Jste zde


Myšlenka, slovo a čin

Vytvářet rovinu mezi myšlenkou slovem a činem. Zvláštně to zní a ještě "zvláštněji" se píše. Malou úvahou na toto téma jsem se pokusil onu harmonii rozluštit..... No vidíte a jsme zase u čísla tři. Tři pojmy na sobě závislé tak jako jsem již popsal v případě duše ducha a těla na stránkách www.henoch.cz Proč zrovna tato trojice ? Protože slovo je často podmíněno myšlenkou a čin vyvolán slovem. Zamýšlím se v tomto článku pouze nad harmonií kladných... více

O bolesti a utrpení

Bolest. Slovo. Nebudu psát o projevech fyzických které známe všichni a léků je na ně dosti. Píši o bolesti "psychické (duševní) a duchovní". Jak se projevuje ? Především utrpením trápením a žalem. Trápíme se například nad ztrátou bližního i při tom když nám někdo ubližuje svým jednáním. Někdo blízký nám zemře. Pocítíme žal bolest duše jsme zoufalí a zahořklí na celý svět ale mnohdy i na Boha. Kde je spravedlnost ? Proč zemřel ? Co budu dělat ?... více

Hledání dětské duše

Hledáme. Celý život něco hledáme. V dětství toužíme najít pravdu v tom co nás rodiče a společnost učí. Jako děti jsme byli ze všech stran poučováni o správnosti i nesprávnosti. Dětem kterým se odpovědí na hledání nedostávalo nebo je neuspokojovalo těm nezbývalo nic jiného než se zachumlat sami do sebe a hledat pravdu v říši vlastní fantazie. Jiné dětské duše se naopak stávaly součástí vlastní lži. Mnohé děti lhaly v dětství jen proto že jim... více

Obrázek pro dnešní den č. 10

Vesmírný optikon - obrázek vesmírné geometrie a tvarů, který nám ukazuje krásu, velikost, ale i lidskou touhu dosáhnout někdy nedosažitelného.

O odpouštění

Odpuštění. Slovo mnohdy opomíjené a jindy téma na slohovou práci. Co tedy znamená odpouštět ? Můžeme zvolit model životní situace kdy nám někdo ublíží. Ublíží slovem činem ale i nečinností. Pokud se tak stane rozvine se v nás po-cit ublíženosti potupy a následně vzteku bezmoci i lítosti. Kdosi nám ublížil a my jsme nuceni zažívat důsledek tohoto "ublížení". A právě tomu aby tento pocit ublíženosti netrval dlouho ne-li celý život nám slouží... více

Ve stínu Satana

Poslední dobou často slýchávám a čtu o Bohu. Ano slovo "Bůh" je mnohdy zmiňováno v souvislosti s lidskými životy jejich starostmi i radostmi. Většina církví jej uznává za stvořitele a Pána (i když i Satan je často nazýván "bohem tohoto systému") proto má Bůh stvořitel třeba v hebrejštině i své jméno JHVH aby se odlišil od jiných "bohů." V pořádku na tom není nic divného. Církve jsou oficiálně státem uznávané organizace a to i státem kde vládnou jen... více

Obrázek pro dnešní den č.9

Svědomí - Následující obrázek vyjadřuje "světlé" svědomí v někdy tmavých lidských duších.

Obrázek pro dnešní den č.8

Vesmír - Tento obrázek je mou představou o "Božím oku" pohlížejícím na Zemi a které je zároveň jakousi nejvyšší ochranou.

Láska

Často slyšíme toto slovo vyslovovat mnohé leč známe jeho pravý smysl? Láska je především cit. Ukazuje schopnost člověka milovat i být milován tedy lásku dávat ale též přijímat. Láska zahrnuje všechny kladné vlastnosti bytí. Často v nás potlačuje záporné vlastnosti a dává nám schopnost vcítění se do druhých bytostí vidět jejich očima a tím jim i rozumět. Lásku si v sobě přinášíme na svět každý sice v jiném množství ale jednu a tutéž. Již... více

Obrázek pro dnešní den č.7

Brána do jiné dimenze - má představa Vesmírné brány jako vstupu do jiné dimenze bytí.

Stránky