáte jen málo. Vlastním zkoumáním podle návodů v... více

Stránky