Jste zde

 

Východní filozofie

Taoizmus: most medzi šamanizmom a alchýmiou - II.

Pojem "tao" Už dosť dlho hovoríme o taoizme ale ešte stále sme si nepovedali čo je to tao od ktorého sa taoizmus taoistické myslenie taoistické vnímanie taoistický spôsob života odvodzuje. Takže čo značí "tao"? Vezmime si najprv čínsky znak tao. Pozrime sa na jeho zloženie. Treba vedieť že niektoré čínske znaky vznikli fúziou prvkov iných znakov. Okrem toho väčšina čínskych znakov zahrňuje mnoho významových odtieňov. Dešifrovanie týchto významov je... více

Taoizmus: most medzi šamanizmom a alchýmiou - I.

V prvom rade by som rád upozornil na to že táto prednáška nemá nijaké ambície pokiaľ ide o vedeckú exaktnosť v oblasti sinológie. Rozsah a bohatstvo témy ktorou sa budeme zaoberať neumožňujú úplnú podrobnú a v každom ohľade uspokojujúcu prezentáciu aspektov taoizmu. Moje úvahy reprezentujú iba môj súkromný uhol pohľadu moju osobnú skúsenosť môj spôsob vnímania a interpretácie taoizmu. Na ilustráciu povahy taoizmu sa často používa alegória-obraz ktorý sa... více

Co nás rozděluje? - VII.

ROZDĚLENÍ KONSTITUČNÍCH TYPŮ PODLE RŮZNÝCH RODINNÝCH ASPEKTŮ: TROJICE BOŽÍ Tento princip trojice různých životních temperamentů musel mýt nějaký odraz i v lidské mytologii. Nějací bohové zřejmě zobrazovali tři základní způsoby řešení problémů. Pokusím se vyložit svůj pohled na předkřesťanský model známý například z Egypta. V Egyptě faraónů byli uctíváni tři bohové: Oziris Ízis a Hórus. Oziris - zmrtvýchvstalý bůh. Je pevný ale křehký... více

Co nás rozděluje? - VI.

3 DRUHY INTELIGENCE "Patrně nejlepším způsobem jak určit stupeň a druh inteligence psa je pozorovat jak se pes projevuje při plnění rozličných úkolů; ať už pro sebe nebo pro člověka. Celková měřitelná (manifestní) inteligence má tři složky: adaptivní pracovní a instinktivní. INSTINKTIVNÍ INTELIGENCE je původní a nejstarší druh inteligence. Instinktivní inteligence zahrnuje dovednosti a chování které částečně patří mezi dědičně naprogramované. II je... více

Co nás rozděluje? - V.

3 HOMEOPATICKÉ KONSTITUCE DĚTÍ "Kalcium má z medicínského hlediska klíčové postavení jelikož je nezbytně potřebné pro celou řadu růstových procesů (například stavba kostí). Calcium carbonicum je konstitučním prostředkem pro dítě které je zaobené pomalé příliš visí na matce nerado se od ní vzdaluje a potí se na zátylku. Calcium fluoratum je konstituční prostředek pro děti které velmi často trpí chronickými hnisavými záněty středního ucha. Tyto... více

Co nás rozděluje? - IV.

3 ENDOKRINOLOGICKÉ TYPY "K usnadnění diagnostiky a terapie nemocí upravila endokrinologie klasifikaci jednotlivců do základních skupin podle převládající funkce 3 hlavních žláz: nadledvinky (adrenální žláza) - štítná žláza - podvěsek mozkový. NADLEDVINKY - (typ 0) - žlázy které umožňují oxidaci tkání tedy život. Většina informací týkajících se tohoto typu člověka je výsledkem studie pacientů trpících Addisonovou nemocí. Byly prováděny studie... více

Co nás rozděluje? - III.

3 KREVNÍ SKUPINY MUDr. Jan Doležal v knize Lenky Tomsové: "Fit po česku" například uvádí vhodné stravovací návyky jsou pro lidi s odlišnými krevními skupinami: "Lidé s krevní skupinou 0 si mohou vyzkoušet jaké stravovací návyky jim budou vyhovovat. Lidé krevní skupiny typu A by měli mít nejsilnější snídani - čili by měli jíst vlastně oběd s polévkou. K obědu by měli mít večeři tedy jenom hlavní jídlo bez polévky. A k večeři pouze lehkou snídani. Krevní... více

Co nás rozděluje? - II.

4 OVLÁDACÍ SCHÉMATA Vzájemné mezilidské postoje často souvisí se strategií s jakou jednáme za účelem abychom si zajistili výhody. Právě o takových strategiích ve verbálních i neverbálních komunikacích pojednává kniha Jamese Redfielda "Celestinské proroctví"(1995): "Musíme se vyrovnat se svým zvláštním způsobem jak ovládáme jiné lidi. Je to naše ovládací drama které jsme se naučili v dětství v boji o energii mezi ostatními lidmi. Příklad: Tvůj způsob... více

Co nás rozděluje? - I.

MODLITBA O VNITŘNÍ MÍR: … dej mi prosím - vyrovnanost abych přijal to co změnit nemohu - odvahu abych změnil to co změnit mohu - a moudrost abych to dokázal od sebe rozlišit. Reinhold Niebuhr RŮZNÉ KONSTITUČNÍ TYPY LIDÍ Podle MUDr. Doležala asi 20 procent lidí pro sebe nechce nic dělat a čeká až umřou; 60 procent čeká co s nimi udělá někdo jiný - lékař léčitel magnetizér atd. Ze zbývajících 20 procent se rekrutují makrobiotici vegetariáni jogíni... více

Nemyšlení II.

Cestou k meditačnímu stavu nemyšlení je trpělivé nezúčastněné pozorování objevených myšlenek a vyčkávání do doby až se potlačovaná napětí v pozitivních i negativních myšlenkách vybijí a myšlenky se přestanou rojit. Cvičící má ke svým pocitům zaujímat postoj pasivní pozornosti - to čemu se v józe říká postoj svědka nebo pozorovatele. Myšlenky se postupně začnou objevovat s menší a menší naléhavostí a nakonec se začnou objevovat dokonce v jistých... více

Stránky

Zdraví

Více článků

Vzdělání

Více článků

Věštení

Více článků

Filozofie

Více článků

Esoterika

Více článků

ESP

Více článků

Různé

Více článků