Jste zde

 

Filozofie

Malé (Novoroční) zamyšlení nad duchovností našeho národa

Tak jsem se nedávno zamyslil nad tím proč vlastně dávám své životní zkušenosti na internet. Není to - slušně řečeno zbytečným mrháním energie a času? Nebo hrubě vyjádřeno slovy bible "házení perel sviním?". Když jsem zaslal svůj první příspěvek k uveřejnění tak jsem to udělal s přesvědčením že si mnoho mladých lidí po jeho přečtení udělá "jasno v hlavě" a pokud mi přímo nepoděkuje tak bude alespoň mlčet. Za mých mladých let bývalo naprosto... více

Původ oslav vzniku nového života

Již čtyři tisíce let naše civilizace oslavuje Vánoce. Od dávných dob lidé pozorovali krátící se den a příchod zimy stejně jako od určitého dne mohli zaznamenat že se dny začínají opět prodlužovat. Slunce bylo všemi národy považováno za jedno z nejdůležitějších božstev. Zimní slunovrat který nastává se vstupem Slunce do znamení Kozoroha byl oslavován jako okamžik vítězství nad zimou a počátek nového vegetačního období. Dnešní Vánoce tedy odjakživa... více

Myšlenka, slovo a čin

Vytvářet rovinu mezi myšlenkou slovem a činem. Zvláštně to zní a ještě "zvláštněji" se píše. Malou úvahou na toto téma jsem se pokusil onu harmonii rozluštit..... No vidíte a jsme zase u čísla tři. Tři pojmy na sobě závislé tak jako jsem již popsal v případě duše ducha a těla na stránkách www.henoch.cz Proč zrovna tato trojice ? Protože slovo je často podmíněno myšlenkou a čin vyvolán slovem. Zamýšlím se v tomto článku pouze nad harmonií kladných... více

Malá pohádka o toleranci

Tolerance. Téma běžné čtivé i žádoucí. Během poslední doby se nám tu objevilo snad ve všech možných podobách. Tolerance rasová politická ideologická náboženská ba i tolerance v lásce či sexuální orientaci. V názorech všeobecných či v konkrétním a specifickém problému. Kde se vlastně bere? A naopak jak se stane že vznikne to prázdné bílé místo tam kde jiní cítí toleranci? Nejlépe se mi odpovědi hledají nejspíš v minulosti - těch kdož třebas... více

Euthanasie nebo devalvace hodnot?

Taková humanita je vážně príma věc. Pěkně v klidu si povídejme o tom jak má lidský život nevyčíslitelnou hodnotu. Třeba u toho popíjejme čaj a hned poté můžeme probrat počasí. Ale jen proboha nezabředávejme do hloubky. Za "nezabiješ" se nosí dělat hned tečka. Žádný prostor na pochyby žádné místo na nějaká nemístná "pokud". A třeba se budete zlobit a možná se mi budete smát. Já bych se nad několika těmi "pokud" ráda zamyslela. Čekání na smrt Když se... více

O bolesti a utrpení

Bolest. Slovo. Nebudu psát o projevech fyzických které známe všichni a léků je na ně dosti. Píši o bolesti "psychické (duševní) a duchovní". Jak se projevuje ? Především utrpením trápením a žalem. Trápíme se například nad ztrátou bližního i při tom když nám někdo ubližuje svým jednáním. Někdo blízký nám zemře. Pocítíme žal bolest duše jsme zoufalí a zahořklí na celý svět ale mnohdy i na Boha. Kde je spravedlnost ? Proč zemřel ? Co budu dělat ?... více

Hledání dětské duše

Hledáme. Celý život něco hledáme. V dětství toužíme najít pravdu v tom co nás rodiče a společnost učí. Jako děti jsme byli ze všech stran poučováni o správnosti i nesprávnosti. Dětem kterým se odpovědí na hledání nedostávalo nebo je neuspokojovalo těm nezbývalo nic jiného než se zachumlat sami do sebe a hledat pravdu v říši vlastní fantazie. Jiné dětské duše se naopak stávaly součástí vlastní lži. Mnohé děti lhaly v dětství jen proto že jim... více

O odpouštění

Odpuštění. Slovo mnohdy opomíjené a jindy téma na slohovou práci. Co tedy znamená odpouštět ? Můžeme zvolit model životní situace kdy nám někdo ublíží. Ublíží slovem činem ale i nečinností. Pokud se tak stane rozvine se v nás po-cit ublíženosti potupy a následně vzteku bezmoci i lítosti. Kdosi nám ublížil a my jsme nuceni zažívat důsledek tohoto "ublížení". A právě tomu aby tento pocit ublíženosti netrval dlouho ne-li celý život nám slouží... více

Láska

Často slyšíme toto slovo vyslovovat mnohé leč známe jeho pravý smysl? Láska je především cit. Ukazuje schopnost člověka milovat i být milován tedy lásku dávat ale též přijímat. Láska zahrnuje všechny kladné vlastnosti bytí. Často v nás potlačuje záporné vlastnosti a dává nám schopnost vcítění se do druhých bytostí vidět jejich očima a tím jim i rozumět. Lásku si v sobě přinášíme na svět každý sice v jiném množství ale jednu a tutéž. Již... více

Příběhy k ponaučení duší lidských - příběh druhý

I stalo se jednoho dne Božího kterýž pro člověka jest jako tisíc let pozemských že Pán nebes povolal k sobě archanděla Gabriela aby jej informoval o dění na Zemi. Gabriel předstoupil před Boha a podal mu svitek. I rozvinul jej Stvořitel načež obraz Země se před ním objevil a současné dění na Zemi mu zjevil. "Vidím věci a činy které nejsou shodné s učením a odkazy které jsme na Zemi zanechali." "Satan se svými poskoky se činí Pane" odpověděl Gabriel. "Pane... více

Stránky