Jste zde

 

Teorie "spiknutí"

Projekt Superman IV. - hranice lidských možností opravdu posunuta?

Mé první tři roky na střední škole (1984-1987) proběhly následovně: na jaře jsem hrával americký fotbal zimu trávil posilováním a v létě jsem se zase jako blázen připravoval na jarní sezónu fotbalu. V podstatě jsem vynikal ve všech sportech které jsem tehdy hrál. Už jako prvák na střední škole jsem se stal nejlepším atletem - běžcem v celém kraji. Náš fotbalový tým byl šampionem místní divize. Problém byl jen v tom že mě každý nenáviděl. Každý mi... více

Projekt Superman III. - hranice lidských možností opravdu posunuta?

Vždycky jsem hrál nějaké kolektivní hry ale v šesté třídě jsem dostal skutečnou šanci hrát něco vážnějšího. Touto šancí bylo fotbalové družstvo tvořené chlapci z osmých tříd. Pokoušel jsem se dostat do tohoto družstva ale jejich trenér byl zpočátku proti protože si myslel že jako šesťák nemám žádnou šanci. Nakonec si mě přece jen vyzkoušel a výsledek nás oba překvapil. V podstatě jsem se najednou stal nejlepším hráčem týmu a vyhráli jsme... více

Projekt Superman II. - hranice lidských možností opravdu posunuta?

Nikdy jsem v podstatě nad tím neuvažoval až když jsem začal psát svůj příběh tak jsem chtěl vědět od matky jméno té základny kam jsem chodil odpoledne do školky. Ona mi na to odpověděla že já jsem nikdy do žádné vojenské základny v Německu nechodil. Já jsem se tehdy zeptal "Opravdu? A kam jsem potom chodil do školky?" Řekla mi že to byla nějaká "Americká" škola nebo tak něco. Já jsem se s jejími odpověďmi nespokojil a pokračoval jsem. "Mami to nedává... více

Projekt Superman I. - hranice lidských možností opravdu posunuta?

Vzpomínky jsou divná věc. Na jedné straně jsou to hmatatelné vzpomínky které mohou být doložené. Potom jsou to potlačené vzpomínky které jsou jen nejasným připomenutím si nějaké vzdálenější skutečné události. Dále jsou to vzpomínky kde je realita promíchána s různými fantaziemi. Jiný druh jsou vzpomínky které jsou úplně vymyšlené. Ale nejvíc hrůzostrašné jsou vzpomínky které jsou záměrně naprogramované do mysli člověka a mohou obsahovat jednak... více

Mimosmyslová špionáž - dálkové pozorování II.

A nezůstalo u něj ani u projektu SCANATE. Projekty pokračují dodnes i když většinou už ne jako pokusy nýbrž praktická činnost. Bylo zjištěno že přenos těchto informací se může udát i ve zdánlivě nepříznivých podmínkách jako jsou Faradayova olověná klec či prostory hluboko potopené mořské ponorky čímž lze vyloučit možnost že by PSI-přenos fungoval na bázi elektromagnetických vln. U druhu ESP jímž je vnímání na dálku se vedoucím pracovníkům SRI... více

Mimosmyslová špionáž - dálkové pozorování I.

V oblasti parapsychologických jevů existuje celá řada jevů které byly velmi záhy přes popírání oficiálních institucí tajně zkoumány a využity k vojenským účelům. Již celé století se vědci celého světa zabývají výzkumem těchto pozoruhodných fenoménů a po většinu doby je pevně spjat se zájmem velkých armád v čele s bývalým SSSR a USA a jejich snahou o využití jevů parapsychologie v oblasti obrany. Na Východě se pro veškerou hraniční vědu vžil... více

Nový světový řád II.

Regionalismus: realizace Nového světového pořádku Regionalismus je přerozdělení a přesměrování vládních a soudních pravomocí tak aby moc volených zákonodárných zástupců přešla do rukou exekutivní větve vlády a dosazených úředníků. Mezinárodní plánovači rozdělili svět do regionů. Národní plánovači rozdělili jednotlivé země do regionů. Státní plánovači rozdělili státy do regionů. Na mezinárodní úrovni byly uzavřeny smlouvy aby tlačily na... více

Nový světový řád I.

Stručný souhrn Nového světového pořádku Koncem 19. století když se průmyslová revoluce hnala Evropou a Amerikou jistí jedinci snili o světě zdaleka jiném než ve kterém žili světě organizovaném takovým způsobem že by nebyly možné války a každý aspekt lidského života by byl řízen vzdělanými lidmi pro blaho všech. Tito snílci včetně mužů velkých schopností a velmi bohatí věnovali své talenty a jmění k uskutečnění svých plánů. Tito lidé... více

Ilumináti XII.

Žádná láska Nemohu už ani spočítat kolikrát jsem slyšel že toco píšu je bez lásky. Jenže v čem je láska? Je u těch kteří lidem zamlčují jejich zkázu? Když někdo tvrdě spí v hořícím domě jednáte pak bez lásky když ho násilím vzbudíte? Nebo má být spíše utěšován a uklidňován? Je to skandál jak se hřeší v této oblasti. Jestliže je takovýto druh varování bez lásky co pak lidé řeknou Bohu až k nim bude mluvit osobně a řekne co si myslí o... více

Ilumináti XI.

Moderní teologie Již několik let je ve sborech za největšího nepřítele evangelia považována moderní teologie která ve skutečnosti považuje všechno možné z bible za nepravdivé. Církve tím byly už před delší dobou zamořeny. Zbavily se toho dnešní sbory? V článku "Mohutný postranní výhonek na stromě církve" ve Frankfurter Allgeneine se mimo jiné píše že v biblické škole v Ewersbachu jsou přednášeny moderní historicko-kritické metody. Teologické pojetí... více

Stránky