Jste zde


Co nás rozděluje? - VII.
ing., DiS Ivan Pešek

ROZDĚLENÍ KONSTITUČNÍCH TYPŮ PODLE RŮZNÝCH RODINNÝCH ASPEKTŮ:

 

TROJICE BOŽÍ


Tento princip trojice různých životních temperamentů musel mýt nějaký odraz i v lidské mytologii. Nějací bohové zřejmě zobrazovali tři základní způsoby řešení problémů. Pokusím se vyložit svůj pohled na předkřesťanský model, známý například z Egypta. V Egyptě faraónů byli uctíváni tři bohové: Oziris, Ízis a Hórus.


Oziris - zmrtvýchvstalý bůh. Je pevný ale křehký, složený z mnoha svých částí. Původně byl zabit v boji svým bratrem Sutehem. Ten jej rozčtvrtil a kusy jeho těla naházel do řeky. Zachránila jej jeho manželka Ízis. Ta vylovila jeho jednotlivé části z vody, složila zpět dohromady, svázala a nabalzamovala. Oziris žije dál v této své posmrtné podobě. Je nezdolný a neporazitelný ve svém přesvědčení o své pravdě. Nebojí se žádných obětí, ani těch nejtěžších. Nebojí se své smrti, protože ví, že jeho božský princip je věčný.
Je statický a systematický jako pěstitel s krevní skupinou A.
Život ve znamení Ozira je především utrpení. Je ochraňován ostatními.


Ízis - bohyně ochranitelka. Je neúnavná ve své snaze o zajištění blaha svých blízkých. Je nevyčerpatelná, pokud před sebou má možnost dělat něco pro druhé lidi. Nikdy nepropadá beznaději.
Je altruistická a ve stálém pohybu jako kočovník s krevní skupinou B.
Život ve znamení Ízis je zábava a hra . Ochraňuje ostatní.


Hórus - posvátný sokol, syn Ozira a Ízis. Ztělesňuje v sobě oba principy svých rodičů. Dovede si najít pevný stabilní cíl jako jeho otec Oziris, zaútočí na něj rychle a přesně. Při jeho hledání se neúnavně vznáší, je stále v pohybu jako jeho matka Ízis.
Je to lovec jako lidé s nejstarší krevní skupinou 0.
Život ve znamení Hóra je především boj. Spoléhá se sám na sebe, je soběstačný.


ROZDĚLENÍ KONSTITUČNÍCH TYPŮ PODLE EGYPTSKÝCH BOHŮ:

B I B L I O G R A F I E

Henry G. Bieler : "Jídlo - tvůj nejlepší lék", OPTYS PRINT Opava, 1991
Stanley Coren: "Inteligence psů", ROBOT Praha, 1997
Dr. Peter D´Adamo, Catherine Whitney: "Výživa a krevní skupiny, LELKA Dolní Bojanovice,
Milan Nakonečný: "Encyklopedie obecné psychologie", Academia Praha, 1997
James Redfield: "Celestinské proroctví" , 1995
Virginia Satirová: "Kniha o rodině", Práh Praha, 1994
Lenka Tomsová: "Fit po česku", HAK Praha, 1994
Dr. Vera Rosivalová: "Homeopatie, jak se můžeme sami léčit", Pictus Bratislava, 1992
PhDr. Vladimír Miltner, CSc: "Lékařství staré Indie", AVICENUM Praha, 1990


SHRNUTÍ KAPITOL:

4 KLASICKÉ TYPY TEMPERAMENTU
4 OVLÁDACÍ SCHÉMATA
3 ASPEKTY RODINNÉHO ŽIVOTA
3 KREVNÍ SKUPINY
TYPOLOGIE E. KRETSCHMERA
3 ENDOKRINOLOGICKÉ TYPY
3 HOMEOPATICKÉ KONSTITUCE DĚTÍ
3 AJURVÉDSKÉ TYPY
3 DRUHY INTELIGENCE
3 INTELIGENTNÍ TYPY LIDÍ
JANG A JIN
ROZDĚLENÍ KONSTITUČNÍCH TYPŮ PODLE RŮZNÝCH ASPEKTŮ
TROJICE BOŽÍ
B I B L I O G R A F I EHodnocení článku:

Hodnocení: 
0
Zatím nehodnoceno

ing., DiS Ivan Pešek

Zaměření: Nevyplněno

Kontakt: Nevyplněno

Web: Nevyplněno

Telefon: NevyplněnoDalší články autora
více