Jste zde

 

Filozofie

O malých dětských dušičkách

Prolog: Vím o čem mluvím. Narodil jsem se s vrozených šedým zákalem obou očí a se silnou tupozrakostí levého oka na které dodnes vlastně nevidím. Když jsem se probral s dětského nevědomí v šesti letech v dětské nemocnici po třetí neúspěšné operaci levého oka tak mi bylo všelijak. Nejvíc mne udivoval můj otec který často navštěvoval genetické poradny aby prý zjistil odkud se to vzalo a čím a za co jej ten Pán Bůh trestá? Odpověď odborníka genetika byla:... více

Člověk a skutečnost

Člověk naší tisícileté západní kultury nechce vidět přijmout a unést skutečnost. Musel by se vzdát svých představ svých přání a své vzpoury vůči skutečnosti. Musel by se probrat ze své letargie která jej sune od pocitů libosti k pocitům nelibosti a zpět od pocitů uspokojení k pocitům zklamáni a zpět v kalných kruzích své stojaté existence. Člověk se nechce probrat a dotýkat se neustále všemi svými smysly a veškerou svou duší sebe a všeho vůkol. Nechce... více

Jdi, a zpět se neohlížej!

Úspěch je jen varianta. Čeho? Života? Osudu? Kráčející po cestě nacházejí. Možná najití samotné cesty je cíl. V pohádkách a fantasy se člověk často nesmí ohlédnout když jde po své cestě. Proč? Aby se nezdržoval? Aby nepřemýšlel nad tím co opouští když ještě nevidí kam cesta vlastně vede? Jednu z prvních věcí kterou se naučíte nejspíš v každé z esoterních věd je neohlížet se zpět. Žít současností. Dýchat přítomností. Ale co je na... více

Dušičky…

Je opět 2. listopad a hřbitovní cestičky jsou plné lidí kteří přišli za svými blízkými. Za těmi kteří s nimi už nejsou jejichž hlas už neslyší a kterým už nemohou dát více než svou vzpomínku a květinu či zapálenou svíčku. Jsou Dušičky jak říkáme Památce zesnulých… Vzpomínáme na ty jež jsou nám stále drazí na to jací byli na jejich dušičku… Prostě oslavujeme lidskou duši. V této souvislosti je velice zajímavé co slaví "za velkou louží"... více

Vina a trest

Znáte ten stav kdy na Vás dolehne minulost? Takový ten černý závoj pocitu viny kdy víte že někdy někde jste provedli něco co někdo považoval za zradu a dodnes se s tím nedokáže vypořádat? Tak to je přesně ono. Vnucený pocit viny. Víte člověk byl stvořen tak že v každém okamžiku svého bytí dělá jen to nejlepší čeho je právě schopen. Nebyl stvořen k tomu aby komukoliv nebo čemukoliv dokázal ublížit. Zní to paradoxně? Vždyť nám přeci ubližuje každou... více

Pravidla pro lidské bytosti

1. Bude vám dáno tělo. Ať se vám to líbí nebo ne bude to vaše tělo na celou stanovenou dobu. 2. Budete se učit. Zapsal(a) jste se na denní studium neformální školy jménem Život. Každý den budete mít příležitost něčemu se naučit. Vyučování se vám může líbit nebo je můžete považovat za zbytečné a hloupé. 3. Neexistují chyby jen pounaučení. Růst je pokrok cestou pokusu a omylu: experimentování. "Nezdařené" experimenty k tomuto procesu patří stejně jako... více

Existuje mnoho forem spirituality

Jednou z nich je spiritualita transcendence - tázání se po vznešených vizích univerzálních morálních principech a osvobození od mnoha omezení lidského života. Ovšem i strom zvíře potok nebo lesní hájek to vše může být v ohnisku spirituální pozornosti. Spiritualita místa může být vyznačena zdí kresbou na zemi nebo hromadou kamenů. Když na starých bojištích umísťujeme historické památníky nebo pamětní desky na domech kde se narodili naši předkové... více

Kousek povídání o strachu

Pro většinu z nás je strach společníkem. Pokud je taktní vkusný ví kdy je ho po našem boku třeba a kdy není žádoucí podporuje chrání naše zdraví a život. Je ho jako soli v chutné polévce. V tom případě nám s ním život chutná. Žel však náš strach často bývá zcela jiný. Mívá roztodivnou podobu. Bývá velký silný hrozný strašný pekelný příšerný. Může být i malý slabý může ho být málo i moc. Dokonce se vyskytuje i strach krásný... více

Beránek, jehož krev nám přinesla život aneb otázky bez odpovědí

Příběh starý dva tisíce let. Okamžik jež svou tvář vtiskl mnoha obrazům. Síla činu jež dala vzniknout náboženství jež "zachvátilo" takřka celý svět a zrodila dnešní podobu civilizace. A přitom se nestalo na tu dobu nic výjimečného. Jeden rebel který se nechtěl sklonit lži zemřel… Na kříži… Tento moment je stěžejní v celé křesťanské víře. Právě o něj se opírá celá filozofie spásy lidstva díky Kristově krvi. Oproti dalším významným... více

Svátky - rytmické milníky na cestě životem

    Na rozdíl od beztvarého času zná příroda čas uspořádaný cyklický který dává možnost oddechu a spočinutí ve sváteční oslavě. S pohybem planety Země probíhají i změny ročních období rytmy dnů i střídání dne s nocí. Život Země podléhá koloběhu rozkvétání a uvadání. Všechno dění v přírodě nese stopu posvátného pořádku. Život je proplétán rytmem přes pravidelná zastave-ní.     Úlohu milníků pro tato... více

Stránky