Jste zde


Příběhy k ponaučení duší lidských - příběh druhý

I stalo se jednoho dne Božího kterýž pro člověka jest jako tisíc let pozemských že Pán nebes povolal k sobě archanděla Gabriela aby jej informoval o dění na Zemi. Gabriel předstoupil před Boha a podal mu svitek. I rozvinul jej Stvořitel načež obraz Země se před ním objevil a současné dění na Zemi mu zjevil. "Vidím věci a činy které nejsou shodné s učením a odkazy které jsme na Zemi zanechali." "Satan se svými poskoky se činí Pane" odpověděl Gabriel. "Pane... více

Obrázek pro dnešní den č.6

Znamení - Obrázek představuje znamení na nebeské obloze.

Obrázek pro dnešní den č.5

Zrod myšlenky - tak takhle si představuji zrod myšlenky, ještě před tím než ji náš mozek zformuluje a my citově zareagujeme.

Víra

Víra je základem veškerého dění. Víra v úspěch slávu lásku bohatství a v jiné požitky je hnacím motorem lidstva. Věříme v různá tvrzení učení děje i zákony aniž jsme si některé kdy mohli ověřit. Odmalička mnozí z nás věří učitelům profesorům rodičům přátelům a nakonec i sobě. Věříme v částice které jsme nikdy neviděli věříme ve zvuky které jsme nikdy neslyšeli věříme dějům a zprávám jež jsou nám předkládány. Každý... více

Obrázek pro dnešní den č.4

Planeta zapomnění - představa tajemného místa, kde vše špatné jest zapomenuto a kde dochází i k úplnému zapomnění.

Obrázek pro dnešní den č.3

Plamen v duši - představa plamene lásky, kterýž o různé velikosti v každé lidské duši se nalézá, tedy v nás.

Obrázek pro dnešní den č.2

Brána k vědění - představa krásy čistých myšlenek a obzoru, který nám ony se svou čistotou nabízejí.

Obrázek pro dnešní den č.1

Bouře myšlenek - představa bouře, která vzniká před výlevem slov, které nás "berou" za srdce či jej "zasáhnout".

Příběhy k ponaučení duší lidských - příběh první

Když došlo na Zemi k naplnění počtu zrození a nadešel soudný den byla otevřena kniha života a před Boha předstoupily duše lidské kterým bylo předčítáno z této knihy knihy lidských skutků a jmen. V jeden okamžik se před Božím trůnem objevila duše člověka rodu mužského která působila zjevně sebevědomě. Aniž jí byl andělem který stál na stráži před Bohem udělen pokyn začal onen muž (duše) vyjadřovat své myšlenky: "Pane Bože náš veliký přijmi... více

Stránky