Jste zde


Co nás rozděluje? - I.
ing., DiS Ivan Pešek

MODLITBA O VNITŘNÍ MÍR:
…, dej mi prosím - vyrovnanost, abych přijal to, co změnit nemohu, - odvahu, abych změnil to, co změnit mohu, - a moudrost, abych to dokázal od sebe rozlišit.
Reinhold Niebuhr

 

RŮZNÉ KONSTITUČNÍ TYPY LIDÍ


Podle MUDr. Doležala asi 20 procent lidí pro sebe nechce nic dělat a čeká, až umřou; 60 procent čeká, co s nimi udělá někdo jiný - lékař, léčitel, magnetizér atd. Ze zbývajících 20 procent se rekrutují makrobiotici, vegetariáni, jogíni apod., kteří se nějakým způsobem (lepším nebo horším) snaží pro sebe něco dělat. Bohužel je jich málo; proto jsme národ zamořený civilizačními chorobami.


Zajímalo mě, proč je přístup k vlastnímu zdraví pro různé lidi tak odlišný. Příčina zřejmě tkví v tom, že lidé se člení do několika různě reagujících skupin podle typu svého temperamentu.


4 KLASICKÉ TYPY TEMPERAMENTU


Staří Řekové měli čtyři "šťávy", totiž krev, sliz, žlutou žluč a černou žluč, na jejichž souladu záleželo zdraví člověka. Milan Nakonečný v "Encyklopedii obecné psychologie" uvádí:


"Za historicky první vědeckou typologii je pokládána teorie čtyř temperamentů, kterou rozpracoval Hipokrates.


Klasické typy temperamentu (Hipokrates, Galenos) vycházely z nevědeckého pojetí mísení "tělesných šťáv", ale vyznačují se přesným pozorováním a výraznými charakteristikami, a proto jsou jako určité syndromy chování platné dodnes. Jde o následující typy:
- Cholerik. Je silně vzrušivý, má sklon k výbuchům hněvu a agresi, těžko se ovládá a reaguje často impulzivně, nerozvážně, má sklon "prorážet hlavou zeď", je netrpělivý, panovačný, vyžaduje často od jiných ústupky, je egocentrický, soužití s ním je obtížné; emočně je labilní, city jsou u něho vyvolány snadno, navenek reaguje rychle, silně, často bez zábran. Emočně labilní extravert. (asi nějaká žluč - pozn. aut.)
- Melancholik. Vyznačuje se hlubokými prožitky a spíše smutným laděním, pesimismem a strachem z budoucnosti; život je pro něj často obtížný, miluje klid a nesnáší turbulentní situace, vzruchy, hlučnost, jeho city jsou trvalé, ale jejich intenzita se neprojevuje navenek, žije spíše vnitřně; obtížně navazuje kontakty, ale vztahy, které naváže, jsou trvalé a hluboké. Emočně labilní introvert. (asi nějaká žluč - pozn. aut.)
- Flegmatik. Je emočně celkem vyrovnaný, navenek se jeví jako lhostejný, vzrušují ho jen velmi silné podněty, vykazuje stálost a vcelku spokojenost, klid až chladnokrevnost či apatii; hlubší vztahy má jen k vybraným osobám; spíše je pasivní a bez velkých životních ambicí a požadavků, nemá rád změny a pohybuje se spíše úsporně. Emočně stabilní introvert. (asi sliz - pozn. aut.)
- Sangvinik. Vyznačuje se především přiměřenou reaktivitou; na slabé podněty reaguje slabě, na silné silně; dominuje u něho reakce typu "slaměný oheň", tj. rychlé doznívání zážitku a rychlé změny zaměření; je přizpůsobivý, emočně vyrovnaný, ale poněkud nestálý a lehkovážný, vesele laděný, optimistický, jeho prožitky jsou spíše mělké a stejně tak i jeho city. Emočně stabilní extravert. (asi krev - pozn. aut.)


Podle C.G.Junga jsou základními typy introverze a extraverze. Jung rozlišuje čtyři psychické funkce nezávislé na obsahu: rozlišující myšlení a cítění a nerozlišující čití a intuici. Myšlení je hodnocení (např. správné - nesprávné) prostřednictvím poznatků, cítění je hodnocení prostřednictvím emocí (příjemné - nepříjemné); čití (vnímání) a intuice pracují s dojmy bez hodnocení (intuice je vnitřní vnímání)."
Graficky znázorněno to pak vypadá takto:
Pokračování příštěHodnocení článku:

Hodnocení: 
0
Zatím nehodnoceno

ing., DiS Ivan Pešek

Zaměření: Nevyplněno

Kontakt: Nevyplněno

Web: Nevyplněno

Telefon: NevyplněnoDalší články autora
více