Jste zde


Co nás rozděluje? - VI.
ing., DiS Ivan Pešek

3 DRUHY INTELIGENCE

 

"Patrně nejlepším způsobem, jak určit stupeň a druh inteligence psa, je pozorovat, jak se pes projevuje při plnění rozličných úkolů; ať už pro sebe, nebo pro člověka. Celková měřitelná (manifestní) inteligence má tři složky: adaptivní, pracovní a instinktivní.


INSTINKTIVNÍ INTELIGENCE je původní a nejstarší druh inteligence. Instinktivní inteligence zahrnuje dovednosti a chování, které částečně patří mezi dědičně naprogramované. II je souhrn dědičně určených schopností a předpokladů k chování.
Příklady:
Kolie má sklon obíhat stádo a pokud se jí dostane příležitosti to dělat, uplatňuje toto chování, i když obíhá pouze členy rodiny a nutí je, aby se drželi pohromadě. Manchester teriéra nikdo nemusí učit lovit myši, krysy a jinou škodnou. Je to instinktivní lovec, který zkouší napadnout všecko, co je malé a zmateně se pohybuje.


Způsob, jak instinktivní inteligence ovlivňuje oba další typy, je mnohem komplexnější. Obecně řečeno, zvířata, která mají méně jasně definovanou úroveň instinktivní inteligence, si to vynahrazují vyšší úrovní inteligence adaptivní.


ADAPTIVNÍ INTELIGENCE je schopnost učení se, schopnost řešení svých problémů. AI ukazuje, co všechno je pes schopen se naučit pro sebe dělat. Zatímco plemeno psa obecně dost dobře určuje povahu jeho instinktivní inteligence, adaptivní inteligence je mnohem individuálnější. Adaptivní inteligence vznikala později vlivem individuálního vývoje.


PRACOVNÍ INTELIGENCE je inteligence poslušnosti. Dobrá adaptivní inteligence není dostatečnou zárukou, že pes bude spolehlivě vykonávat cviky poslušnosti nebo pracovní pokyny. Nejdůležitější je zájem a ochota učit se nebo řešit problémy pro radost a uspokojení svého lidského pána. Potřebná je schopnost dlouhodobého soustředění. Pes musí být odolný a nesmí se příliš snadno znudit nebo zdeptat. Pes musí být také duševně pružný. PI ukazuje, co může pes udělat pro člověka. Z hlediska psa je to reakce na pokyny vůdce smečky." Pracovní inteligence je nejmladší. Rozvinula se díky společenskému tlaku.


3 INTELIGENTNÍ TYPY LIDÍ
(Rozdělení podle stupně rozvinutí jejich 3 inteligencí.)


Nyní již máme k dispozici všechny důležité informace k tomu, abychom mohli popsat ovládací schémata a mechanizmy jednotlivých typů lidí.
Určil jsem následující typy:


Krevní skupina 0: Lovec spoléhá sám na sebe, je vůdčí.
Lovci (teriéři) mají vysoce vyvinutou instinktivní inteligenci.
Reagují rychle, pudově a proto účinně. Jsou cílevědomí a ctižádostiví (Pitta). Mají potíže s adaptací v nezvyklých podmínkách a mohou pak reagovat zkratově (agrese, zhroucení).


Krevní skupina A: Pěstitel je usedlý, spolupracující, systematický.
Pěstitelé (pudlové) malí vysoce vyvinutou adaptivní a rozvinutou pracovní inteligenci. Jsou schopní se dobře přizpůsobit změněným podmínkám. Protože mají nízkou instinktivní inteligenci, je jejich výcvik obtížný a náročný.
Výkonnost není právě příkladná. Reagují na situaci váhavě. Jsou statičtí (Kapha), nejsou proto ve svých kariérách příliš úspěšní.


Krevní skupina B: Kočovník je vyrovnaný, pružný, tvůrčí.
Kočovníci (kolie) mají vysoce vyvinutou pracovní inteligenci a rozvinutou adaptivní inteligenci. Mají dobře rozvinutou i instinktivní inteligenci a proto je jejich výcvik rychlý a snadný.
Jsou výkonní, společenští, zábavní a oblíbení (Vata). V jejich úspěšnější kariéře jim vadí jejich roztěkanost. Zabývají se najednou několika zájmovými okruhy. Mají někdy natolik rádi společnost, že v jejich životě může zavládnout až chaos.


JANG A JIN


Krevní skupina 0 (Pitta) je typicky jangová. Vyznačuje se rychlou cílenou akcí. Vhodné jsou pro ni rčení typu: "Je to horká hlava" nebo "Má horkou krev."


Krevní skupina A (Kapha) je smíšená. Má sice pevný cíl jangu, ale i pasivitu jinu při jeho (ne)uskutečňování. Vhodné je pro ni rčení typu: "Projevuje vlažný zájem".


Krevní skupina B (Vata) je typicky jinová. Její chování je chaotické a nepředvídatelné, závislé na vnějších okolnostech. O své vlastní zájmy se často příliš nezajímá, "staví se k nim chladně".
Pokračování příštěHodnocení článku:

Hodnocení: 
0
Zatím nehodnoceno

ing., DiS Ivan Pešek

Zaměření: Nevyplněno

Kontakt: Nevyplněno

Web: Nevyplněno

Telefon: NevyplněnoDalší články autora
více