Jste zde


Spirála úspěchu III. - Čtyřfázový cyklus osobního rozvoje
Ing., MBA Lubomír Straka

Cíl

Všechny návštěvníky serveru DušeCZ.com & Esoterika.cz spojuje zájem o duchovní rozvoj a osobní růst. K dosažení skutečného úspěchu však nestačí jenom zájem - duchovní rozvoj a osobní růst je plodem každodenního úsilí a hledání. Tato lekce vám nabízí přístup k osobnímu rozvoji, který je podstatou Spirály úspěchu. Jeho zvládnutí vám umožní využít informace z DušeCZ jako inspiraci k systematickému rozvoji svých znalostí a dovedností, celé své osobnosti.

 

Model osobního rozvoje

Model osobního rozvoje je dalším mentálním modelem v naší pomyslné laboratoři úspěchu. Vychází z životního cyklu informace, která prochází proměnami od zkušeností přes znalosti k pravidlům, jímž se pak řídí naše jednání. Cyklus osobního rozvoje má čtyři fáze: konkrétní zkušenost, analýzu této zkušenosti, plánování rozvoje a pragmatické jednání.


Fáze konkrétní zkušenosti je založena na prožívání a současném sebepozorování. Pozorujeme svět, ve kterém žijeme, včetně sebe a druhých lidí. Uvědomujeme si, co se děje, jaké vlivy na nás působí apod. Výsledkem této fáze jsou naše zkušenosti a zážitky.


fáze jsou naše zkušenosti a zážitky. Ve fázi analýzy zkušeností se zamýšlíme nad tím, co jsme prožili. Uvažujeme o příčinách a následcích, uvědomujeme si souvislosti, zařazujeme zkušenosti do své vědomostní sítě, odhalujeme fakta, která nebyla na první pohled zjevná. Výsledkem analýzy jsou znalosti, které jsme získali reflexí našich zkušeností.


Ve fázi plánování rozvoje se obracíme ke svým záměrům a uvažujeme o tom, jak nám získané znalosti mohou pomoci k dosažení našich cílů. Hledáme prostředky pro tyto cíle a způsob jak dostupné prostředky efektivně využít. Znalosti získané v předchozí fázi zde transformujeme do pravidel, jejichž respektování nás přiblíží k žádoucímu stavu. Jaká pravidla tu máme na mysli? V každém okamžiku našeho bdělého života se řídíme nějakými pravidly. Jsou to naše návyky, automatické či poloautomatické reakce na vnější podněty. Stanovení nových pravidel znamená rozhodnutí získat nové návyky. Může to znamenat i potřebu odnaučit se starým návykům, změnit stará pravidla. Měnit staré návyky bývá mnohem těžší než si osvojovat nové.


Fáze pragmatického jednání spočívá ve tvůrčí a vytrvalé snaze uplatňovat stanovená pravidla v situacích, pro které jsou určena. Budujeme nová pravidla a odkládáme staré návyky, které byly shledány neefektivními. Tato snaha vede k získání dalších zkušeností a celý cyklus se tak uzavírá.


Příklad: Radost pro dnešní den

Podněty pro osobní rozvoj můžete čerpat z různých zdrojů. V neposlední řadě to může být a asi také je informační server DušeCZ.com & Esoterika.cz, ze kterého čerpáte právě teď. Pro každý týden si můžete vybrat některou z rubrik nebo služeb serveru, kterou se necháte inspirovat. Mohou to být jednotlivé články, věštění on-line, horoskop apod. Podívejme se na "Radost pro dnešní den", kterou najdete v horní části každé stránky, včetně této. Jen se koukněte!


Každé ráno v tomto týdnu si můžete dát předsevzetí, že si vybranou myšlenku budete během dne připomínat a že se pokusíte najít způsob, jak touto myšlenkou přímo či nepřímo obohatit komunikaci s druhými, jak se o tuto radost s druhými podělit. To je fáze plánování rozvoje. Pak se o to celý den snažte - to je fáze pragmatického jednání, které vám zároveň přináší konkrétní zkušenost. Večer před spaním se na chvilku ohlédněte a zhodnoťte, jak se vám ranní předsevzetí podařilo naplnit. To je analýza zkušenosti.


První den možná zjistíte, že jste si na radost vlastně za celý den ani nevzpomněli a uvědomíte si řadu příležitostí, kdy by se myšlenka dala využít. Druhý den postupujte stejně. Večer zjistíte, že jste si na radost několikrát vzpomněli, ale nenašli jste vhodný způsob, jak toho využít. Třetí den se vám to už ale podaří a v dalších dnech své umění rozdávat radost rozvinete k naprosté dokonalosti.


Na konci týdne se můžete zamyslet nad tím, co nejzajímavějšího vám tyto podněty ze stránek DušeCZ přinesly a zda by nestálo za to napsat pár vět do diskusního fóra nebo do komentáře k nějakému článku. Podělíte se tak s druhými o své zkušenosti a možná váš příklad bude druhé inspirovat při jejich vlastním úsilí o osobní rozvoj.


Komunita DušeCZ.com & Esoterika.cz

Ester Dyson ve své knize Release 2.1 - Vize života v digitálním věku věnuje jednu kapitolu komunitám. Píše o tom, co komunity jsou, jak vznikají, jak se rozvíjí, co přináší svým členům, jakými pravidly se řídí a uvádí celou řadu příkladů. Mimo jiné říká, že přínos komunity pro člověka je přímo úměrný jeho přínosu pro komunitu. Komunita je sítí vztahů a závisí na lidech, kteří ji tvoří. Komunitě se musí její členové věnovat, jinak nepřežije. Členem komunity je jenom ten, kdo v ní žije, přispívá do ní a koho znají ostatní příslušníci komunity.


DušeCZ je místem, které vám nabízí příležitost sdílet váš zájem o duchovní růst a osobní rozvoj s jinými spřízněnými dušemi. Můžete zde získávat inspiraci, diskutovat, hledat odpovědi na své otázky. Můžete svým dílem přispívat k budování této komunity spřízněných duší, která je svým způsobem jedinečná a neopakovatelná - bez vás nebude taková jako s vámi a vašimi zkušenostmi a názory.


Model osobního rozvoje popsaný v této lekci Spirály úspěchu je praktickým návodem, jakým se můžete aktivně zapojit do života této komunity. Pamatujte: "To nejde brát si lásky víc, než můžeš dát." (The love you take is equal to the love you make. - Beatles)


Kontrolní otázky a úkoly

  • Jak využíváte informací ze serveru DušeCZ.com & Esoterika.cz pro obohacení svého života?
  • Máte zkušenosti s nějakými metodami osobního rozvoje? Co můžete druhým v tomto směru doporučit?
  • Vyzkoušejte příklad s radostí pro dnešní den. Jaké zkušenosti vám to přineslo?
  • Chtěli byste se aktivně zapojit do života komunity na DušiCZ, ale nezbývá vám čas? Zkuste si dát limit, třeba 1 hodinu týdně, kterou si vyhradíte pouze pro komunitu na DušiCZ. Myslete na to, že ostatní členové vám budou vděční za tento čas a za pozornost, kterou budete věnovat obsahu našeho sdíleného virtuálního prostoru!

Hodnocení článku:

Hodnocení: 
0
Zatím nehodnoceno

Ing., MBA Lubomír Straka

Zaměření:

Tělem i duší systémový analytik, který působí v oblasti manažerských informací, strategického řízení a podpory rozhodování. Zabývá se také projektovým řízením a řízením znalostí.

Kontakt: Nevyplněno

Web: Nevyplněno

Telefon: NevyplněnoDalší články autora
více