Jste zde


Spirála úspěchu II. - Vztahová inteligence
Ing., MBA Lubomír Straka

Cíl

Vztahová inteligence je schopnost navazovat a rozvíjet mimořádně dobré mezilidské vztahy. Tato lekce nabízí rámec, ve kterém můžete svou vztahovou inteligenci rozvíjet. Přináší vám příležitost zdokonalit své umění poznávat, analyzovat a rozvíjet své vztahy.

 

Tajná stezka k úspěchu

Spirála úspěchu není receptem na úspěch. Je návodem na výzkum vašeho osobního úspěchu. Pouhým přečtením článku získáte jen málo. Vlastním zkoumáním podle návodů v jednotlivých lekcích Spirály úspěchu můžete získat velmi mnoho. Ale jak už to bývá, nic není zadarmo. Nevložíte-li do svého výzkumu svoji energii a čas, neočekávejte žádné zázraky. Stačí 10 minut až půl hodiny denně, abyste po čase poznali výsledky, jen to zkuste. Chcete-li, můžete si Spirálu úspěchu představit jako takovou virtuální alchymistickou laboratoř vybavenou aparaturami, s jejichž pomocí můžete luštit tajemství svého úspěchu. V minulém díle jsme konstatovali, že cesta k úspěchu existuje vždy, jen každý musí objevit tu svou vlastní. Žádná znalost není absolutní, žádný recept není zaručený. Proto je lepší mít svou laboratoř, ve které si ingredience úspěchu namícháte na míru, podle své chuti.

Neláká vás to?


Těmi aparaturami v naší laboratoři jsou mentální modely. To jsou osobní představy o světě a o tom, jak věci fungují. V každém okamžiku našeho bdění používáme různé mentální modely, ať už si toho jsme vědomi nebo ne. Spirála úspěchu vám nabídne několik obecných mentálních modelů, které můžete "zasadit" do úrodné půdy své mysli, propojit je se svými znalostmi a zkušenostmi a přizpůsobit je svým potřebám. Jejich používáním budete ověřovat jejich užitečnost, rozvíjet je a zdokonalovat. Příkladem takového modelu, se kterým jsme se už setkali v úvodními díle, je model úspěchu tvořený šesti atributy (3P+3S).


Práci s mentálními modely krásně popisuje Paul Brunton v knize Tajná stezka: "Jedním klíčem k úspěchu ve vašem cvičení je myslit velmi pomalu. Kolo mysli musí být zpomaleno a tím pak nebude přebíhat od jedné věci k druhé, jak to činilo předtím. Myslete pomalu! Dále formulujte svá slova mentálně, s velkou pečlivostí a přesností. Pečlivě volte a vybírejte každé slovo! Tím se vaše myšlení ujasní, neboť nemůžete nalézt jasnou a definitivní větu, přesně vyjadřující myšlenku, dokud nebudete přesně vybírat svá slova."


Model mezilidského vztahu


Nejjednodušší model vztahu je tvořen třemi prvky: osobami, obsahem a předmětem.
Osoby mohou být jednotlivci nebo organizace a ve vztazích vystupují v různých rolích. Například osoby v pracovním vztahu vystupují v rolích zaměstnance a zaměstnavatele. Zaměstnanec v servisní organizaci může při výkonu své práce vystupovat v rolích technika, obchodníka nebo školitele. Každá osoba do vztahu, na kterém se podílí, vždy něco vkládá a něco očekává.
Obsah vztahu je tvořen vším, co vztah naplňuje. Jde o to, o čem osoby ve svých rolích mluví, na co myslí, co cítí, co dělají, jak se chovají a podobně. Osoby se při naplňování vztahu obsahem řídí určitými pravidly. Tato pravidla mohou být vědomá i nevědomá, vyslovená i nevyslovená apod. Příkladem výslovně daných pravidel je například pracovní smlouva.
Předmět vztahu je hodnota hmotného či nehmotného charakteru, ke které se váže jak obsah tak vklady a očekávání jednotlivých osob. Každá osoba má určitou představu o tom, jak by měl předmět vypadat a na základě toho jedná. Předmětem je například výrobek nebo služba, kterou zaměstnanec u zaměstnavatele produkuje.


Poznávání vztahu


První funkcí modelu je, že slouží k poznání skutečnosti. Na základě našeho modelu mezilidského vztahu si můžeme klást otázky:

 • S jakými osobami jsem se dnes setkal(a)? V jakých rolích jsem přitom vystupoval(a)?
 • O jakých předmětech jsme spolu mluvili? V jakém stavu tyto předměty jsou a jak se jejich stav mění?
 • Můžeme o tom spolu otevřeně mluvit? Vnímáme realitu podobně nebo se naše názory různí?
Při poznávání obecné pojmy osoba, obsah vztahu a předmět vztahu naplňujeme konkrétními představami. Měli bychom přitom být co nejvíce popisní, tj. nehodnotit, nedělat závěry, ale snažit se o co nejpřesnější vyjádření skutečnosti.


Analyzování vztahu


Druhou funkcí modelu je, že slouží k analyzování poznaného. Můžeme si klást otázky: ·

 • Jaké role jsou pro mě nejdůležitější a proč? K jakým předmětům se tyto role vážou?
 • ·
 • V jakém stavu bychom tyto předměty chtěli mít? V čem se naše představy shodují a v čem liší?
 • ·
 • Chápu dobře postoj druhé osoby? Chápe ona mě?
 • ·
 • Jakými klíčovými pravidly se náš vztah řídí?
 • ·
 • Jaký význam má vztah pro můj osobní úspěch?
 • ·
 • Co je dobré a co by se mohlo nebo mělo na vztahu zlepšit?
 • ·
 • Jak se mění nebo mohou změnit okolní podmínky? Jsou tyto změny příležitostmi nebo nástrahami pro další vývoj předmětu a vztahu?
Analyzování vztahů odkrývá souvislosti a přináší znalosti, které jsou klíčové pro naši vztahovou inteligenci. Při tom není nutné, abychom toto zkoumání podstupovali od samého začátku. Existuje řada knih o tom, jak získávat přátele a jak působit na lidi. V nich najdeme množství poznatků a při analýze konkrétních vztahů stačí zkoumat, zda a jak tyto poznatky v konkrétním vztahu platí.


Rozvíjení vztahu


Třetí funkcí modelu je, že slouží k ovlivňování analyzovaného. Můžeme si klást otázky:

 • Na které vztahy budu dnes soustředit svou pozornost a energii?
 • Jaká je ideální podoba tohoto vztahu - rolí, předmětu a obsahu?
 • Co konkrétního udělám pro to, abych se dnes ideálu přiblížil?
Rozvíjení vztahu přirozeně navazuje na analyzování a znamená cílevědomou snahu o změny k lepšímu. K tomu nezbývá než popřát odvahu změnit to, co změnit jde, pokoru přijmout to, co změnit nejde a moudrost v rozlišování jednoho od druhého.


Kontrolní otázky a úkoly


 • Vyberte si vztah, který je pro vás klíčový a vytvořte si jeho mentální model. Zkuste model stručně a výstižně napsat - písemná forma přispěje k preciznosti myšlení a formulací.
 • Uvědomujte si model při jednání s druhými.
 • Vyhraďte si večer 20 minut pro analyzování klíčového vztahu. Uvažujte i o možnostech jeho rozvoje.
 • Najděte si ráno chvilku na uvědomění si plánu rozvoje klíčového vztahu a snažte se během dne tento plán splnit.
 • Jaké vlastnosti vztahu jsou podle vás nejdůležitější?
 • Jaké knihy zabývající se mezilidskými vztahy můžete ostatním doporučit?
Pokračování příštěHodnocení článku:

Hodnocení: 
0
Zatím nehodnoceno

Ing., MBA Lubomír Straka

Zaměření:

Tělem i duší systémový analytik, který působí v oblasti manažerských informací, strategického řízení a podpory rozhodování. Zabývá se také projektovým řízením a řízením znalostí.

Kontakt: Nevyplněno

Web: Nevyplněno

Telefon: NevyplněnoDalší články autora
více