Jste zde


Spirála úspěchu VIII. - Ethos, pathos, logos
Ing., MBA Lubomír Straka

Model mezilidského vztahu

 

Nejčtenější lekcí základního cyklu Spirály úspěchu byla druhá lekce věnovaná rozvoji vztahové inteligence. Při zpětném hodnocení mi ale paradoxně připadá, že mentální model nabízený touto lekcí nebyl zrovna nejpoužitelnější či nejzajímavější. Model založený na pojmech osoby, obsah a předmět je základem především právních vztahů. Když se podíváte do nějaké učebnice práva, najdete ho tam. Dobré mravy a kodifikovaná pravidla jsou důležitou součástí našeho života a jako výchozí rámec pro poznávání, analyzování a rozvíjení vztahů to není úplně špatné. Ale lze najít i lepší modely.


Už staří Řekové včlenili do své filozofie tři základní prvky, kterými je ovlivněn vývoj vztahu mezi lidmi. Jsou to ethos, pathos a logos. Tyto tři prvky tvoří alternativní mentální model, s jehož pomocí můžete poznávat, analyzovat a rozvíjet své vztahy s druhými lidmi. Všimněte si, že jde opět o triadický model (tedy model tvořený třemi prvky - triádou, viz Spirála úspěchu - V.) Co tyto tři prvky znamenají a jak je můžete rozvíjet?


Ethos
Ethos je dán kvalitou vašeho charakteru, vaší opravdovostí, otevřeností a důvěryhodností. Je dán vaší integritou, tj. jednotou vašich myšlenek (vnitřních pohnutek a záměrů), slov a činů. Chcete-li rozvíjet svůj ethos, pak:

 • Poznávejte sami sebe. Určete své hodnoty, motivaci a osobnostní typ.
 • Formulujte svoji vizi a buďte zaujatí. Najděte to, co máte rádi, a mějte rádi, co děláte.
 • Buďte ohleduplně odvážní. Chovejte se příjemně, ale buďte i vytrvalí.
 • Buďte tolerantně důslední a vstřícně zásadoví.
 • Pozorně naslouchejte a jasně se vyjadřujte. Přitom přenášejte svou vizi na ostatní, efektivně a s důvěrou.
 • Kontrolujte pokrok a výsledky. Zjistěte, kde jste, pak se dostaňte tam, kam se dostat chcete.


Pathos
Pathos znamená schopnost vcítění do druhého - empatii, naslouchání a pochopení. Chcete-li rozvíjet svoji empatii, pak:

 • Naučte se opravdově vyjadřovat své pocity, aby měli ostatní šanci vcítit se do vás.
 • Hlídejte příležitosti, kdy se můžete vy vcítit do bližních! Získávejte zpětnou vazbu, kdy a jak pocítili vaše vcítění a jaké chování z vaší strany na ně působilo blahodárně.
 • Naslouchejte aktivně! Když už opakujete, co jste slyšeli, signalizujte svému protějšku, že o něj máte zájem.
 • Když pozorujete, jak jsou vyjadřovány pocity, nezaměřujte se na jediný znak - např. na smích. Mohlo by vás to zmást. Pozorujte i tón hlasu, dech nebo gesta.
 • Abyste rozpoznali temné stránky vcítění, naučte se rozlišovat mezi pravým a "handlířským" vcítěním. Nejjistěji se temné stránky dají rozpoznat, když vyslovíte přání, která nejsou po chuti oslovenému.


Logos
Logos znamená racionální domlouvání, kdy v souladu se svými záměry (ethosem) a pochopením druhé strany (pathosem) hledáte okruh společných zájmů, očekávaných přínosů a možných činností. Jde o dialog, argumenty, hledání kompromisů nebo lépe synergií založených na principu výhra - výhra. Chcete-li rozvíjet svůj logos, pak:

 • Buďte sami sebou, na nic si nehrajte, nic nepředstírejte.
 • Svými slovy vyjádřete, jak rozumíte sdělení druhého. Klaďte doplňující otázky.
 • Ověřujte si, že vám bylo rozuměno. Klaďte zjišťovací a objasňovací otázky.
 • Vyjasňujte si své zájmy, svá očekávání a cíle, ke kterým společně směřujete.
 • Zformulujte základní pravidla hry. Zdůrazněte přitom, že to není projev nedůvěry, ale základ pro dokonalé porozumění a hladkou týmovou spolupráci.
 • Určete zdroje, které je možné použít.
 • Uvědomte si odpovědnosti i následky pro případ úspěchu i neúspěchu.
 • Takto spějte ke společné dohodě, kterou u nejdůležitějších věcí formulujte písemně.


Rozvíjejte svou vztahovou inteligenci


Tuto triádu - ethos, pathos a logos - použijte jako základ pro rozvoj své vztahové inteligence. Uvažujte o těchto třech konceptech, uvědomujte si, v jakých podobách se s nimi setkáváte v každodenním životě, shromažďujte s jejich pomocí fakta o svých vztazích s druhými lidmi, analyzujte souvislosti a svého poznání a pochopení využívejte při praktickém jednání. Chcete-li se inspirovat, přečtěte si třeba knihu Niterný leadership od Petera U. Bendera, knihu Člověk a čas od Petra Pacovského, knihu Vztahová inteligence - schopnost a umění získat si lidi od Stefana F. Grosse, knihu 7 návyků vůdčích osobností od Stephena R. Coveye nebo knihu Empatie - Vcítění v každodenním životě od Jiřiny Prekopové. Ale pokud se vám nechce běhat po knihovnách či knihkupectvích, můžete se nechat inspirovat výpisky z knihy Je-li život hra, pak má tato pravidla od Chérie Carter-Scottové, které pro vás zde na DušiCZ připravila Katka Svobodová.

Hodnocení článku:

Hodnocení: 
0
Zatím nehodnoceno

Ing., MBA Lubomír Straka

Zaměření:

Tělem i duší systémový analytik, který působí v oblasti manažerských informací, strategického řízení a podpory rozhodování. Zabývá se také projektovým řízením a řízením znalostí.

Kontakt: Nevyplněno

Web: Nevyplněno

Telefon: NevyplněnoDalší články autora
více