Jste zde


Spirála úspěchu VI. - Rytmus a řád proměn
Ing., MBA Lubomír Straka

Cíl
Cílem této lekce je uvědomit si, jak se rodí náš úspěch. Začneme dynamikou proměn ve čtyřech časových rovinách, navážeme úvahou o vnitřních strukturách proměn inspirovanou I-ťingem. Nakonec porovnáme dva proaktivní přístupy k proměnám. Cit pro rytmus a řád proměn, který je takto vedeným zkoumáním rozvíjen, představuje esenci Spirály úspěchu.

 

Rytmus proměn
Udělejme si pohodlí, uklidněme svou mysl, nikam nespěchejme. Nyní zkusme vnitřně poodstoupit od sebe sama a z pozice nezaujatého pozorovatele si uvědomit následující proměny:

 • Naše pozornost a energie se v průběhu dní mění v soustředěné výkony.
 • Naše výkony se v průběhu týdnů mění v praktické výsledky.
 • Naše výsledky se v průběhu měsíců mění ve vytvořené hodnoty a dosažené cíle.
 • Vytvořené hodnoty a dosažené cíle se v průběhu let mění v náš životní úspěch.


To je ideální stav. Ve skutečnosti prožíváme vedle úspěchů i neúspěchy, ne každý cíl se nám podaří dosáhnout, vedle vytvořených hodnot občas nějakou tu hodnotu i zničíme. Výsledky a výkony jsou někdy lepší někdy horší. Všechno zlé je ale k něčemu dobré. Díky negativním zkušenostem si více vážíme a lépe chápeme zkušenosti pozitivní. Cesta k úspěchu je vydlážděna neúspěchy.


Zkusme si znovu uvědomit proměny probíhající v rámci dní, týdnů, měsíců a let, ale tentokrát vyváženěji. Rozlišujme čistě pozitivní prožitky od prožitků negativních s jejich pozitivním poselstvím. Všimněme si, jak negativní prožitky lemují cestu pozitivních proměn. Chceme-li něčeho dosáhnout (pozitivum), musíme si umět ledacos odříci (negativum). Uspokojivý průběh proměn nevyžaduje nutně, že musíme něco negativního prožívat. Na negativní stránky ale musíme v přiměřené míře myslet. Musíme si být vědomi rizik a nástrah naší cesty za úspěchem, abychom se jim mohli vyhnout nebo aspoň účinně bránit, když se jim vyhnout nelze.


Zkusme si do třetice uvědomit rytmus proměn a tentokrát se zaměřme na předpoklady.

 • Za jakých předpokladů se naše pozornost a energie mění v dobré soustředěné výkony?
 • Za jakých předpokladů se naše výkony mění v dobré praktické výsledky?
 • Za jakých předpokladů se výsledky mění v uspokojivé hodnoty, které naplňují naše cíle?
 • Za jakých předpokladů se vytvořené hodnoty mění v náš životní úspěch?


Zde je to správné místo vrátit se k úvodní lekci Spirály úspěchu a uvědomit si, jaké atributy úspěch má. Je to profit - nějaká z forem zisku, demonstrace naší profesionality, příznivý poměr užitku ke spotřebovaným zdrojům, stabilita úspěchu, svoboda našeho rozhodování a jednání a v neposlední řadě také naše spokojenost. Jaké předpoklady musí být splněny, abychom náš úspěch těmito šesti atributy ozdobili?


Řád proměn
Dobrý pozorovatel dynamiky proměn si všimne, že proměny mají určité vzorce, které se v různých obměnách opakují. Začít můžeme u střídání dne a noci, spánku a bdění, ale pak dojdeme k mnohem jemnějším a nenápadnějším rytmům a zákonitostem. Jejich znalost nám pomůže předvídat změny a proto také lépe hospodařit s naší pozorností a energií, to znamená že nám pomůže být úspěšnější. Existuje něco univerzálního, co nám v rozpoznávání těchto vzorců a zákonitostí něco pomoci?


Asi bychom těžko hledali lepší pomůcku než staletími prověřenou čínskou Knihu proměn - I-ťing. Však v komentářích obsažených v knize (v překladu Oldřicha Krále) se dočteme:


Proto je místo, v němž se ušlechtilý člověk nachází, dáno pořadím proměn, a to, s čím si radostně pohrává, jsou výroky čar. Proto ušlechtilý člověk, dokud je v klidu, pozoruje symboly a hraje si s jejich výroky, jakmile vyrazí, zkoumá jejich změny a pohrává si s jejich sudbou. Takto mu nebesa skýtají pomoc a ochranu a jeho čeká jen štěstí a ve všem se mu bude dařit. (Poznámka k překladu slova wan - je přeloženo jako hrát si s něčím, s něčím si pohrávat, ale znamená také kontemplovat, meditovat nad něčím, něco radostně, svobodně vážit a číst.)


Vlastní systém I-ťingu založený na jednotě protikladů jin a jang asi není třeba popisovat. Každý čtenář DušeCZ si I-ťing může vyzkoušet v sekci Věštění on-line. Za zmínku ale stojí přístup k tomuto systému a jeho použití v intencích Spirály úspěchu.


Seriál Spirála úspěchu je postaven na racionalitě a logice. Znamená snad uvedení I-ťingu mezi mentálními modely Spirály úspěchu odklon od této linie? Ne, neznamená. Netvrdíme tu, že nám Kniha proměn odhalí naši budoucnost, náš osud, to co nás čeká a nemine. Používáme ji zde jako model, pomocí kterého můžeme poznávat, analyzovat a rozvíjet naše poznání a náš cit pro vnitřní zákonitosti proměn. Úvahy nad hexagramy a jejich poselstvími nám pomáhají lépe si uvědomit situaci, ve které se nacházíme, zorientovat se ve spleti vztahů, kterými je naše situace protkána a odhalit trendy, jaké v sobě skrývá. Tyto úvahy nás nezbavují svobodné vůle ani odpovědnosti za své rozhodování. Řešení našich problémů se skrývá v nás samých a prostředky jako I-ťing nebo Tarot nám pomáhají to řešení ze svého nitra vydolovat. To je přístup, který nijak nevybočuje z linie Spirály úspěchu.


Vizionář a objevitel
Když rozvineme svůj cit pro rytmus a řád proměn nabídnou se nám dva přístupy k tomu, jak tohoto citu využít na cestě za naším úspěchem. Přístup vizionáře je založen na vytvoření vize úspěchu a jejím postupném naplňování. Přístup objevitele je založen na pečlivém zkoumání a postupném odhalování té správné cesty. Vizionář vytyčí směr a hnán svou vizí překonává překážky na cestě k cíli. Objevitel si položí otázku či stanoví hypotézu a hnán touhou po poznání překonává překážky na cestě k odpovědi či důkazu. Který z těchto přístupů je lepší? Asi ani jeden. Nejlepší je jejich vyvážená kombinace s důrazem na ten či onen přístup v závislosti na situaci, ve které se právě nacházíme. Čas motivujících vizí je střídán časem pokorné reflexe.


Kontrolní otázky a úkoly

 • Myslíte, že náš život má předurčený průběh nebo že naopak svůj osud vytváříme svými svobodnými rozhodnutími?
 • Používáte I-ťing nebo jiné věštebné praktiky podobným způsobem, jaký je popsán v této lekci, tj. pro zbystření své intuice?
 • Každá z předchozích lekcí popisovala systematicky určitý mentální model. V této lekci je model rytmu proměn vyjádřen nepřímo, a proto zde máte možnost si nějaké systematické vyjádření tohoto mentálního modelu odvodit sami. (Model řádu proměn - I-ťing je zde uveden jen odkazem.)
Pokračování příštěHodnocení článku:

Hodnocení: 
0
Zatím nehodnoceno

Ing., MBA Lubomír Straka

Zaměření:

Tělem i duší systémový analytik, který působí v oblasti manažerských informací, strategického řízení a podpory rozhodování. Zabývá se také projektovým řízením a řízením znalostí.

Kontakt: Nevyplněno

Web: Nevyplněno

Telefon: NevyplněnoDalší články autora
více